Kepler-kézirat Szombathelyen

1053

   A múzeumalapító dr. Smidt Lajos kórházigazgató sebész főorvos honoráriumként jutott Horler Szaniszló 320 lapból álló, színes festményekkel is illusztrált könyvéhez. A lőcsei származású strassburgi egyetemi tanár jó barátai és kedves ismerősei számára 1614-ben nyitotta az emlékkönyvet, mely főképpen a tübingeni és a strassburgi akadémia professzorainak bejegyzéseit tartalmazza, de találunk benne magyar neveket is, különböző városokban keltezve.

   Az aranyozott lapélű könyv egyik oldalának felső részén magister Michael Maestlin tübingeni matematikusnak, Kepler hajdani tanárának 1615 nyaráról származó bejegyzését lelhetjük, mely idézet Izaiás prófétától.

   Bizonyára nem véletlen, hogy két évvel később ugyanezen oldalra írt a mesterét túlszárnyaló Kepler is, akik 1612 és 1627 közötti linzi tartózkodása során nyithatta fel Horler Szaniszló emlékkönyvét.

{mosimage}

Latin nyelvű gondolata így fordítható:

"Ó emberi gondok, ó mennyi hiábavalóság van a dolgokban
hiszen egykor maguk a szép csillagok is el fognak múlni"
   Kepler János Mátyás császárnak
   Onasia és felső Ausztria Rendjének
   Matematikusa írtam Linzben
   a nyugati keresztények 1617. évében július calen-
   dája előtti 10. napon (azaz jún. 22-én)

   Hogy a nagy matematikus és csillagász kézirata Vas megyében található, azért is érdekes, mert Kepler a vallásüldözések idejéne éppen a vasi Petáncon (ma Jugoszlávia), a Nádasdyak birtokán nyert menedéket. (Ez 1598 nyarán történt.) S a megye, mely egykor befogadta, most méltó kegyelettel őrzi nagybecsű emlékét, saját kezű bejegyzését.

   Szombathelyen járva érdemes tehát felkeresnünk a Smidt Múzeumot, ahol az emeleti kiállítás egyik vitrinében a csillagászati emlékek között a Horler-emlékkönyvre is rátalálunk.

K. Smidt Erzsébet Ismeretlen Kepler kézirat
(Fizikai Szemle, 1974/3.) c. cikke alapján
(Köszönet dr. Smidt Erzsébetnek a szívélyes segítségnyújtásért)

A Meteor 1989/11. számában megjelent cikk internetes változata

Hozzászólás

hozzászólás