• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Kvazár szülőgalaxis nélkül?  Meglepő eredmények születtek a HST (Hubble Space Telescope) és a VLT
  (Very Large Telescope, Cerro Paranal, Chile) kvazárokkal kapcsolatban
  végzett kutatási programja során. Először detektáltak ugyanis egy
  nagytömegű fekete lyuk kiváltotta kvazárt, amely nem kapcsolódik
  galaxishoz. Lehetséges, hogy a VIRGOHI21 jelű sötét galaxis felfedezése
  után egy újabb van a láthatáron?

  Az európai csillagászokból álló
  kutatócsoport a NASA/ESA Hubble Űrteleszkópját, illetve az ESO
  (European Southern Observatory) VLT műszerét használta kutatásaik
  során. A megfigyelésről készült tanulmány a Nature-ben jelent meg 2005.
  szept. 15-én. Állításuk szerint felfedeztek egy fényes kvazárt, amely
  nem kapcsolódik nagytömegű szülőgalaxishoz. A kvazárok (QSR –
  csillagszerű rádióforrás) aktív galaxisok magjaiként voltak ismertek
  eddig, luminozitásuk a Napénak akár 1014-szerese is lehet.
  Tipikus távolságuk z=2,5 körüli vöröseltolódás értékhez köthető, ekkor
  volt ugyanis az Univerzum egyik fontos időszaka: a kvazár-kor, amely az
  intenzív csillagkeletkezés időszaka is. Minden kvazár középpontjában
  egy 106-109 naptömegű fekete lyuk van, ez környezetével kölcsönhatva hozza létre az erős sugárzást.

  A
  kutatócsoport 20 viszonylag közeli kvazárt tanulmányozott, és ebből 19
  esetben a „klasszikus kvazár-képet” kapta: egy nagytömegű galaxis
  középpontjában lévő nagytömegű fekete lyukat. Ám a HE0450-2958 jelű, 5
  milliárd fényév távolságú kvazár esetében nem sikerült kimutatni a
  szülőgalaxist. A csillagászok véleménye szerint itt egy normál
  spirálgalaxis és egy egzotikus objektum (középpontjában egy fekete
  lyukkal) üközésének nagyon ritka esete állhat fenn.

  A több ezer –
  több millió naptömegű fekete lyukak jelenléte a legtöbb galaxis –
  köztük Tejútrendszerünk – középpontjában ma már általánosan elfogadott
  feltevés. Bár közvetlenül nem észlelhetjük őket, de közvetetten, a
  környezetükből a lyukba spirálozó anyag sok bizonyítékot
  szolgáltat létezésükre: így van ez a kvazárok esetében is.
  Az utóbbi évtizedek során (legnagyobbrészt a HST-vel) készült
  észlelések szinte tényként mutatták, hogy a kvazárok nagytömegű
  galaxisok magjában foglalnak helyet. Igaz, a szülőgalaxis észlelése
  elég nehéz feladat, hiszen a központi tartomány luminozitása jóval
  nagyobb, mint a galaxis többi részének együttes luminozitása, ezért
  felfedezésüket (1963, Marteen Schmidt) követően még sokáig vitatott
  volt, hogy valóban csillagszerűek-e ezek az objektumok, vagy
  galaxisokhoz kötöttek.

  A galaxis nélküli HE0450-2958 jelű (balra) és a galaxisba ágyazott HE1239-2426 jelű (jobbra) kvazár (NASA, ESA, ESO, Frédéric Courbin, Pierre Magain nyomán)

  A
  probléma áthidalására a csillagászok egy új stratégiát dolgoztak ki. A
  HST optikai tartományban készült képeit és spektrumait kombinálták a
  VLT ugyanazon időpontban készített felvételeivel. Még e kidolgozott
  technika segítségével sem sikerült a szülőgalaxis jelenlétét kimutatni
  a HE0450-2958 körül. Ha mégis létezik ilyen, akkor legalább hatszor
  halványabbnak kell lennie, mint egy átlagos galaxis, vagy a kvazárhoz
  nagyon közel, 300 fényévnyi tartományon belül helyezkedik el (vagyis
  20-170-szer kisebb, mint egy átlagos kvazár szülőgalaxisa 6000-50000
  fényév sugarával). "A HST és a VLT kombinálásával biztosak lehetünk
  benne, hogy ha létezne normál szülőgalaxis, akkor azt detektáltuk
  volna." mondta Pierre Magain (Universite de Ličge, Belgium), a témán
  dolgozó csillagászok egyike. "Ezért le kell vonnunk a következtetést,
  hogy várakozásunkkal ellentétben a fényes kvazárt nem veszi körül
  galaxis."

  Ugyanakkor detektáltak egy kisebb – 2500 fényév
  átmérőjű – gázfelhőt nem messze a kvazártól. A VLT észlelései alapján a
  felhő hőmérséklete nagyon magas, mivel folyamatosan a kvazárból eredő
  sugárzás „bombázása alatt” áll. Valószínűleg a fekete lyuk ezen
  gázfelhő anyagából nyeri az aktivitásához szükséges utánpótlást. A
  Hubble felvételén egy erősen perturbált – valószínűleg ütközést követő
  állapotban lévő – galaxis is látható a kvazár környékén. A VLT
  észlelései alapján viharos sebességű csillagkeletkezés indult be azon a
  területen.

  "A nagytömegű szülőgalaxis hiánya, a gázfelhő és az
  intenzív csillagkeletkezést produkáló galaxis jelenléte együttesen arra
  utal, hogy egy egzotikus kvazár-jelenség szemtanúi lehetünk." mondja a
  kutatócsoport egyik tagja, Frederic Courbin (Ecole Polytechnique
  Federale de Lausanne, Svájc). "Meg kérdéses, hogy a galaxis
  megnövekedett csillagkeletkezési rátája és a kvazártevékenység
  beindulása egy 100 millió evvel ezelőtti ütközés eredménye-e, és hogy
  mi történt a kvazár feltételezett szülőgalaxisával."

  A
  HE0450-2958 mindenesetre sok izgalmas kérdést és lehetséges értelmezést
  vet fel. A szülőgalaxis teljesen megsemmisült az ütközés következtében?
  Nehéz elképzelni, hogyan történhetett. Befogott-e a fekete lyuk a
  spirálgalaxis anyagából az ütközés során? A további kutatások
  remélhetőleg tisztázzák majd a problémát. Egy másik érdekes feltevés
  szerint a fekete lyukat tartalmazó galaxis azért nem látható, mert a
  rejtélyes sötét anyag alkotja (erre eddig összesen egy példát
  ismernek). Az is lehet, hogy a felvételeken látható állapot egy
  teljesen átlagos fázisa a nagytömegű galaxisok keletkezésének, amely
  ebben az esetben több milliárd évvel „elkésett” társaihoz képest.

  Forrás: STScI-2005-13

  Ez a bejegyzés Aktív galaxismagok kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul