A magyarországi csillagászat 1000 esztendeje

1097

TÁJÉKOZTATÓ

Füzetünk a csillagászattörténeti konferencia programját, valamint az augusztus 1.-ig a szervezőkhöz beérkezett előadások kivonatait tartalmazza. Az összefoglalásokkal nem csak a résztvevőket kívántuk tájékoztatni, hanem a külföldi kutatókat, intézményeket és egyesületeket is. Ezért a füzet második felében a kivonatok angol nyelvű fordításait is közzé tettük. A szélesebb körű kapcsolatok megteremtése érdekében az egyes kivonatok alatt feltüntettük az előadó levelezési ill. e-mail és/vagy fax címeit is.

Vértes Ernő főtanácsosnak, a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület elnökének ismertetése a "Vas megye csillagászati emlékei" kiállításról önálló kiadványként jelenik meg, így annak kivonatát itt nem közöltük.

A poszter bemutatók augusztus 25.-én (szombaton) déltől 26.-án (vasárnap) délelőttig tekinthetők meg a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ kiállító helyiségében. Részletesebb tájékoztatást a kiállítók adhatnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MMIK halljában, az információs pulton megvásárolható hazai csillagászattörténeti kiadványokat helyeztünk el. Ezek egy része egyáltalában nem kerül kereskedelmiforga lomba, így beszerzésükre most jó alkalom nyílik.

Kérjük a konferencia résztvevőit és e füzet olvasóit, hogy a következő évekre tervezett csillagászattörténeti találkozókkal kapcsolatos javaslataikat, gondolataikat, elképzeléseiket a szervezőkkel szóban vagy írásban közöljék.

A szerkesztő.

PROGRAM

 

2001. augusztus 24. péntek

16:00 órától

Vértes Ernő, a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület elnöke

 • A résztvevők köszöntése
 • A Vas megye csillagászati múltja c. időszakos kiállitás bemutatója.

 

 

2001. augusztus 25. szombat

09:30 – A konferencia megnyitása az MMIK előadó termében.

10:00-12:30 – délelőtti előadó ülésszak.

Dr. Pásztor Emília, az "Asztronómia a Kultúrában" alelnöke

 • Az asztronómia szerepe a régészetben.

Csillik Iharka (Csillagászati Intézet) és Maxim, Zoia (Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum), tudományos munkatársak, Kolozsvár, Románia

 • A kígyó az archeoasztronómiában.

Tóth László tudományos munkatárs, MTA CSIKI Napfizikai Obszervatórium, Debrecen

 • A Tévelygő juhász – egy népi csillagkép-név eredete.

Keszthelyi Sándor mérnök, az ASTRA Csillagászati Egyesület elnöke, Pécs

 • Milyen irányba néznek hazánk középkori templomai ?

Dr. Balázs Lajos tudományos főmunkatárs-igazgató, MTA CSIKI Konkoly Obszervatórium, Budapest

 • Tudományos kutatások Ógyallán Konkoly Thege korában.

Mgr. Druga, Ladislav aligazgató, Központi Szlovák Obszervatórium, Ógyalla

 • A 130 éves Ógyalla-Hurbanovói Csillagvizsgáló története.

Horváth Edit tanárnő, Szombathely

 • Gothard Jenő, a premontrei diák.

Dr. Székely László, MTA Filozófiai Kutató Intézet, Budapest

 • Fényi Gyula és a jezsuita természettudomány.

12:30-14:00 – ebédszünet.

A szünetben és a délutáni ülésszak előtt a poszter bemutatók megtekinthetők

14:30 – délutáni előadó ülésszak.

Ponori Thewrewk Aurél, ny. igazgató, Budapest

 • A magyarországi kronológiai kutatások múltjából..

Zsoldos Endre, tudományos munkatárs, MTA CSIKI, Budapest

 • A változócsillagászat kezdetei Magyarországon.

Tóth László (MTA CSIKI Napfizikai Obsz.) tud. munkatárs és Végvári József (KLTE Idegennyelvi központ, Debrecen.) egyetemi tanár, Debrecen

 • Napfogyatkozás és népművészet.

PhD Péntek Kálmán docens, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely

 • Főiskolai szakdolgozatok mint a csillagászattörténet lehetséges forrásai.

K. Srágner Márta bibliográfus, Pécs

 • A "Meteor" csillagászattörténeti rovata a kezdetektől napjainkig.

Maróti Tamás fizikus, Budapest

 • A Halley-üstökös Salamon magyar király dénárjain.

Ponori Thewrewk Aurél ny. igazgató, Budapest

 • Mikor ült Petõfi "A négyökrös szekér"-en ?

Bartha Lajos, MCSE Csillagászattörténeti szakcsoport vez., Budapest.

 • A magyarországi csillagászat korszakai.

 

POSZTER BEMUTATÓ:

V. Tana Judit kiállítás vezető, Eger

 • Az egri Csillagásztorony és Csillagászati múzeum.

Tóth László, tud. mts. Gerlei Ottó, tud. mts. és Mező György ösztöndijas, MTA CSIKI Napfizikai Obszervatórium, Debrecen

 • A kalocsai Haynald-obszervatórium fotoszféra rajzai.

Bartha Lajos, MCSE szakcsoport vez. Budapest

 • Csillagászattörténeti forrás kiadványok.

Farkas Ernő, Budapest

 • 19. sz-i magyarországi csillagászati művek.

 

2001. augusztus 26. vasárnap

09:30 – Az MMIK előadótermében:

 • "A csillagászattörténeti kutatások időszerűsége"
 • Összegezés, vita és megbeszélés.

11:30 – A konferencia lezárása.

 

Az előadások összefoglalásai:

Dr, Pásztor Emília – ARCHEOASZTRONÓMIAI KUTATÁSOK SZEREPE A RÉGÉSZETBEN

Az archeoasztronómia a régészet társtudománya. A kognitív régészet részeként az anyagi maradványok vizsgálatával (régészeti leleteket díszítő motívumkincsek, sírok és más építmények tájolása, stb.) tanulmányozza, hogy az égi jelenségek milyen hatást gyakorolhattak, miként tükröződhettek őseink gondolatvilágában.

1. Rövid történeti áttekintés a tudományág születéséről, fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről.

2. Az archeoasztronómia kutatási területei.

 • A mértékegységek kialakítása alapvető szellemi lépés volt az emberiség történetében. Az idő mértékegységei közül a naptárak megalkotásában az asztronómia szerepe egyértelmű.
 • A "másik világ" szimbólumainak, a kultuszoknak tanulmányozása.
 • A kultuszok felismerése a régészet legnehezebb feladatai közé tartozik, mert a vallásos elképzelések nem mindig jutnak egyértelmûen kifejezésre az anyagi kultúrában vagy mai ember számára már gyakran nem felismerhetők, nem értelmezhetők. Az írott forrásokkal rendelkező korszakok tanulmányozása bebizonyította, hogy az égi jelenségek jelentős hatást gyakoroltak az emberi kultúrára. Így hibás feltevés lenne az ellenkezőjét állítani az írott forrásokkal nem rendelkező történeti korszakokról. Bár az égi jelenségek értelmezésében a csillagászat csak egy lehetséges magyarázatot kínál, ennek jelentősége felbecsülhetetlen.

3. A legfontosabb archeoasztronómiai kutatások bemutatása a fentiek igazolására. Saját kutatási eredmények rövid ismertetése (Rösaring – egy svéd felvonulási út, Stonehenge – fény-árnyék effektusok, megalit építmények tájolása, stb.).

Dr. Pásztor Emília, lak. 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4. – T. (75)-341-745.

 

Maxim, Zoja és Csillik Iharka – A KÍGYÓ AZ ARCHEOASZTRONÓMIÁBAN

A kígyót a mitológia szimbólum rendszerében többféle jó és rossz tulajdonsággal ruházzák fel. Ezek közül a legfontosabb az, hogy az élet erejét és a teremtést jelképezi. Ezért sok mitológiában szent állatnak tartják. A barlangok falán, eszközökön, edényeken, sőt az istenségek szobrain is megtaláljuk a kígyó jelképét. Mivel nem teremtett élőlény, természetfölötti erőt tulajdonítanak neki. Csillagászati szempontból megvizsgáltuk a Kígyó (Serpens) csillagképet, amelyet a Kígyótartó (Ophiuchus, Serpentarius) két részre oszt fel: a fej-részre (Serpens Caput) és a farok-részre (Serpens Cauda). Kiszámítottuk a csillagkép fej-részének irányát i.e. 4000-ben, március 18-án és szeptember 24-én. Azt kaptuk, hogy március közepén, amikor a kígyó kibújik a földből, a csillagkép feje északkelet felé, szeptember derekán, amikor vissza bújik a földbe, északnyugat felé mutat.

Csillik Iharka, Astronomical Observatory, 3400 Cluj-Napoca, Str. Ciresilor 19. Romania. Maxim, Zoja, National Historical Museum of Transylvania. 3400 Cluj-Napoca, Str. C.Doiciviciu 2. Romania

Tóth László – A TÉVELYGÕ JUHÁSZ – EGY NÉPI CSILLAGKÉP EREDETE

A csillagnevek magyarázatát többnyire mitológiai, néprajzi, valamint nyelvészeti oldalról közelítik meg, noha egy-egy elnevezésnek csillagászati jelenségen alapuló eredetei is lehet. Ez történt a Sas (Aquila), magyar nevén Tévelygő juhász csillagképpel is. A juhász mivolta rögtön szembe tűnik, ha pillantást vetünk széles karimájú kalapot viselő, széttárt karú alakjára. Tévelyegni pedig január közepén szokott, amikor is pusztán geometriai okokból következően képes mutatni azt az érdekes jelenséget, hogy hajnalban a Nap előtt kel, majd este a Nap után nyugszik.

Tóth László tudományos munkatárs. MTA Konkoly Thege Csillagászati Kutató Intézet Napfizikai Obszervatóriuma. 4010 Debrecen, Pf. 30. – T./Fax: (+36)-52-437-343.e-mail: tothla@tigris.klte.hu.

 

Keszthelyi Sándor – MILYEN IRÁNYBA NÉZNEK HAZÁNK KÖZÉPKOR TEMPLOMAI ?

Külföldön 1858-ban, nálunk 1903-ban vetődött fel a kérdés: pontosan keleti irányba néznek-e a keresztény templomok, és ha nem, mi ennek az eltérésnek az oka? Elhatároztuk feleségemmel, hogy valamennyi hazai középkori (az iránytű 1450-es alkalmazása előtti) keresztény templomnak személyesen, azonos módszerrel, azonos műszerrel meghatározzuk az irányát. Iránytűvel mérünk, a mágneses deklinációval korrigálunk.

 • Templomkataszter elkészítése: műemlék jegyzékek, régészeti topográfiák, stb. alapján. Nem csak az eredeti állapotúak, hanem azok is, amelyeknek az alapjai középkorúak és utóbb bővítették, felújították, alapjain újjáépítették. 1200 templomunk tartja ma is középkori irányát.
 • Helyszíni mérések. 1995 óta hajtjuk végre, évente 2 megyével végzünk, 10 év alatt készülhetünk el. Eddig 700-nál több templomot mértünk meg.
 • Mérések értékelése. Az adathalmaz számítógépes feldolgozása, statisztikai elemzése.

Az irányok vizsgálata az égtájak, a Nap évi útja, a templomok védőszentjeinek napkeltéi szerint.

A legérdekesebb előzetes eredmény szerint a templomok tengelye átlagosan 13°-os szöggel tér kelettől észak felé (azimut szög 77°).

Keszthelyi Sándor mérnök, az pécsi ASTRA Csillagászati Egyesület elnöke. 7615 Pécs, Aradi vértanúk u. 8. – T. (72)-326-427, e-mail: keszthelyi@muszak.jpte.hu.

 

Dr. Balázs Lajos – TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK ÓGYALLÁN KONKOLY THEGE KORÁBAN

Dr. Balázs Lajos, igazgató-fõmunkatárs, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete, Budapest. Pf. 67. Budapest 1525. – T. 3-754-122. Fax: 1-2754-668. e-mail: @konkoly.hu.

Mgr. Druga, Vladislav – A 130 ÉVES ÓGYALLA-HURBANOVÓI OBSZERVATÓRIUM TÖRTÉNETE

A Hurbanovó-i (azelőtt Ógyalla, majd Stará Dala) asztrofizikai intézetet dr. Konkoly Thege Miklós alapította mint magáncsillagvizsgálót 1871-ben. A csillagvizsgáló mellett meteorológiai és geofizikai obszervatóriumot is létesített, amelyeket 1899-ben az államnak ajándékozott. Az Osztrák-magyar monarchia szétesése után az obszervatóriumot a prágai Állami Csillagvizsgáló irányítja. 1962-től mostanáig a tudományos napfizikai megfigyelések mellett a csillagvizsgáló főleg modern oktató, ismeretterjesztő munkálatokkal foglalkozik. Az előadások a mai napig kevésbé ismert történelmi adatokkal, többek között a híres csillagászokkal is foglalkoznak, akik az ógyallai csillagvizsgálóban dolgoztak, és munkásságukkal jó hírét terjesztették az egész világon.

Mgr. Druga, Ladislav, aligazgató. Slovenska ustredna hvezdaren, Hurbanovó (Szlovák népi csillagvizsgáló Ógyalla, Szlovákia.). 947 01 Hurbanovo, Rep. Slovakia.

 

Horváth Edit – GOTHARD JENŐ, A PIARISTA DIÁK

Gothard Jenő asztrofizikai és műszer építői munkásságával számos tanulmány foglalkozik, de még nem vizsgálták azokat a benyomásokat, amelyek fiatal korában érdeklődését a tudomány és a technika felé terelték. Gimnáziumi tanulmányait az 1867/68. tanévben kezdte és 1875-ben érettségizett a csornai Premontrei rendház szombathelyi gimnáziumában. Az itt töltött idõszak dokumentumaiból kiderül, hogy kik voltak azok a jelesebb tanárok (elsősorban Kuncz Adolf fizikus) akinek hatására gyermekkori érdeklődése a fizika iránt élethivatássá fejlődött. Nyolcadik gimnazistaként már egy kitűnő tanulmányt állított össze "A fényképezés feltalálása és kifejlődése" címen. Érettségire jelentkezve választott szaktanulmányaként a technikát jelölte meg.

Horváth Edit általános iskolai tanárnő. 8915 Egervár, Ady Endre u. 25. T. (25-)-364-714.

 

 

Dr. Székely László – FÉNYI GYULA ÉS A JEZSUITA TERMÉSZETTUDOMÁNY

Előadásunkban azokat a speciális kulturális, társadalmi és intézményi feltételeket vizsgáljuk, amelyek lehetővé tették, hogy Fényi Gyula vezetésével nemzetközileg elismert, magas színvonalú csillagászati kutatás bontakozzék ki egy vidéki magyar városban, Kalocsán (a "periféria perifériáján") a 19. és 20. sz. fordulóján. Ennek során egy részről a jezsuita oktatás intézmény rendszerének, más részről a jezsuita természettudományos tradíciónak tulajdonítunk meghatározó szerepet. A jezsuita szellemi tradíció és intézmény rendszer fenntartotta és biztosította a tudományos képzés és kutatás nemzetközi kapcsolatrendszerét egy olyan korban, amikor a nemzeti kultúrák és a nemzeti tudományok kialakulásával párhuzamosan az európai és Észak-amerikai centrumoktól földrajzilag távolabb eső, vagy a politikai és gazdasági fejlődésben elmaradó országok a tudományos kutatás lehetőségeit tekintve kedvezőtlen, periférikus helyzetbe kerültek.

A jezsuita tradíció kiegészült a magyar főúri-nemesi rend két, a reform kor legnemesebb hagyományait őrző tagjainak (Konkoly Thege Miklósnak és Haynald érseknek) tudománypártoló tevékenységével. A "Fényi-jelenség" azt bizonyítja, hogy nem csupán a demokratikus-haladó, hanem a konzervatív intézményi struktúra és kulturális-eszmei környezet is elősegítheti a tudományos kutatást, és hozzájárulhat kiemelkedő tudományos teljesítményhez.

Dr. Székely László, az MTA Filozófiai Kutató Intézete. T. 3-120-243. Fax: 318-3577. – 1054 Szemere u. 10.

 

Ponori Thewrewk Aurél – A MAGYARORSZÁGI ASZTROKRONOLÓGIA TÖRTÉNETÉBŐL

Ponori Thewrewk Aurél, a TIT Uránia és Planetárium ny. igazgatója, a Magyar Csillagászat Egyesület tiszteletbeli elnöke. 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 7. – T. 3-561-793

 

Zsoldos Endre – A VÁLTOZÓCSILLAGÁSZAT KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

A hazai változócsillagászat története Ógyallán kezdődött. Konkoly Thege Miklós és munkatársai, ill, barátai (pl. Gothard Jenő) kezdtek változókat észlelni, igaz spektroszkóppal. Ez nem jelenti azt, hogy e csillagok addig ismeretlenek voltak. Már Pázmány Péter foglalkozott velük, elfogadva Tycho Brahe álláspontját, hogy az 1572-es "új csillag" valóban az égben (a firmamentumban) jelent meg, és nem sublunáris jelenség volt. Ezzel szemben Szentiványi Márton (szintén a 17. században) még megvilágított kigőzölgésnek tartotta őket. Néhány évtizeddel később már általánosan elfogadott volt a nézet, hogy ezek valóban a csillagok között jelentek meg. A 18. sz. végén meginduló magyar nyelvű fizika könyvekben is megemlékeztek a változókról, esetenként még keletkezésüket is magyarázni próbálták. Az első új változó gyanús csillagokat Schulhof Lipót fedezte fel, már a 19. sz. utolsó harmadában. Ógyallán és Herényen kívül Kolozsvárott is volt csillagászat, itt Schwab Frigyes észlelt változókat. Ő volt az első, aki magyarul is publikálta észleléseit. 1885 és 1886 izgalmas évek voltak, előbb az S Andromedaet lehetett megfigyelni, majd egy évvel késõbb vitatott észleléseket közölt Köveskigethy Radó az Andromeda-ködről. Kövesligethy volt az első, aki elméletileg is próbált a változókkal foglalkozni. A század végén megindult a professzionális fotometria, főleg Tass Antal és Terkán Lajos révén.

Zsoldos Endre, tudományos munkatárs. MTA Csillagászati Kutató Intézet Konkoly Obszervatórium, Budapest. 1525 Budapest, Pf. 67. – T. 3-754-122. Fax: 275-4668. e-mail: zsoldos@konkoly.hu.

