Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/8.

1282

1. A. Gy. (Dr. Alapi Gyula): K. T. M. (Nekrológ) – Komáromi Ujság 37. 8. sz. 1916. február 19. Címold. – 1 old.

2. "Ajándék a nemzetnek" – a Magyar Nemzet, 1902. január 22. p. 6-7. (Hatvanadik születésnapja és birtokadománya kapcsán.)

3. Balázs Júlia: Ógyalla megint a miénk! – Búvár, 4. 11. 1938. november 825-82 8, 5 fotó

4. B. A. (Berecz Antal): Az ó-gyallai csillagda – Természet, 4. 11. 1872. 173-175., 1 illusztráció (A csillagda legrégebbi képe!)

5. Bartha Lajos ifj.: K. T. M. Emlékezete – Csillagok Világa (III. sorozat), 1. 2. 1956. 129-138., 4 fotó.

6. Bartha Lajos ifj.: K. T. M. – Élet és Tudomány 11. 26. 1956. július 27. 813-816., 3 fotó.

7. Bartha Lajos ifj.: K. T. M., a tudomány és a technika ezermestere – Népszerű Technika, 6. 9. 1957. 276, 1 fotó.

8. Bartha Lajos ifj.: Száz éves az ógyallai csillagvizsgáló – Élet és Tudomány 24. 39. 1971. szeptember 24. 1827-1831, 4 fotó.

9. Bartha Lajos: "Interurbán Herény": Egy lap a telefontechnika történetéből – Magyar Nemzet, 1976. április 23. p. 8. (Konkoly és Gotthard Jenő telefonkísérletei.)

10. Bartha Lajos ifj.: Magyar csillagászok a XX. század közepéig – Technikatörténeti Szemle, VIII. k. 1975-1976, p. 97-98., 110. (Ugyanitt az ógyallai obszervatórium más munkatársainak adatai is fellelhetők!)

11. Bartha Lajos ifj.: Az első földrajzi hosszúságmérés telefonnal – Geodézia és Kartográfia 31. 4. 1979. 289-290.

12. Bartha Lajos ifj.: Még egyszer a Konkoly Thege Miklós emlékérem – Természet Világa 112. 10. 1981. 462-463., 5 illusztráció. (Válasz és kiegészítés Dr. Vértes L. cikkéhez.)

13. Bartha Lajos: Az egyetem kozmográfiai intézete és csillagdája – Föld és Ég 20. 6. 1985. 181 ff. – ill.

14. Bartha Lajos: Az első magyarországi észlelőhálózat – Meteor, 18. 7-8. 1988. 7-11. 2 illusztráció (meteorészlelések)

15. Bartha Lajos: K. T. M. – a tudós, mérnök, kultúrpolitikus, szervező és művész – Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1991. Bp., 1990. p. 180-181. – 1 kép

16. Bartha Lajos: K. T. M. és az amatőrök – Meteor, 21. 3. (177. szám) 1991. 42-46. 5 illusztráció – 1 címlapkép

17. Bartha Lajos – Vajda Pál: A csillagászati fényképezés magyar úttörői – Fotó 26. 10. 1979. 450-453., 4 fotó

18. Bélik, Milan: Z historie meteorológie v Hurbanove – Kozmos, r. 1. c. 3. 1970. 20-21. – 1 tab. (Hurbanovo)

19. Bélik, Milan: 10 rokov l’udovej hvezdaren v Hurbanove – Kozmos, r. 5. c. 3. 83-84. – 1 tab. 1974.

20. Béll Béla: K. T. M. és a Magyar Tudományos Akadémia – Időjárás, 89. 1. 1985. 32-47., 8 fotó

21. B. N. (Bacsó Nándor): K. T. M. emléktáblájának leleplezése Ógyallán – Az Időjárás 46. (új sorozat 18.) 3-4. 1942. 94-95. (Az 1942. május 10-én felavatott emléktáblát Nesztkay Egonné Haich Erzsébet keszítette.)

22. Brezina, Martin: Ked sa Hvezdaren Rodila – Kozmos, 1. 1. 1970. 14-15. – 2 képtábla (Hurbanovo)

23. Déry József: K. T. M. – Turisták Lapja, 28. 3-4. 1916. 54-56., 1 kép 24. Detre László: Az ógyallai csillagvizsgáló – Csillagászati Lapok, 1. 3. 1938. 81-82., 2 fotó

25. Dezső Lóránd: A magyar csillagászat története – Histoire de L’Astronomie en Hongrie – Múzeumi Füzetek (Kolozsvár), 2. 1. 1944. 276-288., 298-300.

