Magyar kráterek a Merkúron

1552

Bartók kráter

Átmérő: 80 km
Szélesség: 29° D
Hosszúság: 135° K

Bartók Béla
1881-1945 zeneszerző, zongoraművész, zenetudós, az MTA tagja (1935).
A modern zene egyik vezéralakja. 1906-ban kezte meg — Kodály Zoltánnal együtt — népzenegyűjtő munkáját. 1907-től a zeneakadémia zongoratanára volt. A romantikus hagyományokkal szakítva, részben a népzenére támaszkodva zenéjét teljesen mejújította; új magyar zenei stílust, s a modern életérzés kifejezésére egyetemes zenei nyelvet alakított ki. Zeneszerzői nagyságának elismerése szempontjából fordulópont volt A fából faragitt királyfi című táncjáték és A kékszakállú herceg vára című opera bemutatója (1917 és 1918). A tanácsköztársaság alatt a zenei direktórium tagja.
1920 után kezdődő hangversenyútjai során világszerte elismert és ünnepelt előadó és komponista lett. A Horthy-korszak nacionalista légkörében is megőrízte tiszta magyarságát és hirdette a népek testvérré válásának eszméjét. A fasizmus elől feleségével, Pásztory Dittával az USA-ba emigrált (1940). Hamvait 1988-ban szállították haza New Yorkból.

Jókai kráter

Átmérő: 85 km
Szélesség: 79.5° É
Hosszúság: 136° K

Jókai Mór
A magyar romantika legtermékenyebb, legnépszerűbb írója, a nagy mesemondó. 1825-ben született Komáromban, gyermekkora színes, anyja gondoskodása felnőtt koráig kísérte. A pápai református kollégiumban és a kecskeméti jogakadémián tanult, már diákként barátságot köt Petőfivel.1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére, ő szerkeszti és olvasta fel a 12 pontot. Ekkor veszi feleségül barátai és anyja tiltakozása ellenére Laborfalvi Rózát, a kor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc bukása után felesége menekítette és rejtette el Tardonán, egy ismerős családnál. Az író itt töltött négy hónapot Csányiéknál, s a bükki táj, a vendégszerető falu több írásában  is felbukkan. 47 évvel később így emlékezik: „Egy nyáron  egy ősszel, egy télen bujdostam én ezekben az erdőkben, üldözöttje a hatalomnak. Házigazdám a derék Csányi Béni, nemes úr volt, földesúr. Álnév alatt rejtegettek, tudta mindenki, hogy bujdosó vagyok, senki sem árult el. A falut Tardonának hítták…” Emlékét a faluban márványtábla és emlékszoba őrzi.1850-ben felesége közbenjárására visszatérhetett Pestre, s ett?l kezdve pályafutása töretlen, elismert és szeretett író. Fantáziája kiapadhatatlan, legjelesebb  regényei a magyar történelem nagy napjait idézik. 35 éven át országgyűlési képviselő. Személyisége már életében fogalommá vált, Magyarországon művész nem részesült hozzá hasonló elismerésben és tiszteletben. 1904-ben halt meg.

Liszt kráter

Átmérő: 85 km
Szélesség: 16° D
Hosszúság: 168° Ny

Liszt Ferenc
1811-1866 zeneszerző, zongoraművész. 1824-től Párizsban élt, itt került kapcsolatba kora jelentős művészeivel és a  haladó mozgalmak képviselőivel. Első nagy szerelmével, Marie d`Agoult grófővel 1835-ben Genfben telepedett le. Az  1838-as pesti árvíz felkeltette magyar nemzeti érzését, s a károsultak javára több hangversenyt adott. 1839-től koncertező  művészként bejárta Magarország és Ezrópa nagy városait. 1848-ban Weimarban telepedett le élettársával, Carolyne  Sayn-Wittgenstein hercegnével együtt, s a nagyherceg zenekarának vezetője lett. 1869-től három város: Weimar, Róma   Pest között osztotta meg idejét, hangversenyeket adott, tanított. 1875-től az általa alapított budapesti Zeneakadémia  elnöke és tanára lett.
Liszt az újnémet iskola vezéralakja, az első magyar muzsikus, aki fontos szerepet kapott az európai zenetörténetben.  Műveiben egy német alapozottságú nemzetközi zenei nyelvet szólaltat meg, amelyet több kompozíciójában magyar  hangzással gazdagít. Páratlan zongorajátékával a romantikus előadásmód megújítója volt. Virtuozitását saját előadásra  szánt darabjainak nehézségi foka is érzékelteti.

Hozzászólás

hozzászólás