 

Tóth Lászlói és Végvári József – NAPFOGYATKOZÁS ÉS NÉPMŰVÉSZET

A természettel együtt élő ember számára nyilvánvaló tény, hogy a földi élet szempontjából a Nap a legfontosabb égitest. Ez a csillag majdnem egyedüli forrása a Föld felszínén megjelenő összes energiának. A Napnak e kitüntetett szerepével már ősidők óta tisztában volt az emberiség. A róla megszerzett ismereteinket pedig az írásoknál olykor sokkal többet mondó, tömörebb és mindezen túl még a szemet is gyönyörködtető ábrákba foglalták. Ezek közül is kiemelkedõ az ókori kelet népeinél széles körben elterjedt, napfogyatkozást ábrázoló szárnyas képjelek, amelyek számos változatával mi magyarok is büszkélkedhetünk, különösen Kalotaszeg népművészetében.

Tóth László tud. munkatárs. MTA CSIKI Napfizikai Obszervatóriuma, 4010 Debrecen, Pf. 30. T./Fax: +36-52-316-666. e-mail: tothla@tigris.klte.hu.

Végvári József egyetemi tanár, KLTE Idegennyelvi központ, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 41. – T./Fax: +36-52-316-666. e-mail: jvegvari@dragon.klte.hu.

 

Dr. Péntek Kálmán – FŐISKOLAI SZAKDOLGOZATOK MINT A CSILLAGÁSZATTÖRTÉNET LEHETSÉGES FORRÁSAI

A szombathelyi Berzsenyi Dániel (tanárképző) Főiskola korábban a Pécsi Tanárképzõ Főiskola kihelyezett tagozata volt, önálló intézményként 1972 óta működik.

Az elmúlt évtizedek során mintegy 40 csillagászati témájú szakdolgozat született, egészen változatos témákban. E dolgozatoknak nagyjából ötöde kifejezetten csillagászattörténettel foglalkozik. A csillagászattörténeti munkák egyik része általános, nagyobb időközt ölel fel, s leggyakrabban a már megjelent szakirodalom egyéni újragondolása és sajátos csoportosítása jelenti benne az újdonságot. A csillagászattörténeti szakdolgozatok másik része viszont valóban új, eredeti, helytörténeti kutatásokon alapuló, általában helyi ill. megyei vonatkozású munka, amelyek további vizsgálata eddig még nem ismert információkat szolgáltathat a csillagászat múltját kutatók részére.

PhD. Péntek Kálmán főiskolai docens. Berzsenyi Dániel Fõiskola, Matematikai tanszéke. Szombathely, Károlí Gáspár tér 4. Pf. 170. H-9701.

 

Srágner Márta – A "METEOR" CSILLAGÁSZATTÖRTÉNETI ROVATA A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

A "Meteor" csillagászattörténeti rovata 1989 márciusában indult meg. A havi lap szinte minden számában jelent meg írás, főleg a magyar csillagászat történetéből. Leginkább csillagászok életéről, munkásságáról jelentek meg tanulmányok, és híres magyar személyek csillagászati érdeklődésére derült fény. Ezen kívül régi obszervatóriumok, megfigyelések, műszerek, középkori napórák ismertetéséről olvashattunk cikkeket. Esetenként külföldi csillagászattörténeti rendezvényekről, kiadványokról is hírt kaptunk. A rovat vezetõje Keszthelyi Sándor, a legtöbb cikket Bartha Lajos publikálta.

K. Srágner Márta bibliográfus, könyvtáros. 7615 Pécs, Aradi vértanuk u. 8. T. (72)-326-427.

 

Maróti Tamás – A HALLEY-ÜSTÖKÖS SALAMON MAGYAR KIRÁLY DÉNÁRJÁN

A magyar pénzverés kezdetekor, az Árpádházi-dénárokon meglehetősen gyakori a csillag és holdsarló, napkorona, körök. Ezek nagy valószínűséggel nem csak díszítő elemek, hanem konkrét csillagászati eseményhez köthető ábrázolások, vagy azok másolatai. A megfelelő csillagászati esemény megtalálására a mai napig nem sok kísérlet történt. A feladat egyébként nem könnyű, hiszen az érméken nincsen évszám, sőt sokszor felirat sem, a csillagászati feljegyzések is hiányosak. Az előadásban egy üstökösre emlékeztető motívum eredetét próbáljuk felderíteni, a további kutatások hangsúlyozásával.

Maróti Tamás fizikus. 1115 Budapest, Fraknó u. 26/A. – T. 2-040-703.

 

Ponori Thewrewk Aurél – MIKOR ÜLT PETŐFI "A NÉGYÖKRÖS SZEKÉR"-EN ?

Petőfi Sándor egyik legszebb lírai költeménye, "A négyökrös szekér" valóságos élményt örökít meg. A költő 1845 őszén járt a dunántúli Uzdon, ahonnan kora este barátjával és annak húgával, Erzsikével ökrösszekéren Borjádra mentek. A költeményben előforduló csillagászati motívumok (az éjszaka világos volt, a Hold fenn járt, egy nagyon fényes csillagot választottak ki maguknak Erzsikével) ez a kirándulás pontosan datálható: 1845. szeptember 15. (hétfő), vagy 16. (kedd).

Ponori Thewrewk Aurél, ny. igazgató, a Magyar Csillagászati Egyesület tiszteletbeli elnöke 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 7. – T. 3-561-793.

Bartha Lajos – A MAGYARORSZÁGI CSILLAGÁSZAT KORSZAKAI.

A csillagászati ismeretek magyarországi történetének részletes tárgyalása, és a tudomány általános fejődésébe való beillesztése szükségessé teszi az átfogó korszak beosztás kidolgozását. A magyarországi kultúra fejlődését a 16. sz. elejétől a 18. sz. első negyedéig az oszmán hódítás majd a belső háborúk megtörték. Ezért a fejlődés nem követi mindig párhuzamosan az európai haladást.

 • A honfoglalástól (896) a korai reneszánszig a magyar iskolák átveszik a nyugat-európai ismereteket. Az 1450-1520 közti időszak a reneszánsz kultúra gyors hazai fellendülésének kora.
 • Ez a fellendülés a következő kétszáz évre is kihat, de a háborús körülmények miatt csak követi az európai haladást (de nem szakad el attól!).
 • A 18. sz. közepétől Magyarország ismét átvevője, majd továbbadója az új ismereteknek. A 19. sz. végétől azonban a magyarországi csillagászok már jelentős új eredményekkel gyarapítják a tudományt.

Bartha Lajos, FRGS, a Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti szakcsoport vezetője. Lak. 1023 Budapest, Frankel Leó út 36. – T. 3-260-074.

 

POSZTEREK

Vasné Tana Judit – CSILLAGÁSZTORONY ÉS CSILLAGÁSZATI MÚZEUM EGERBEN

Az egri főiskola jellegzetes késő barokk csillagászati tornyát Esterházy Károly (1725-1799) egri püspök építtette, és a 18. sz. legjobb angliai gyártmányú műszereivel szereltette fel. Az 53 m magas torony két legfelső nagy észlelő terme, valamint az ezek fölötti teraszon emelt kis épület, és a tetejét fedő forgó kupola alatt voltak (és részben vannak ma is) az észlelő eszközök. A főműszer a 8, láb (2,4 m) körsugarú, meridiánban álló falikvadráns volt, ezen kívül több 6 láb hosszú (l,8 m) reflektor, 4-12 láb közti gyújtótávolságú refraktorok, valamint egy paszázs-műszer és három óra (kettő John Arnoldtól) állt rendelkezésre. A toronyban van még egy panoráma vetítő, amely a környező tájat mutatja be egy elsötétített helyiségben. (Ez Európa legrégebbi, ma is működő panoráma vetítője, most is a látogatók kedvelt látványossága.) A Csillagásztorony már a 19. sz-ban is múzeummá vált. 1967/68-ban korszerű csillagászattörténeti kiállítást rendeztek be az egykori obszervatórium termeiben, az 1980-as években a legtöbb műszert restaurálták. Ma a régi csillagásztorony múzeum, amelyet igyekszünk állandóan fejleszteni, bővíteni. A fejlesztés céljára létre hoztuk "Az Egri Csillagásztorony Védelmében" elnevezésű alapítványt.

Vasné Tana Judit kiállítás vezető. "Az Egri Csillagásztorony Védelmében" alapítvány kezelője. – 3300 Eger, Rákóczi u. 3. – T. (36)-325-521.

Tóth László, Mező György, Gerlei Ottó – A KALOCSAI HAYNALD-OBSZERVATÓRIUM FOTOSZFÉRA RAJZAI 1880-TÓL 1919-IG

A nagy tér- és időbeli távolságok, valamint a hosszú időskálák miatt a csillagászat, szemben más természettudományokkal, még napjainkban is nagyobbrészt csak a hosszú távú rendszeres megfigyelésekre hagyakozhat. Ezen okokból minden történeti észlelés figyelemre méltó és érdemes a közzétételre. Ilyen anyagot képvisel a kalocsai Haynald-Obszervatóriumban 1880-tól 1919-ig napi rendszerességgel készült, és mai szemmel nézve is kíváló minőségû fotoszféra rajzokból álló gyűjtemény, amely immár digitalizált formában is elérhető: http//sci.fenyi.klte.hu.

Tóth László, tudományos mts. Gerlei Ottó tudományos mts., Mező György ösztöndíjas: MTA CSIKI Napfizikai Obszervatóriuma, 4010 Debrecen, Pf. 30. T./Fax: +36 52-437-343. – e-mail: tothla@tigris.klte.hu. / mezo@elbereth.obspm.fr. / otto@fenyi.sci. klte.hu.

 

Vargha Domokosné – CSILLAGÁSZATTÖRTÉNETI FORRÁS KIADVÁNYOK

Bartha Lajos, MCSE szakcsoport vezető. 1023 Budapest, Frankel Leó út 36. I/5. – Tel. (0)-326-0074. – "Armilla" Csillagászattörténeti Kutató Csoport.

 


 

Conference Shedule

24th August, Friday

16:00  – OPENING CEREMONY

Mr. Ernõ VÉRTES, President of the "Jenõ Gothard" Society for the Amateure Astronomers greets the participants, opens the conference and the exhibition:

 • Astronomical Heritage in County Vas.

 

25th August, Saturday

09:30 – Introductory.

10:00-12:30 – Lectures.

Mrs. Dr. Emilia PÁSZTOR, Vicepresident of the Association "Astronomy in Culture"

 • THE ROLE OF RESEARCH OF ARCHEOASTRONOMY IN ARCHEOLOGY.

Ms. Zoia MAXIM (National Museum for History Transylvania) and Iharka CSILLIK (Astronomical Observatory Cluj-Napoca) scientific cooworkers, Cluj (Kolozsvár)

 • THE SERPENT IN THE ARCHEOASTRONOMY.

László TÓTH, Heliophysical Observatory of the "Miklós Konkoly Thege" Astrtonomival Institute of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). Debrecen

 • THE ERRING SHEPERD – THE LORE OF A CONSTELLATION.

Sándor KESZTHELYI, engineer. President of the ASTRA Amateure Astronomical Association, Pécs

 • WHAT IS THE ORIENTATION OF THE CHURCHES FROM THE MIDDLE AGES INHUNGARY.

Dr. Lajos BALÁZS, director of the "Miklós Konkoly Thege" Astronomical Research Institute of HAS, Budapest

 • SCIENTIFIC RESEARCHIN THE ÓGYALLAY-OBSERVATOR DURING THE TIME OF KONKOLY THEGE.

Mgr. Ladislav DRUGA, Deputy manager of the Astronomical Obs. Hurbanovo Slovakia

 • THE HISTORY OF THE 130 YEARS OLD OBSERVATORY IN ÓGYALLA.

Ms Edit HORVÁTH, teacher, Szombathely

 • JENŐ GOTHARD AS A PIARIST STUDENT.

Dr. László SZÉKELY, Research Institute for the Philosophy of the HAS, Budapest

 • GYULA FÉNYI AND THE JESUITIAN SCIENCE OF NATURE.

12:30-14:00 – Lunch Break.

14:00 – Afternoon Session.

Aurél PONORI THEWREWK, Retired Director of the Urania Public Observatory and the Planetarium in Budapest

 • FROM THE PAST OF THE ASTROCHRONOLOGY IN HUNGARY.

Endre ZSOLDOS, Scientific cooworker, "Konkoly" Astronomical Observatory of the HAS, Budapest

 • THE BEGINNING OF HUNGARY VARIABLE STAR ASTRONOMY IN HUNGARY

László TÓTH (Heliophysical Obs of the HAS, Debrecen) scient. cooworker and Prof. József VÉGVÁRI ("L. Kossuth" University, Hadequarters for Foreign Languages), Debrecen

 • ECLIPSES OF THE SUN IN THE FOLK ART.

PhD. Kálmán PÉNTEK, Reader on the "D. Berzsenyi" Training School, Szombathely

 • HIGHSCHOOL DISSERTATIONS, AS THE POSSIBILE SOURCES OF THE HISTORY OF ASTRONOMY.

Mrs. Márta SRÁGNER, Bibliographer, Librarian, Pécs

 • THE COLUMN OF HISTORY OF ASTRONOMY IN "METEOR" FROM THE BEGINNING TILL TODAY.

Tamás MARÓTI, Physician, Budapest

 • THE COMET HALLEY ON THE DENAR OF THE HUNGARIAN KING SALAMON

Aurél PONORI THEWREWK, Ret. Director, Budapest

 • WHEN HAS PETŐFI SAT ON A CAR DRAWN BY FOUR OXEN ?

Lajos BARTHA, FRGS, Leader of the Historical Section of the Hungarian Astronomical Association, Budapest

 • THE PERIODS OF THE ASTRONOMY IN HUNGARY.

 

Poster Sessions on 25th August Afternoon and 26th August Forenoon

Mrs VAS, Judit TANA, Leader of the Astronomical Exhibition in Eger

 • ASRTRONOMICAL TOWER AND ASTRONOMICAL MUSEUM IN EGER.

László TÓTH, György MEZÕ and Ottó GERLEI, cooworkers on the Heliophysical Observatory of the HAS, Debrecen

 • DRAWNINGS FROM THE PHOTOSPHERE ON THE "HAYNALD"-OBSERVATORY IN KALOCSA.

Lajos BARTHA, FRGS, "Armilla" Research Group for the History of Astronomy, Budapest

 • SOURCE-BOOKS FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY.

Ernő FARKAS, Budapest

 • HUNGARIAN ASTRONOMICAL BOOKS FROM THE 19. CENTURY

Dr. György HUDOBA, "Lajos Terkán" Public Observatory, director, Székesfehérvár

 • FOREEIGN ASTRONOMICAL SCHOOL BOOKS.

 

26th August, Sunday.

09:30-11:30 – Closing Session.

Lecture and Discussion: THE ACTUALITY OF THE HISTORY OF ASTRONOMY.

(Ernő VÉRTES and Lajos BARTHA.)

Dr. Lajos BALÁZS, Director of the Konkoly-observatory of the HAS enclosed the Conference.

(Abbrevation: HAS = Hungarian Academy of Sciences.)

 

THE ABSTRACTS OF THE LECTURES

 

Mrs Dr. Emília Pásztor – THE ROLE OF RESEARCH OF ARCHEOASTRONOMY IN ARCHEOLOGY.

The archeoastronomy is an associate science of archeology. As a part of cognitive archeology it discusses by the examinations of remainders (decorative motives on reliques, orientation of tombs and other buildings and so on). In order the celestial phenomenae what kind of influence made on these and how have reflected in mind of our ancesrors.

1. Short historic summary on birth, development and present status of this branch of science.

2. The research territories of the archeoastronomy is as follows:

 • It vas a basic steep in the human history of the measuring. The role of astronomy to construct the calender was definitely.
 • The study " other world", the cultic symbols.
 • It is one of most difficult work of the archeology to recognise the cultic symbols as the religious conceptions are not always unambiguous in material culture or the people of today can not recognise or these are not interpretablee. The examination of periods hawing written sources established that celestial pheomena have a great influence of the human cultre. It would be wrong to demonstrate the opposit for historic periods having no written sources. The astronomy gives one possibile explanation only but its important is inestimable.

3. To demonstrate the most important archeoastronomy research is to verify the problems described above. This is a short review of the results of own research. (Rösaring – Swedish marching way; Stonehenge – light and shadow effect; the orientation of megalithic buildings, and so on).

Mrs. Dr. Emília Pásztor, Vicepresident of "Astronomy in Culture" (SEAC). – Home: H-7020 Dunaföldvár, Sóház str. 4. – T. (36)-(75)-341-345.

 

Zoja Maxim and Iharka Csillik – THE SERPENT IN THE ARCHEOASTRONOMY

The Serpent (Snake) is in the archeological system authorized many good and bad characteristic. Among them the most importatnt is to symbolise the force of life and the creation. Therefore it is kept in many mithologies as a saint animal. It is able to be found as drawnings oof Serpent on the walls of caves, on tools, on dishes even on the statute of gods. This is a mystic living body, who had lived before the creation of the Earth. As well as it is not a created living body, it is authorized with supernatural force. We have examined the constellation of Serpens from the point of view of astronomy, which is divided by the constellation of Ophiuchus (or Serpentarius) into two parts: the head is the Caput Serpens, abd the tail is the Cauda Serpens.

We have calculated the position of the Caput on 18th March and 24 September on B. C. 4000. The results is in the middle of March the Serpens arises it is on Northeast and in September when it sets it is shows towards Northwest.

Ms Iharka Csillik, Astronomical Observatory, 3400 Cluj-Napoca Str. Ciresilor 19. Romania,

Ms Zoia Maxim, National Historical Museum of Transylvania, 3400 Cluj-Napoca, Str. Doiciviciu 19. Romania.

László Tóth – THE ERRING SHEPERD — THE LORE OF A CONSTELLATION.

The explain the name of stars are mostly mithologic, folk art or linguistically approached, but sometimes it can be after an astronomical phenomenon. This happens with the constellation of Aquila, or in Hungarian folk lore the erring sperd too. We can notice the shepperd at once, when look at his opened arms and his hat with a broad brim. He used to err in the middle of January when it can be shown by geometric reasons an interesting pheomen thar he rises before the sun and sets after the sun.

László Tóth, cooworker of the "Miklós Konkoly Thege" Heliophysical Observatory of the HAS, Debrecen. – H-4010 Debrecen, P.O. Box 30. – Tel./Fax: (+30)-52-437-343.

 

 

Sándor Keszthelyi – WHAT IS THE ORIENTATION OF THE CHURCHES OF MIDDLE AGES IN HUNGARY?

The question was: what is the orientation of the christian churches? Shows they really towards east, if not what is the reason of the deviation?. This question was existed since 1858 abroad and since 1903 in Hungary. We decided with my wife to measure all the christian churches from the Middle Ages (before 1450, the use the compasses) by the same instrument and the same method. We are measuring by a compass and make corrections by magneric declination.

 

 

 • To make the church-cataster: according to descriptions of anciant buildings, ancient topography, and so on. Not only the original, but those too which has original foundation and has been extended or rebuilt. Today we have about 1200 churches having the ancient direction.
 • We have made this work since 1995 and every year we finish with two counties. We shall be finished in ten years. We have already 700 churches measured.
 • To analyse of the data. Data processing by computer and statistical methodes. To examine of the qurter of the heaven, the yearly path of the sun, and the sunrise of the patron saint.

 

 

The previous results shows that the axe of churches is on average thirteen degrees declined towards North from East (the azimut: 77°).

Eng. Sándor Keszthelyi, the President of the ASTRA Astronomical Society, Pécs. H-7615 Pécs, Aradi vértanuk u. 8. – Tel. (36)-(72)-326-427. e-mail: keszthelyi@muszak.jpte.hu.

Dr. Lajos Balázs – SCIENTIFIC RESEARCH IN THE ÓGYALLA-OBSERVATORY DURING THE TIME OF MIKLÓS KONKOLYTHEGE.

Dr. Lajos Balázs, Director of the "Konkoly Thege" Astronomical Research Institute of the HAS. – H-1525 Budapest, P.O.Box 67. – Tel. (36-1)-375-4122, Fax: (1)-275-4668. e-mail: @konkoly.hu.

Ladislav Druga – THE HISTORY OF THE 130 YEARS OLD OBSERVATORY IN ÓGYALLA (HURBANOVO)

The astrophysical observatory in Hurbanovo (former Ógyalla, Stara Dala) has found by dr. Miklós Konkoly Thege, as a private observatory in 1871. Besides this he has found a meteorological and geophysical institutte too, wich was given to the Hungarian State in 1899. The observatory has been directed after the end of the Austro-Hungarian Monarchy by the Prague National Observatory. The institute work besides scientific solar observations and propagates general knowledges, This lecture covers the unknown historic data and famous astronomers who worked in Ógyalla-Hurbanovo Observatory and popularized the reputation of this Institute all over the world.

Mgr. Ladislav Druga, Deputy manager of the Central Slovakian Observatory in Hurbanovo, – Slovenska Ustredna Hvezdaren Hurbanovo – 947 01 Hurbanovo, Slovakia.

 

Miss Edit Horváth – JENŐ GOTHARD AS A PIARIST STUDENT

There are many discussioons on Jenő Gothard`s (1857-1909) astrophysical and instrument makers works, but it was not examined the influence yet wich directed him towards the sciences and technology during his youths. He began his study in the school semester 1867/68 in a grammar school and made his mature in Szombathely in the grammar school of the Premontre Order of Csorna (Trans-Danube area) in the year 1875. According to the documents of this period we known that who were his best teachers (firstly the physician Adolf Kuncz) who made an influence for the physics during the child. As he made his last semester he worked out an excellent lecture with te title "on the Discovery and Development of Photography". For his mature he has choosen the techological studies.

Miss Edit Horváth, teacher. Home: H-8913 Egervár, Ady Endre u. 25. – Tel. (36-25)-364-714.

 

Dr. László Székely – GYULA FÉNYI AND THE JESUITIAN SCIENCE OF NATURE

We examine in our lecture those special culture, societal and institution conditions, which made possibille the astronomical research by directing of Gyula Fényi (1845-1927) in a small town on the country, Kalocsa at the turn of 19. century to the 20. one. We attach meaningful importance to the educational system of the jesuits as well as to the jesuitian traditions of the nature sciences. The jesuitian intellectual tradition confirmed the scientific educations and research in such an aerea when those countries beeing far from European and North American centres or they have an backwardness in politics or economics and they were in a periferic place, were in unfavourable situation.

The jesuit tradition completed by two members of the aristocratic order in the so called "Age of Reforms" (Miklós Konkoly Thege and archbishop Lajos Haynald) by the activity of supporting the sciences. The "Fényi symptom" confirms that not only the democratic

environment can help on the scientific research, but the conservative structure to.

Dr László Székely, Resoarch Institute for the Phylosophy of the HAS. – Home: H-1174 Budapest, Szabadság út 56. Tel. (36-1)-312-0243.

 

Aurél Ponori Thewrewk – FROM THE PAST OF THE ASTROCHRONOLOGY IN HUNGARY

Aurél PonoriThewrewk, Retired Director of Uránia Public Observatory and the Planetarium

 

Endre Zsoldos – THE BEGINNING OF VARIABLE STAR ASTRONOMY IN HUNGARY

The history of variable star astronomy in Hungary started in Ógyalla. M. Konkolí Thege and his friends (e.g. J. Gothard) began observing variables with spectroscopes. Variable stars were, however, not unknown in Hungary before this time. P. Pázmány discussed them accepting Tycho Brehe`s claim that these stars appeared in the Heavens (firmament) and were not sublunar pheiomena. On the other hand M. Szentiványi (also 17th century) regarded them as exhalations from stars illuminated by the Sun. A few decades later it was generally accepted that they really belonged to the stars. The physics texbooks, beginning to appear at the end of the 18th century, also mentioned variables, trying to explain the phenomenon occasionally. The first suspected variables were found by L. Schulhof in the last third of the 19th century. Apart from Ógyalla and Herény, astronomy was practiced in Kolozsvár, too, where F. Schwab observed variable stars. He was the first to publish his observations in Hungarian. 1885 and 1886 were exciting years, at first S Andromedae provided oppurtunities for observations (and discovery), then a year later Kövesligethy published his much contested observations of the Andromeda Nebula. Kövesligethy was the first to investigate variables theoretically. Professional photometry szated at the end of the century, made mainly by A. Tass and L. Terkán.

Endre Zsoldos, Konkoly Thege Astronomical Institut of the HAS.Budapest. H-1525 Budapest, P.o.Box 67. Tel. (36-1)-375-4122., e-mail: zsoldos@konkoly hu.

 

László Tóth and József Végvári – SOLAR ECLIPSES AND THE FOLKS ART

It is evident for the people who live together with the nature, that the most important celestial body the Sun in the respect of terrestrial life. This star is almost the only source of energy appearing on the earth`s surface. This has an influence for the weather, and keeps alive of plants, animals and people as well; and indirectly it drives the engines too. The humanity has been conscious of favoured role the Sun in the ancient times. The knowledges collected from the Sun were very nice pictures which can tell us much more the descriptions. Among these are the solar eclipse drawn with "wings" by the ancient eastern culture. We have many variations especially in the folk art of Kalotaszeg too.

László Toth, "M. Konkoly Thege" Heliophysical Observatory of the HAS. H-4010 Debrecen, P.O.Box 30. Tel/Fax: (+30)-52-457-533.

Dr. József Végváry, professor. Headquarters of Foreign Languages on the "L. Kossuth" Univ. Debrecen. – H-4010 Debrecen, P.O.Box 41. Tel/Fax: (+36)-52-316-666- e-mail: jvegvari@dragon.klte.hu.