26. Druga, Ladislav: 110 rokov hvezdárne v Hurbanove – Kozmos, 12. 5. 1981. 138-141.

27. Feder Mayer István: Táguló világegyetem – A Hét, 1976/2. 14-15. (A hurbanovói csillagda munkája.)

28. Freisesleben, H. C.: N. K. T. – In: Dictionary of Scientific Viographies, Ed. by Ch. C. Gillispie. Vol. 7. p. 461. 1972.

29. Günther, Siegmund: Handbuch der Geophysik. Zweite g nzlich umgearbeitete Auflage, I. Bd. Stuttgart, 1897. p. 66. (Asztrofotográfia), p. 67. (Napspektroszkópia), p. 110. (Marskutatás)

30. H. E. (Héjjas Endre): K. T. M. dr. (1842-1916), nekrológ – Az Időjárás, 20. 3. 1916. 33-37. (Benne: Rózsa Zs. és Tass A. gyászbeszéde.)

31. Jelentés a M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1901…1914 évi működéséről. 10 kötetben, Bp., 1092…1918. (Benne: Konkoly működéséről, útjairól.)

32. Kakas József: Emlékezés K. T. M.-ra halálának ötvenedik évfordulóján – Időjárás, 70. 1. 1966. 58-59., – 1 kép

33. Kenessey Kálmán: A magyar csillagászat újjáteremtője (Emlékezés dr. K. T. M.-ra) – Az Időjárás, 43. (új sorozat 15.) 7-8. 1939. 144-147. (Rádióelőadás 1939. augusztus 8-án)

34. Kenessey Kálmán: Megemlékezés K. T. M.-ról – Csillagászati Lapok, 4. 1. 1941. 9-17.

35. "Keve" (Sebők Zsigmond): K. T. M. – Uj Idők, 7. 5. 1902. 14-15., – 1 portré. (K. T. M. birtokadományáról)

36. "Kitüntetés" – Fényképészeti Lapok, 7. 3. 1888. 63. (K. T. M. könyvét a Voigtländer-éremmel jutalmazzák.)

37. Kobold, Hermann: N. T. v. K. – Astronomische Nachrichten, Bd. 196. H. 18. Nr. 4842. 1916.

38. (Kobold, Hermann): N. T. v. K. – Sirius, Bd. 50. H. 8-9. 1917. 171-172.

39. Koncek, Mikulas: 50 rokov Statneho Meteorologického a Geofyzikálneho Observatoria v Hurbanove – Jubile de l’Observatoire Meteorologique et Geophysoque d’Eta a Hurbanovo. Bratislava, 1950. 28 – 2 old. 3 táblázat, 1 illusztráció, 6 képtábla

40. "Konkoly Thege Miklós úr Komáromban…" – Vasárnapi Ujság, 4. 19. 1859. május 8. p. 225. (K. T. M. hangversenye.)

41. "K. T. M." – Vasárnapi Ujság, 49. 4. 1902. január 26. p. 51., 1 arcképpel (A Konkoly-birtok eladományozása.)

42. Dr. K. T. M. emlékezete (1842-1942) – Erinnerung an N. v. K. T. (1842-1942) – A M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai – Kleinere Veröffentlichungen der Kön. Ung. Reichsanbstalt für Met. und Erdmagn. Nr. 14. Bp., 1942. 26. old. – 1 képtábla (a) Cholnoky Jenő: K. T. M. Megemlékezés (Erinnerung) (b) Réthly Antal: Dr. K. T. M. meteorológiai munkássága (Dr. N. v. K. T’s meteorologisches Wirken) (c) Kenessey Kálmán: K. T. M. a csillagász (N. v. K. T. der Astronom) Ábrányi E. és Traeger E. költeményeivel.

43. U. a. – Az Időjárás 46. (új sorozat 18) 1-2. 1942. 1-14., 46-50., 1 képtábla

44. Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai csillagda és a meteorológiai központi obszervatórium fejlődése 1875-től mostanáig – Az Időjárás, 1. 9. 1897. 258-278., 15 illusztráció – II. rész ugyanott 2. 1. 1898. 3-20., 12 illusztráció

45. Konkoly Th. Miklós: Körültekintés néhány nyugat-európai obszervatóriumban, III. Budapest, 1898. 63. old – 8 illusztráció

46. Konkoly Th. Miklós: A m. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Budapesten, és a m. kir. Meteorológiai és Fizikai Központi Obszervatórium Ógyallán – Die kön. ung. Reichsanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Budapest, und das kön. ung. Meteorologische und Physikalische Observatorium in O-gyalla – A m. kir. Meteor. és Földmágn. Orsz. Int. hivatalos kiadv., 1898. 1-ső köt. (Publ. des kön. ung. Reiscsanstalt für Met. und Erdmagn. 1989. Bd. 1.) Bp., 1898, 51 old. 22 ill. – 4 műnyomó tábl.

47. Konkoly Th. Miklós: A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet első elhelyezései (1870-1892) – Az Időjárás – Atmosphaera -, 8. 6. 1:04., 222-233., 5 fotó

48. Konkoly, Nicolaus Thege v.: Privatstrenwarte in Gross-Tagyos – Sirius, 66. 7. 1913. 145-150., 5 illusztráció

49. Konkoly Th. Miklós: Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata – az Időjárás, 17. 8. 1913. 173-179.

50. Kulin György: Az ógyallai csillagvizsgáló – Természettudományi Közlöny, 71. 1091. sz. 1939. január, 46-47., 2 fotó

51. Lacinova, L’.: Hvezdárne Slovenská: Hurbanovo staré a nové – Kozmos, 14. 6. 1983. 202-204., 13 fotó

52. L. F. (Lakits Ferenc): Gyakorlati útmutatás csillagászati megfigyelések tételére (Konkoly: Praktische Anleitung für anstellung Astronomischer Beobachtungen… c. művéről) – Természettudományi Közlöny, 15. 165. sz. 1883. május, 227-230.

53. Lóczy Lajos: Gyászbeszéd (K. T. M. tt ravatalánál) az MTA oszlopcsarnokában, 1916. február 19-én – Akadémiai Értesítő, 27. 3. (315 füz.) 1916. március, 194-196.

54. A Magyar Tudományos Akadémia XLIV. nagygyűlése 1884. június 4-5-én – MTA Értesítője, 18. 5. 1884. 159. (Konkolyt jún. 5-én 34 szavazattal 4 ellenében tiszteleti taggá választják.)

55. Magyarország Vármegyéi és Városai: Komárom vármegye. Szerk. Borovszky S., Bp., é.n. (1905), p. 18-39 (Obszervatóriumok), 92-93 (Környe, Nagytagyos), 110-111 (ógyalla), 322-323 (K. T. M.), 569-570 (Konkoly-család).

56. Meteorológiai és Csillagászati Múzeum tárgymutatója: A M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet birtokában lévő – Bp., 1911. 45. old. (K. T. M. alapítása és adományai)

57. M. M. (Marik Miklós): K. T. M. (1842-1916) magyar csillagász és meteorológus – Csillagászattörténet A-Z, Életrajzi lexikon. Szerk.: Balázs B., Bartha L., Marik M., Bp., 1982. p. 109.

58. Mojzes Imre: A kalocsai Haynald Obszervatórium története, Bp., 1986. (Konkoly kapcsolata a Haynald Obszervatóriummal.)

59. (Molnár, Iván): Zivot a dielo Dr. Mikulása Konkoly Thege – Astronomicky Spravodaj, roc. 9. (1981), Nr. 1. 6-8., Nr. 2. 13-16., Nr. 3. 15-18., Nr. 4. 15-18., Nr. 5. 10-14., Nr. 6. 15-17.

60. Műkedvelő-Fotográfiai Kiállítás: Tárgymutató a magyarországi Kárpát-Egyesület budapesti oszt.-nak az Orsz. Képzőművészeti Társulat Műcsarnokában 1890-ben rendezett …-hoz. Bp., 1890, 37. old. (Konkoly kiállítási tárgyainak és képeinek felsorolása a 27-28. oldalon.)

61. Németh, Mikulas: Sekularne variacie geomagnetického a pol’a v Hurbanove od. r. 1871 do 1965 – Kozmos, 1. 2. 1970. 7-10., 2 illusztráció

62. Petrás, Milan: 100 rokov observatorii v Hurbanove – Kozmos, 2. 3. 1971. 20-22., 3 kép

63. Ponori Thewrewk Aurél: A százéves Ógyallai Csillagvizsgáló jubiláris ünnepsége – Föld és Ég 7. 2. 1972. 45, 1 képtábla

64. Réthly Antal: K. T. M. dolgozatai "Az Időjárás"-ban – az Időjárás, 20. 3. 1916. 51-52.

65. Réthly Antal: A Meteorológiai Intézet 70 éves (Zum 70-jährigen Bestand des kgl. ung. Meteorologischen Institut) – Az Időjárás, 44. (új sorozat 16.) 11-12. 1940. 237-248., 286-287.

66. Réthly Antal: K. T. M. – A kir. Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1942-re. Bp., 1941. 143- 146.

67. Réthly Antal: Konkoly-emlék (Thaly K. "Miklós napra" c. verse 1859-ből) – Az Időjárás 47. (új sorozat 19.) 5-6., 1953. 109-110.

68. Róka Gedeon: K. T. M. – Föld és Ég, 3. 3. 1969. 67.

69. Róna, S. (Sigismund): N. K. v. T. – Meteorologische Zeitschrift, 33. 4. 1916. 166-169.

70. Róna Zsigmond: Dr. K. T. M. – Földrajzi Közlemények 45. 6. 1917. 278-287. (A Választmány határozatából Konkoly halálának első évfordulóján tartott emlékezés.)

71. U. a. – Az Időjárás, 21. 7-8. 1917. 97-104.

72. Slovenska Ustredno Hvezdáren Hurbanovo. Zadpovedny za publikacin: l. Valach, riaditel’ SUH. Zagtovil: L. Druga. Hurbanovo-Nitra, 1970. 14 old., 10 kép

73. Steiner Lajos: K. T. M. t. tag emlékezete – az MTA elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 24. k. 4. sz., Bp., 1943. 51. old. részletes bibliográfiával!

74. Stroobant, P. etc.: Les Observatoires astronomiques et les Astronomes. Observatoire Royal de Belgique, Science Astronomique. Bruxelles, 1907. p. 168. (A világ csillagvizsgálói)

75. Szinnyei József: Magyar írók élete és alkotásai – VI. k. 1899. (Reprint kiad. 1980) col. 918-924. (Részletes bio-bibliográfiával 1898-ig)

76. Tass, Anton: Ogyalla – Jahresberichte der Sternwarten für 1916. – Vierteljahrschrift der Astronomische Gesellschaft, Bd. 52. 4. 1917. 232-235.

77. Tass Antal: Jelentés az Ogyallai Csillagda 1914-16 évi működéséről – Az Időjárás, 21. 12. 1917. 209-215.

78. Tass Antal: A magyar csillagászat története – Stella, 3. 3-4. 1928. 95-102., ehhez 2 fotó

79. Tass Antal: az ógyallai obszervatóriumok – Stella, 4. 3-4. 1929. 144-146.

80. Tass, Anton: Die Sternkunde in Ungarn – In: Histoire des Sciences, Bull. des Sciences Historiques. H.n., é.n. (1933?) p. 298-311.

81. T. L. (Terkán Lajos): A m. kir. Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium fejlődése az államosítás óta… – Az Időjárás, 17. 9. 1913. 198-216., 14 fotó – 3 képtábla

82. Terkán Lajos – Marczell György: A nagytagyosi csillagvizsgáló és meteorológiai obszervatórium – Az Időjárás, 10. 8. 1906. 227-247., 14 illusztráció

83. Vajda Pál: Nagy Magyar Feltalálók. Bp., 1958. p. 283-284.

84. Vajda Pál, dr.: Magyar Alkotók – Creative Hungarians. Bp., 1975. (II. kiad. Orsz. Műszaki Múzeum, Bp., 1988.) p. 32. ill. p. 33.

85. Vargha Domokosné: Gothard hazai csillagászati kapcsolatai – Vasi Szemle, 35. 4. 1981. 438-443. (Konkoly ellentéte az MTA-val.) (Gothard Jenő és kora emlékszám.)

86. Vargha Domokosné: Csillagászat a kiegyezés korában – Fizikai Szemle, 31. 11. 1981. 410-414.

87. Vargha Domokosné: K. T. M. – magyarok a természettudomány és a technika történetében (I. köt.), MTESZ, Bp., 1986. 165-166.

88. Vargha Domokosné – Strumpf, M.: Miért nem lett K. T. M. gothai csillagász? – Tudomány, 3. 8. 1987. 37-38.

89. Vértes László: K. T. M. és emlékérme – Természet Világa, 112. 7. 1981. 315., 1 fotó

90. Wolf, Rudolf: Handbuch der Astronomie. Ihre Geschichte und Literatur, I-II. Zürich, 1890, 1892. (Konkolyról: Vol. 2. p. 80 (műszertankönyve), 431 (napfényképezés), 494 (meteor megfigyelések), 539 (fényképészeti könyve), 544 (spektroszkópiai könyve).)

91. -y -y: K. T. M. és az ógyallai obszervatórium – Magyarország és a Nagyvilág, 11. 25. 1874. június 21. 305- 307.

