Jáki Szaniszló „A Galilei-ügy tanulságai” című kötetéről

1456

Az írásmű azonban nemcsak abból a szempontból egyedülálló, hogy az egyetlen, a neves itáliai tudóssal kapcsolatos könyv ebben az esztendőben. Az eddig magyar nyelven megjelent háromtucat (!) önálló Galilei-mű, életrajzi dokumentum és regény közül elsőként hallgattatik meg a „másik fél”. Jáki ugyanis megcáfol Galileivel összefüggő, az évszázadok során valós tudományos eredményeire „rárakódott” téves állításokat, illetve mint bencés atya és teológus, a katolikus egyház szemüvegén át vizsgálja az Egyház és Galilei kapcsolatát.

 A kötet három nagyobb szerkezeti egységre tagolódik. Az elsőben Galilei híres kísérletéről ír Jáki — melynek során állítólag különböző tömegű tárgyakat ejtett le pisai ferde toronyból. Alapos forráskritikai elemzésével elveti ennek valóságtartalmát. A második egység a kopernikuszi világnézettel összefüggő Galilei-vitát, és az Egyház ezzel kapcsolatos álláspontjának hátterét járja körül. Észérvekkel bizonyítja, hogy az elmérgesedő vita hátterében részben az itáliai tudós sokszor túlzottan gőgös és álláspontját megfellebbezhetetlennek gondoló fellépése áll. A kötet hátralevő részében a szerző tudományfilozófiai fejtegetéseit olvashatjuk, melyben a 20–21. század fordulójának tudományos és teológiai nézetrendszerét ütközteti olyan etikai kérdésekben, mint az atomenergia békés felhasználása vagy a klónozás.

 2001-es kiadású angol nyelvű eredetiből Kerényi Dénes által fordított 84 oldalas, papírkötéses kiadvány a könyvesboltokban 1600 Ft-ért, a kiadó online áruházában 1280 Ft-ért szerezhető be. „A Galilei-ügy tanulságai” biztosan sok vitát fognak generálni. Érdemes elolvasni, mert Galilei óta jól tudjuk, hogy hallgattassék meg a másik fél is.

Hozzászólás

hozzászólás