Dr. Dankó Sándor emlékére (1922-1995)

1469
Szomorú szívvel búcsúzunk az életének 73. évében körünkből eltávozott dr. Dankó Sándortól, Szolnok megye legkiemelkedőbb amatőrcsillagászától, a TIT Csillagászati és űrkutatási Szakosztály kiváló ismeretterjesztőjétől.

Dr. Dankó Sándor 1922. július 31-én Ártándon született, nagyműveltségű református lelkész fiaként. Az emberek tiszteletét, szeretetét, megértését és szolgálatát a szülői házból hozta magával.
Középiskolai tanulmányait Debrecenben és Karcagon folytatta. A matematika mellett a fizika lett egyik legkedvesebb tantárgya. A debreceni egyetemen jogot tanult, és 1944-ben doktorált. 1944 októberében a behívó a frontra szólítja, ahol hadifogságba esik, és csak 1948 júniusában térhet haza. Az égbolton való tájékozódó képessége segítette a fogolytáborból való hazajutásban.

A bírói-ügyvédi vizsgák letétele után 1951-ben Szolnokra nevezték ki bírónak. Az 1956-os forradalom eseményei őt sem hagyják érintetlenül. A bíróságon a munkástanács elnökévé választják – mindebből további szenvedések következtek.
1961-ben a TVM-hez került vállalati jogtanácsosnak. Nyugdíjazásáig látta el ezt a munkakört, mégpedig kiválóan, hiszen minden vitás ügyet a cég javára nyert meg.
Ennek ellenére eleinte nehéz időszak volt ez, el kellett magát fogadtatnia új környezetével. Ebben segített a csillagászati szakkör létrehozása is.
A Tiszamenti Vegyiművek (TVM) Konkoly Thege Szakkörének 33 éven át volt szakkörvezetője. Szakkörösei közül ketten – Halász Péter és Györgyei Judit – szereztek csillagász diplomát. Dankó Sándor munkásságának eredménye a TVM lakótelepén, a vállalat és a szakszervezet támogatásával létesített nagyszerű bemutató csillagda létrehozása is, melyet 1977-ben avattak fel. A szintén 1977-ben általa megvalósított multimédiás csillagászati kiállítás minden korábbi tevékenységét ötvözve vált országos sikerűvé, több nagyvárosban került bemutatásra.
A csillagos égről szerzett élményeit mindig megosztotta másokkal, fürkészte a természet nagy titkait, ugyanakkor tudta, hogy a szellemi értékek másokkal való megosztása, a birtokolt ismeretek közkinccsé tétele a legmagasabb emberi érték. Nagyszerű emberi értékei egyike volt a nagyfokú szerénység. Nagyszerű előadásain az ember „kozmikus lényegét” páratlan egyszerűséggel tudta megértetni a hallgatósággal.
1963-ban ott van Szentendrén, az amatőrcsillagászok első országos találkozóján, majd egy évvel később részt vesz a miskolci találkozón is, mely kimondja a Csillagászat Baráti Köre megalakulását. Az amatőrcsillagász mozgalom kérdéseivel később is sokat foglalkozik – tanulságos elolvasni Amatőrmozgalom c. kétrészes tanulmányát a Csillagászati évkönyv 1985-ös és 1986-os köteteiben -, hosszú ideig tagja a CSBK vezetőségének, 1987 és 1990 között a Magyar Amatőrcsillagászati Társaság elnöke. Magas színvonalú ismeretterjesztő tevékenységének elismeréseként 1978-ban neki ítélik oda a Zerinváry-emlékérmet.
Korunk népbetegsége őt sem kímélte – szívroham végzett vele. Temetésén több százan búcsúztatták, ott voltak a TIT Szolnok Megyei Szervezete vezetői, Budapestről az MCSE, a Planetárium, az MTT Csillagászati és űrkutatási Szakosztályának képviselői.

Dr. Dankó Sándor eltávozásával nemcsak a város, a megye csillagászati élete lett szegényebb, hanem az egész országé is. Őrizzük meg emlékét!

A Meteor 1995/7-8. számában megjelent cikk internetes változata

Hozzászólás

hozzászólás