02 – Szaturnusz

5704

A Naprendszer legszebb bolygója a gyűrűs Szaturnusz, amely már tízszer messzebb kering a Naptól, mint a Föld, és egy keringése 30 földi évbe telik. Egyenlítői átmérője 120 ezer km, forgási periódusa ugyanitt 10 óra 14 perc. Mivel átlagos sűrűsége csak 0,7 g/cm3, úszna a vízen és lapultabb, mint a Jupiter. Poláris átmérője 108 ezer km, és a 40. szélességi fokon a légkör keringési ideje már 10 óra 41 perc. A gyűrű nem egybefüggő, valószínűleg egy régen széttöredezett égitest törmeléke építi fel, és megszámlálhatatlan vékony gyűrűcskéből áll. Jellemzően cm-es nagyságú jégdarabokról áll, de km-es testek is keringenek benne. Vastagsága nem nagyobb 1 km-nél, ami összevetve 65 ezer km-nél is nagyobb szélességével azt jelenti, hogy arányaiban százszor vékonyabb, mint egy A4-es papírlap. Légkörének összetétele és szerkezete nagyon hasonlít a Jupiterére, ám távcsővel szemlélve sokkal kevésbé látványos. Ennek oka, hogy a légkör felső tartományaiban szmogréteg található, amely letompítja a színeket és a kontrasztokat. A légkörben heves áramlások zajlanak, az egyenlítőnél 500 km/másodperces szélsebességeket is mértek. Mágneses tere az egyenlítőn olyan erős, mint a Földé.


A gyűrűs bolygó a Naprendszer legszebb tagja


A Szaturnusz holdjainak rendszere egy rendkívül sokszínű, ám nagyon harmónikusan „berendezett” világ

A Szaturnusz holdrendszere is igen kiterjedt, eddig 31 kísérőt fedeztek fel körülötte. A rendszer felépítése azonban más, itt egy gigászi hold, az 5150 km átmérőjű Titán található, míg 1500 km-es átmérőtől lefelé egyenletesen oszlanak el a holdak. Mindegyik fő alkotórésze a vízjég, felszínük az évmilliárdok alatt rárakódott portól elsötétedett. A Titán a Naprendszer egyik legérdekesebb holdja. Légköre másfélszer nehezebb, mind a Föld légköre, és 99%-ban nitrogénből áll. Felszínén valószínűleg metánóceánok vannak, ami a -180 °C-os felszíni hőmérséklet miatt lehetséges. Az alacsony hőmérséklet okozza azt is, hogy a kis tömegű égitest ilyen nehéz légkört tud megtartani. Számos apró hold kering a gyűrűben, némelyik azonos pályán, bonyolult gravitációs kapcsolatban egymással, a gyűrű részeivel és más holdakkal. Az elmúlt években felfedezett kísérők nagyon messze keringenek a Szaturnusztól, valószínűleg befogott holdak, melyek egykoron üstökösmagok vagy kisbolygók voltak. A Szaturnusz rendszere igazi csemege az égi mechanikával foglalkozó csillagászok számára.


A Szaturnusz gyűrűje számtalan apró gyűrűalkotóból áll


A sűrű légkörbe burkolódzó Titán


A Dione nevű szaturnuszhold

 

Ajánlat:

Hozzászólás

hozzászólás