Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/7.

928

[1] Jókai M.: A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Révai, Budapest, 1898. p. 146.

[2] Bartha L.: Az egyetem Kozmográfiai Intézete és csillagdája, 1852-1934. – FÉ, 20. évf. 6. sz. 1985. p. 181 ff.

[3] Konkoly M.: A csillagászat érdekében. – Természet, 3. 17. 1871.257.

[4] Dezső L.: A magyar csillagászat története – Histoire de l’astronomie en Hongrie. – Múzeumi Füzetek, 2. 1. 1944. Kolozsvár.

[5] Konkoly M.: Glosszák a mozdonyépítéshez. Bp. 1905. p. 43.

[6] Réthly A.: Konkoly-emlék. Thaly K. "Miklós napra" c. verse. – Idő. 47. / új sorozat 19. évf./, 5-6. 1943. 109-110.

[7] "Konkoly Miklós úr Komáromban" – Vasárnapi Ujság, 4. 19. 1859. V. 8. p. 225.

[8] Konkoly M.: Az al-dunai zuhatagokról. – VHK. 8. p. 424, 437, 449. 1898.

[9] Konkoly M.: Uti jelentés, 1894. II. Benzin és petrólgépek tanulmányozása. p. 16. Bp. 1894.

[10] Konkoly M.: Az ó-gyallai csillagda és meteorológiai központi obszervatórium fejlődése 1871-től mostanáig. – Idő. 1. 9. 1897. 258.

[11] Konkoly M.: A M. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Orsz. Int. Budapesten, és az M. kir… Obszervatórium Ógyallán – Ung. Kön. Reichanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus Budapest, und … Observatórium in Ógyalla. – A Kir. Magy. Met, és Földmágn. Int. Hivatalos Kiadványai, 1. köt. Bp. 1898.

[12] T. L. /Terkán Lajos/: A M. kir. Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium fejlődése az államosítás óta … – Idő. 17. 9. 1913.

[13] A csillagvizsgáló fejlődéséről és az ott végzett munkáról részletes tájékoztató: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in O-Gyalla in Ungarn. Bd. I-XVI. Bp. 1879-1894. Magyar nyelven: Értekezések a Matematikai Tudományok Köréből /az MTA III. oszt. rendeletéből kiadja a főtitkár, /a II-XVII /1874-1886/ kötetek egyes füzetei.

[14] Lakits F.: Az ó-gyallai csillagvizsgáló új refraktora. – Természettudományi Közlöny, 15. 162. sz. 1883. febr. 73-79.

[15] A modern felszerelésről tájékoztatást ad: A M. kir. Konkoly- alapítványú Astrophysikai Observatórium Kisebb Kiadványai – Veröffentlichugen des O-Gyallaer Astrophysikalischen Observatorium Stiftung v. Konkoly, No. 5, 9, 14. /1904-12/

[16] Konkoly M.: A nagytagyosi meteorológiai obszervatórium. – A Meteorológiai és Földmágnességi Int. Kisebb Kiadv. V. sz. Bp. 1908. p. 90-92. – U. a.: Privatsternwarte in Nagytagyos. – Sirius, Bd. 66. h. 7. 1913. p. 145-150.

[17] Konkoly M.: Körültekintés néhány nyugat-európai obszervatóriumban, III. 1898. Bp. 1898. p. 63.

[18] Wolf, R.: Handbuch der Astronomie, ihre Geschichte und Literatur, Bd. II. Zürich, 1892. p. 539. /Ugyanebben a műben ismertetés Konkoly egyéb tevékenységéről is./

[19] Konkoly M.: A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet első elhelyezései, 1870-1892. – "Athmosphaera" – Időjárás, 8. 6. 1904. 222-233.

[20] Herrmann, D. B.: Geschichte der Astronomie von Herschel bis Herzsprung. 2. Aufl. Berlin, 1978.

[21] Konkoly M.: Az égitestek fizikai alkotásáról. Népszerű term. tud. előadások gyüjteménye, IX. k. 54. f. 1886. p. 14-15.

[22] Bartha L.: Az első magyarországi észlelőhálózat. – Meteor, 18. 7-8. 1988. p. 7-11.

[23] Konkoly M.: Az üstökösökről, I-II. rész. – Idő. 14. 11. 1910. p. 333-340, 14. 12. 1910. p. 365-380.

[24] Baldet, F.: Rechrerchhes sur la constitution des com/res… Annals de l’Observatoire d’Astronomie Physique de Paris, T. VII. 1926.

[25] Konkoly M.: A Mars felületének megfigyelése az Ó-gyallai csillagdán az 1877-iki oppositio idején. – Ért. a Math. és Term. tud. Köréből, 7. 1. 1879. p. 8.

[26] Konkoly M.: 160 állócsillag színképe. – Ért. Math. tud. Köréből, 5. 10. 1880. /Előszó/

[27] Konkoly M.: /A csillagkép-katalógusok megjelentek az Ért. Math. tud. Köréből, 11. 4., 12. 5., 13. 3. füzetekben./ – U.a. német nyelven: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Obs. O-Gyalla in Ungarn, Bd. 8/2. 1886.

[28] Bartha L.: Az első földrajzihosszúság-meghatározás telefonnal. – Geodézia és Kartográfia, 31. 4. 1979. p. 289-290.

[29] Zách A.: Meteorológiánk története. In: Időjáráskutatók otthonában. Orsz. Met. Int. népszerű kiadványai, V. köt. Bp, 1955. p. 20-35.

[30] Héjjas E. szerk. Ünnepi emlékkönyv… az Ógyallai… Obszervatórium ünnepélyes felavatása alkalmából. Bp. – ÓGyalla, 1900.

[31] "Ajándék a nemzetnek" – Magyar Nemzet, 1902. jan. 20. p. 5-6.

[32] Jelentés a M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1912, 13, és 14. évi munkájáról. Bp. 1918.

Rövidítések:

Ért. Math. tud. Köréből = MTA Értekezések a Mathematikai tudományok Köréből
FÉ = Föld és Ég
Idő = Az Időjárás /1903-4 közt Athmosphaera/

Megjegyzés: Igen sok információ szóbeli közléséért hálás köszönettel tartozom néhai KENESSEI KÁLMÁN ny. igazgató, Dr. RÉTHLY ANTAL ny. igazgató Uraknal, valamint a KONKOLY THEGE család tagjainak.
– B. L.

A "Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916)" című könyv másodközlése

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/1.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/2.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/3.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/4.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/5.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/6.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/8.

Hozzászólás

hozzászólás