92. Zách István Alfréd: K. T. M. emlékezete – Búvár, 8. 2. 1942. 72-74., 2 fotó

93. Zách Alfréd: Meteorológiánk története. In: Időjáráskutatók otthonában. Orsz. Meteorológiai Int. Népszerű Kiadványai, V. k. Bp., 1955. p. 20-35., hozzá 2 képtábla

94. Zách Alfréd: K. T. M. emlékének – Légkör 7. 1. 1962. 2-3.

95. Zách Alfréd: K. T. M. sírjánál – Légkör 17. 3. 1972. 64.

96. Egy magyar tudós ünneplése – Az Időjárás, 6. 1. 1902. 1-27. 1 arckép – 6 képtábla. 8 Konkoly 60. születésnapjára küldött dísztáviratok és üdvözletek szövegeivel.)

97. K. T. M. világszerte ismert csillagász és asztrofizikus – Földtani Közlöny, 47. 1-3. 1917. január-március 83. (Nekrológ.)

Beszámolók

Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellsch ft, Bd. 13 (1878) – Bd. 48 (1913), "Berichte… O-Gyalla" címen.

Kir. magy. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei, 1890 és 1911. évi kötetei.

Kiegészítés Konkoly Thege Miklós bibliográfiájához

(A bibliográfia megjelent: Steiner L.: Konkoly Thege Miklós t. tag emlékezete, Bp., 1943.)

M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Kisebb Kiadványai

A nagytagyosi meteorológia Obszervatórium ismertetése és jelentése. Nr. V. Bp. 1908. pp. 231 – 8 tábla

Konkolytól:

– Bevezetés – p. 5-12.

– A műszerek ismertetése – p. 13-202.

– A napfoltok megfigyelése – p. 220-230.

A nagytagyosi Obszervatórium évi jelentése, II. füz. Nr. VII. 56 – 2 tab. Bp., 1909

– Előszó – p. 3-4.

– A Jupiter megfigyelése – p. 34-39.

Jelentés a M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet és az ógyallai központi Obszervatórium … évi működéséről (szerk.: Réthly Antal)

– Uti jelentés 1901. évről – Jelentés, 1901. Bp. 1902. p. 51-76., 4 illusztráció

– Külföldi utijelentés (Berlin, Jena, Dresden, Graz, Paris, Bruxelles, Hamburg, Laibach, Belgrád) – Jelentés, 1902. Bp. 1903. p. 113-176., 11 illusztráció

– Külföldi tanulmányutak, 1906. (Leipzig, Jena, Göttingen, Hamburg, Potsdam) – Jelentés, 1906. Bp. 1907. p. 38- 62.

Fényképészeti Lapok (Kolozsvár, szerk. Veress Ferenc)

"Dr. Konkoly Miklós tudatja velünk…" – 7. évf. 1. sz. 1888. p. 30. (Levél a szerkesztőhöz.)

A "Moment felvételek" – 7. 3. 1888. 45-41.

A hydroxilamin mint fényképészeti lapok előidézője – 7. 5. 1888. 92-95. (A bécsi cs. k. Akadémia előtt tartott előadás.)

Konkoly M. levele… – 7. 9. 1888. 194. (Az amatőr fényképészek kiállításán bemutatott tárgyakról.)

A jövő utazó kamerája – 8. 9. 1889. 181-185., 8. 10. 207-210.

A "momentzárokról" – 8. 10. 1889. 212-214.

Egyéb kiadványokban megjelent cikkek:

A Vágh vizein – Fővárosi Lapok, 13. 194. sz. 1871. augusztus 25. 912-913.

(Egy utas): Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében – Természettudományi Közlöny, 4. 36. füz. 1872. augusztus, 311. (Feltételezhetően Konkoly M. cikke, eredetileg német nyelven a Sirius 1872. június 15-i számában jelent meg. Fordító: Szily Kálmán.).

Az égitestek spektroszkópikus megfigyelésének módja – Emlékkönyv a Kir. Magy. Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. Bp., 1892. p. 453-465 – 4 illusztráció

Az ó-gyallai csillagvizsgáló – "Otthon", 1896. 33-35. – 1 illusztráció

Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata – "Komárom" (A Jókai Közmívelődési és Muzeumegyesület hivatalos közlönye) 1. 1-2. sz. 7 p. (Ugyanaz megjelent Az Időjárás, 17. 8. 1913. számában is.)

Finfera János (nekrológ) – Az Időjárás, 18. 11. 1914. 226. (A Meteorológiai Intézet legelső altisztjének halálára, feltételezhetően Konkoly M. cikke.)

Meteorológiai observatorium létesítése a nagyszalóki csúcson – Akadémiai Értesítő, 6. 12. 1895. december 15. 692-694.

A "Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916)" című könyv másodközlése

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/1.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/2.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/3.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/4.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/5.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/6.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916) – 8/7.

Hozzászólás

hozzászólás