• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A Kései Nagy Bombázási Időszak  A Naprendszer keletkezésének pillanatától az egyes bolygókra
  folyamatosan záporoznak a törmelékek, miközben krátereket hoznak létre
  a felszínen. Ez legintenzívebben a bolygók összeállása után
  történt, majd átmenetileg csökkent az aktivitás. A nagyobb égitestek
  kialakulásának befejező fázisában újra megnőtt a becsapódások
  gyakorisága, amit Kései Nagy Bombázási Időszaknak neveznek. Közel
  3,9-4,0 milliárd évvel ezelőtt sok hatalmas becsapódás történt, s ekkor
  keletkeztek többek között a Hold azon nagy kráterei, amelyeket később
  bazaltlávák töltöttek ki, és ma tengereknek nevezünk. A
  bombázás okára több feltételezés is született. Elképzelhető,
  hogy a maradék bolygócsírák ekkorra érték el maximális méretüket, így
  becsapódásaikkal sokkal nagyobb krátereket hoztak létre, mint a
  korábban becsapódó objektumok.

  Robert Strom (University of
  Arizona) és kollégáinak vizsgálatai alapján a kérdéses kataklizmára 3,9
  milliárd évvel ezelőtt egy igen rövid, 20 és 150 millió év közötti
  tartamú periódusban került sor. A kutatás keretében az égitestek
  felszínén megfigyelt krátereloszlást a kisbolygóknak a Mars és a
  Jupiter közötti kisbolygóövben megfigyelt méreteloszlásával
  hasonlították össze. Az elemzés sok érdekességre mutatott rá, amelyek
  alapján két eltérő becsapódásos időszakot különítettek el a
  Naprendszerben.

  A jelek szerint a mai kisbolygóövben mért
  eloszlás azonos lehet a Kései Nagy Bombázási Időszakban becsapódó
  objektumok eloszlásával. Olyan, feltehetőleg valamilyen gravitációs
  hatás idézhette tehát elő a bombázást, ami a kisbolygóövből
  egyenletesen válogatta ki a becsapódásra ítélt égitesteket. A
  későbbiekben megváltozott a becsapódó testek és az általuk létrehozott
  kráterek méreteloszlása. Ma már nem olyan a krátereloszlás és a
  becsapódó objektumok méreteloszlása, mint ebben a korai időszakban. A
  különbség oka, hogy napjainkban más folyamat állítja a bolygókkal
  ütköző pályára a földközeli égitesteket. A korai bombázásért szinte
  kizárólag a Jupiter, míg a mai becsapódásokért már más folyamatok
  is felelnek.

  Fantáziarajz a Föld és egy nagy aszteroida ütközéséről (NASA nyomán)

  A
  modellek szerint a Jupiter, összeállásának végén, a környezetében lévő
  kisebb égitestekkel kölcsönhatva kismértékben befelé vándorolt a
  Naprendszerben. A jelenség során az óriásbolygóval együtt mozgó
  rezonanciasávjai (ahol az égitestek pályái ugyan stabillá válnak, 
  ám a megnövekvö excentricitás miatt napközelpontjuk környékén a belső bolygók kilendítik őket a stabil helyzetből) végigsöpörték
  a kisbolygóöv egy részét. Ez sok égitestet indított a belső bolygók
  felé, létrehozva a Kései Nagy Bombázási Időszakot. A kataklizma
  keretében a becslés szerint kb. 20 ezer kráter jöhetett létre
  bolygónkon a 10 és 1000 km közötti méretekkel. A becsapódás-sorozat
  révén a legtöbb égitest felszíne erősen átalakult, emiatt alig találni
  3,9 milliárd évnél idősebb kőzeteket a Holdon, ill. a Földön. A
  modellek arra is rámutatnak, hogy a holdi becsapódások túlnyomó része
  (kb. 80%-a) kisbolygóktól és nem üstökösmagoktól származott.

  Miután
  a Jupiter migrációja leállt, csak kevés új égitestet állított a belső
  bolygókat keresztező pályára. A becsapódó objektumok méreteloszlása
  megváltozott, és kb. 3,8 milliárd évvel ezelőttől napjainkig
  nem módosult jelentősen. Eszerint a becsapódások kezdeti időszaka
  lezárult, azóta kevesebb és más méreteloszlású test bombázza a
  bolygókat.

  A Kései Nagy Bombázási Időszak után már egyéb
  folyamatok is fontos szerepet kaptak egyes aszteroidáknak a
  kisbolygóövből történő kiszórásában és a belső bolygókat keresztező
  pályára állításában. Ilyen például a Jarkovszki-effektus, amely a
  kisebb aszteroidák pályáját befolyásolja erősebben. Ez a hatás a
  napsugárzás elnyelése, majd a beérkezéstől különböző más irányba
  történő kisugárzása révén működik, és egy 20 km-nél kisebb aszteroidát
  néhány tízmillió év alatt távolíthat el a kisbolygóövből. Az új
  felismerés a kráterezettségen alapuló korbecslésre is hatással lehet. A
  korbecsléshez ugyanis a becsapódó égitesteknél ugyanazt az eloszlást
  használják – holott ezek szerint a Kései Nagy Bombázás Időszakától
  kezdve egy másik eloszlás jobban közelítheti a valóságot.

  Forrás: astrobio.net 2005.09.18.

  Ez a bejegyzés A Naprendszer fejlődése kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul