• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Kozmikus részecskéket gyorsító szupernóva  Fontos e felfedezés a kozmikus sugárzás eredetének megértése
  szempontjából, amelyet olyan nagyenergiájú atommagok alkotnak, amelyek
  a Föld atmoszférájába is behatolnak a pólusoknál, és sokszor látványos
  sarki fényt okoznak. Az általánosan elfogadott nézet szerint a sugárzás
  nagy része a Nap aktivitásával, és ezzel kapcsolatban a
  fler-jelenséggel (napkitörés) függ össze, illetve hasonló eseményekkel
  más csillagok, pulzárok, vagy éppen fekete lyukak akkréciós korongja
  esetében. De a szupernóva-robbanások lökéshullámai is az elsőszámú
  gyanúsítottak között vannak. Ezt bizonyítják a Chandra észlelései is,
  amelyeket a Tycho-féle szupernóva-maradvánnyal kapcsolatban végzett.

  "Egyetlen
  objektum észleléséből még nem állíthatjuk bizonyosan, hogy a
  szupernóvák lökéshullámai lennének az elsődleges forrásai a kozmikus
  sugárzásnak," mondta John P. Hughes, a Rutgers Egyetem (Piscataway, New
  Jersey) kutatója és a kutatásokon alapuló, Astrophysical Journal-ben
  megjelent cikk egyik szerzője. "Erős bizonyítékokat találtunk arra
  nézve, hogy a lökéshullám legalább egy szupernóva-maradvány esetében a
  kozmikus sugárzást alkotó felgyorsított atommagok keletkeznek.”

  1572-ben
  Tycho Brahe, dán csillagász egy fényes „új csillagot” fedezett fel és
  tanulmányozott a Cassiopeia csillagképben. A jelenség korában
  szenzációt keltett, hiszen ellentétben állt azzal a nézettel, miszerint
  a csillagok (és néhány elfogadott kivételtől eltekintve az éjszakai
  égbolt is) változatlanok. Évszázadokkal később a Chandra észlelései
  révén a szupernóvák modern elméletének a robbanást követő állapotokra
  vonatkozó részei módosultak. A Hughes és kollégái által publikált
  eredmények révén bebizonyosodott, hogy a csillag robbanásakor keletkező
  lökéshullámok máshogy viselkednek, mint azt az eddig elfogadott
  elméletek leírták.

  A
  Chandra a szupernóva-maradványról készített felvételén egy táguló
  buborék (zöld és vörös) látható, amelyet nagyenergiájú elektronok (kék)
  alkotta rendkívül gyorsan mozgó héj vesz körül. (J. Warren, J. Hughes és társai nyomán)

  A
  szupernóva-maradvány a megfigyelések szerint kb. 10 millió km/h
  sebességgel tágul. A tágulás két, a röntgentartományban sugárzó
  lökéshullámot indukált: az egyiket a csillagközi anyag irányába
  (radiálisan kifelé), a másikat pedig a szupernóva-maradvány központi
  tartományának irányába. Ezek a lökéshullámok a repülőgépek
  hangsebességet átlépve kialakuló morajlás analógiájára hirtelen,
  jelentős nyomás- és hőmérséklet-változásokat produkálnak. A standard
  elméletnek megfelelően a középponttól kifelé haladó lökéshullám kb. két
  fényévnyire távolodott volna el (ez a Naphoz legközelebb eső csillag, a
  Proxima Centauri távolságának nagyjából a fele). Ehelyett a Chandra azt
  találta, hogy ez a távolság mindössze fél fényév.

  "A jelenség
  legvalószínűbb magyarázata az, hogy a kifelé haladó lökéshullám
  energiájának nagyrésze a robbanás során keletkezett részecskék közel
  fénysebességre gyorsítására fordítódik," mondta Jessica Warren, szintén
  a Rutgers Egyetemről, aki egyben az Astrophysical Journal-ben megjelent
  cikk egyik szerzője.

  Ezt megelőző, rádió- illetve
  röntgentávcsövekkel végzett mérések már megalapozták a feltevést, hogy
  a Tycho-féle szupernóva-maradvány lökéshulláma az elektronokat nagy
  sebességre gyorsítja fel. Ugyanakkor, mivel a felgyorsított atommagok
  csak nagyon gyengén sugároznak a rádió- illetve a röntgen tartományban,
  még nem gyorsította-e fel őket. A Chandra észlelései szolgáltatják
  eddig a legerősebb érveket emellett az elmélet mellett, hogy az
  atommagok tényleg az elektronok sebességének 100-szorosára vannak-e
  felgyorsítva.

  Hughes azt is hozzátette, hogy a Chandra a
  Tycho-féle szupernóva-maradvánnyal kapcsolatban végzett mérései
  jelentősen megváltoztatják a csillagászoknak a szupernóva-maradványok
  fejlődéséről alkotott elképzeléseit. Kozmikus sugárzásban lévő
  atommagok jelentős része módosítja a lökéshullám dinamikáját, és
  valószínűleg szükségessé teszi, hogy a kisugározott energia
  mennyiségének a szupernóva-maradvány bizonyos paramétereiből történő
  meghatározására a csillagászok egy újabb módszert fejlesszenek ki.

  Forrás: spaceflightnow.com 2005.09.22.

  Ez a bejegyzés Csillagok végállapotai kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul