A Fiastyúk Egerből

3031

Egyre kedvezőbb helyzetbe kerül a Fiastyúk, az északi égbolt legszebb nyílthalmaza. Vannak, akik a látványos csillagcsoportot összetévesztik a Kis Göncöllel – ami súlyos hiba!

Lubai Csaba, Eger

A görög mitológia az M45 szabad szemmel is látható csillagait hét nővérnek, Atlasz és Pléioné lányainak tartotta, ők voltak a Hyádok féltestvérei. A hét nővért Orión, a Vadász üldözte az égbolton, de Zeusz galambokká változtatta őket, hogy megmenekülhessenek. A nővérek: Celaeno, Electra, Taygeta, Maia, Asterope, Merope, Alcyone, Atlas és Pleione. Az ő nevüket viselik a halmaz legfényesebb csillagai.

A maorik és az ausztrál őslakosok Matarikinek, a perzsák Parveennek hívták a Plejádokat, de a csillaghalmaz ismert volt a kínai, a maja, az azték, a sziú és a cseroki kultúrában is. A Fiastyúk a magyar mondákban is szerepel, több történet is kapcsolódik hozzá. A japánoknál a csillagkép neve Subaru, így az autógyár jelvényében is a Plejádok csillagai láthatóak.

Szabad szemmel is látható, 7×50-es binokulárral már mintegy 20 csillag látható, 5 cm-es refraktorral (lencsés távcsővel) 15-szörös nagyítás mellett meglepően szép látvány. Galilei a maga készítette kezdetleges távcsöveivel már 36 csillagot talált a területen. Észlelésére az őszi és a téli hónapok a legmegfelelőbbek. A delelése szeptemberben hajnali 4-5, októberben hajnali 2-3, novemberben valamivel éjfél után, decemberben 23, januárban 20-21, februárban 18-19, márciusban pedig 16-17 óra környékére esik, ilyenkor Magyarország szélességéről alig 20°-ra található a zenittől.

2012-w45-nagy
A Plejádok nyílthalmaz egyben mozgási halmaz is. Csillagainak közös jellemzője, hogy egy irányba tartanak, ez a hely a Naprendszer felől nézve az Orion csillagkép északi részére esik. Miközben a halmaz tagjai erre haladnak, egyben távolodnak is a Naprendszertől, tehát  mozgásuk látszólagos iránya összetartó. Természetesen a mozgás látszólag csekély, évtizedes távlatban is csak töredék ívmásodpercnyi. A halmaz csillagászati értelemben viszonylag fiatalnak számít, korát 115 millió évesnek becsülik. Szabad szemmel is látható tagjai mind B6 – B8 színképtípusú fehér óriáscsillagok. A több száz, lényegesen halványabb halmaztag között feltűnően sok a hirtelen kifényesedést mutató, a csillagfejlődés egészen korai szakaszában járó flercsillag.

A teljes csillagcsoport több mint 500 tagból áll, és körülbelül négy teleholdnyi területet foglal el az égbolton. A Plejádok köde porfelhő, amelyet a visszavert csillagfény tesz kevésbé láthatóvá.

A felvétel elkészítésének körülményei: Ez a kép Eger külvárosi részéből készült, és jól mutatja, hogy érdemes viszonylag fényszennyezett helyről is próbálkozni az égi csodák megörökítésével. A képet ugyan erős háttérgradiens terhelte, de ezt sikerült viszonylag jól semlegesíteni az utómunkálatok során. A nyersképek egy saját építésű 200/800-as GSO tükrökkel szerelt karbon asztrográffal készültek, 45×3 perc expozíciós idejű felvételekkel.

Hozzászólás

hozzászólás