PhD. Kálmán Péntek – HIGHSCHOOL DISSERTATIONS AS THE POSSIBILE SOURCES OF THE HISTORY OF ASTRONOMY

This lecture is engaged in dissertations with the theme of astronomy an the "Dániel Berzsenyi" Training School in Szombathely, which have developped since 1972. Our Training School was a faculty of the Teacher`s Training College in Pécs, and it was worked separatelly since 1972.

During the last years about fourty dissertations has appeared in astronomy from various problemes. An one-fifth part of them has been engaged especially in the history of astronomy, mainly a new concept of already published informations and the novelty is the special grouping. The remaining part of the dissertations concerning to the history has really news, original éocal and county work, whisch can give new informations for the historical research in astronomy.

PhD. Kálmán Péntek, prrofessor. Mathematical Department on the "Dániel Berzsenyi" Training School in Szombathely. H-9701 Szombathely, Károli Gáspár tér 4. – P.O.Box 170.

Mrs. Márta Sragner – THE COLUMN OF HISTORY OF ASTRONOMY IN "METEOR" FROM THE BEGINNING TILL TODAY

The Column of History of Astronomy in the periodical "Meteor" (the monthly bulletin of the Hungarian Astronomical Association) has started in March, 1989. The monthly published articles from the history of Hungarian astronomy are in almost every number. Mostly about the life and works of Hungarian astronomers and some famous Hungarian people. We have found papers about old observatories, abservations, instruments, sundials from the Middle Ages. Sometimes we have got informations from meetings abroad. Eng. Sándor Keszthelyi edited the Column, but most of the aarticles was published by Lajos Bartha.

Mrs. Márta Srágner, librarian. Home: H-7615 Pécs, Aradi vértanuk út. 8. Tel.: (36-72)-326-427.

Tamás Maróti – THE COMET HALLEY ON THE DENARS OF THE HUNGARIAN KING SALAMON

The beginning of Hungarian mint of the Denars of Árpád-dynasty it is frequently used the stars, the crescent, the crown and circles. Most probably these are not only decorative motivs, but connecting to an astronomical phenomena, or they are only a simple copy. To find the proper phenomena is not easy, as there is no year, even no description on this coins. In this lecture we try importance of further research.

Tamás Maroti, physicist. Home: H-1115 Budapest, Fraknó utca 26/A. Tel.: (36-1)-040-703.

 

Aurél Ponori Thewrewk – WHEN HAS PETŐFI SAT ON A CART DRAWN BY FOUR OXEN ?

One of the most beautiful lyryc poem of Sándor Petőfi (1823-1949) is "The Cart with four Oxen" which describes a real experience. The poet was in the Trans-Danubian village Uzd, from where travelled with his friend`s sister Erzsi (Lisbeth) by a cart with four oxen to Borjád on the late afternoon. The astronomical motives can be determined exactly as the night was light, the Moon was on the sky and they have choosen a very bright star with Erzsi. It maybe on the 15th or 16th September 1845 being Monday or Tuesday.

Aurél Ponori Thewrewk, retired Director, alive President of the Hungarian Astronomical Association. Home: H-1014 Budapest, Bécsi kapu tér 7. – Tel.: (36-1)-3561-793.

 

Lajos Bartha – THE PERIODS OF THE ASTRONOMY IN HUNGARY

The detailed discussion of the Hungarian history of astronomical knowledges and to fit in to the general development of sciences makes necessary to work out the the overall classification of the periods. The Osman Empire and later the civil wars have broken the develop the culture in Hungary from the early sixteenth century till the first decads of eighteenth century. Therefore the developing did not follow the European ones. The Hungarian schools assume the West European knowledges from the Hungarian Conquest (A.D. 896), untill the early Renaissance. The prosperity of the Renaissance culture in Hungary was the period during 1460-1520. This prosperity has an influence to the following two hundred years, but during the wars it went after the European results only. Hungary took over and improved the new scientific results from the middle of eighteenth century. The Hungarian astronomers had even new results to the scientific development in the second part of the ninetheenth century.

Lajos Bartha, FRGS, Director of the Section for the History of Astronomy in the Hungarian Astronomical Association, Home: H-1023 Budapest, Frankel L. út 36. Tel.: (36-1)-326-0074.

 

POSTER SESSION

Mrs Vas, Judit Tana – THE MATEMATICAL TOWER AND THE ASTRONOMICAL MUSEUM IN EGER

The significant late Baroque mathematical (astronomical) tower was founded by Count Károly Esterházy (1725-2799) bishop of Eger, and he has installed the best English made instruments of the second half of the 18th century. The two big observation-room on the top of the 53 m high tower and above them on a terrace there is a little building with a turnable top for some instruments. Tha main instrument is the great wall quadrant, with 8 feet (2,4 meter) semidiameter, adjusted in the meridian, besides that more 6 ft (1,9 ms) reflecting telescopes, two 10 ft long refractors and more small instruments, the passage telescope and 3 fine pendulum clocks (two of them from John Arnold, London) are there.A panorama projector showing the landscape around the tower. (This is nowaday the most popular shigtings, and the oldest active projector on the Continent.) Today the tower served as an astronomical museum. In 1967/68 installed in the observers-room a modern astronomical exhibition and in the 1980s most of the instruments were restorted. Now the astronomical museum which is expansion by our work. For this reason we established the foundtation "To Save the Eger Astronomical Tower".

Mrs Vas, Judit TANA, keeper of the "Specula" Astronomical Museum. Home: H-3300 Eger, Rákóczi út 3. – Tel.: (36-36)-325-521.

 

Tóth, László – Mező, György – Gerlei, Ottó – THE PHOTOSPHERE DRAWNINGS ON THE HAYNALD- OBSERVATORY IN KALOCSA

The astronomy relies on long distance observations in opposite of other natural sciences because the large distances of space and time. Every historical observations is very important and because of this is necessary for publishing. The collection of photosphere drawnings are already available in digital form, which qualities are excellent and were made in the Haynald-Observatory in Kalocsa regularly between 1880 and 1919. (http://fenyi.sci.klte.hu.)

Heliophysical Observatory of the "Konkoly Thege" Astronomical Institute of the HAS. H-4010, P.o.Boksz. 30. Hungary.

 

"A magyarországi csillagászat 1000 esztendeje. Csillagászattörténeti Konferencia, Szombathely, 2001. augusztus 24-26." című kiadvány másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás