Új Galilei-életrajz az Alexandrától

1321

   A 2007-es eredetiből 2008-ban — nyelvtanilag és szakmailag korrekten — Bódogh-Szabó Pál fordította. A Galilei, az antikrisztus szerzője az angol Michael White, aki napjaink egyik legelismertebb tudományos szakírójává nőtte ki magát. Művei közül jó néhánnyal magyar nyelven is találkozhattunk. A csillagászati vonatkozások közül megemlítendő Leonardo da Vinci, Giordano Bruno és Stephen Hawking. És maga Galilei, akiről az 1994-es Galileo Galilei. „És mégis mozog a Föld…” A modern csillagászat. után ez már a második életrajzi anyaga.

   White ezúttal nem az életrajz kiteljesítésén fáradozik. A kiadvány egy előszót követően Galilei korának kultúr- és egyháztörténetével indul. Külön fejezet foglalkozik a tudomány ezt megelőző korszakaival, és a kopernikuszi fordulat teremtette helyzettel. Fő tartalmi elemként a napközéppontú világrendszer tudományos vizsgálatát, és Galilei perének előzményeit, részleteit és utóéletét tárja az olvasó elé. Amíg azonban a legutóbbi magyar nyelven megjelent, a híres olasz csillagászt bemutató kötet (Jáki Szaniszló: A Galilei-ügy tanulságai. 2009. Kairosz Kiadó) keresztény szemüvegén világítja meg mindezt, addig White harcos ateistaként, egyházellenes húrokat megpendítve teszi mindezt. A kötet fő hívószavát egy új teória adja, amely szerint nem a kopernikuszi világkép elterjesztéséért folytatott harc volt a közte és a katolikus egyház közötti konfliktus fő okozója.

   A kiadvány a Galilei életében fontos szerepet játszó személyek rövid életrajzával, egy 1615-ös Galilei levél szövegével (Galilei levele Krisztina toscanai nagyhercegnőhöz), jegyzetekkel, valamint — sajnos csak kevés magyar kiadású kötetet említő — bibliográfiával zárul. A kiadvány közepe táján  a kötetben nevesített személyeket és eseményeket megidéző képmellékleteket találunk. A könyv az Alexandra bolthálózatában, illetve a kiadó online könyváruházában szerezhető be, 3699, illetve 2959 Ft-os áron.

Hozzászólás

hozzászólás