2015-ben is szökik a másodperc

1574

2015. július 1-jén, magyar idő szerint hajnali 2 órakor ismét szökőmásodpercet kell időszámításunkba iktatnunk. Legutóbb három évvel ezelőtt, 2012. július 1-jén került sor hasonló lép(tet)ésre.

2015. július 1-jén, szerdán, magyar idő szerint hajnali 2 órakor ismét szökőmásodpercet iktatunk időszámításunkba. Az eseményre a koordinált világidő (UTC) szerint éjfélkor kerül sor, de mivel a közép-európai nyári időszámítás (CEST) 2 órával előrébb jár, a nevezetes pillanatban nálunk már hajnali 2 órát mutatnak időmérőink. Legutóbb 3 évvel ezelőtt, 2012. július 1-jén került sor hasonló lép(tet)ésre.

20150629_szokomasodperc_2015_1
Idén is muszáj szökőmásodpercet iktatnunk az időszámításunkba.

Az intézkedés tulajdonképpen olyan, mintha az általunk használt polgári időt egy másodpercre megállítanánk, ill. óráinkat egy másodperccel visszaigazítanánk. Erre azért van szükség, hogy a mindennapjaink során használt idő igazodjon a Föld tengely körüli forgásához. Eredetileg a másodperc a Föld tengely körüli forgásából származó napnak, azaz a Nap két egymást követő delelése között eltelt időnek a 86 400-ad részét jelentette. A másodperc jelenlegi definíciója – 1967 óta – azonban már atomfizikai alapokon nyugszik. Ez utóbbi meghatározás – történeti okok miatt – a Föld forgásának egy olyan sebességén alapul, mely a 19. században, 1820 körül volt jellemző a valóságban. A Hold és – kisebb részben – a Nap gravitációs hatása következtében fellépő dagálysúrlódás miatt azonban folyamatos lassulás figyelhető meg bolygónk forgásában. Ennek következtében az atomórákkal mért, atomfizikai definícióra alapozott pontos időhöz képest a Földünk forgásán alapuló idő – mivel ennek másodpercei a forgás lassulása miatt egyre hosszabbá válnak – állandóan késésbe kerül. A lemaradás mértéke jelenleg mintegy 1/3 másodperc évenként, így kb. háromévente szükséges a kiigazítás. (Ez a mérték azonban rendkívül változó és előre nem jelezhető, az ezredforduló előtti évtizedben nagyjából másfél évenként kellett szökőmásodpercet beiktatni, 1999 és 2006 között viszont 7 évig egyáltalán nem volt szükség rá.) A szökőmásodpercekkel korrigált UTC 1972 óta működik a világon egyetemes időrendszerként – azóta most már a 26. extra másodperc beiktatására kerül sor -, de napjainkban több kritika éri elsősorban azért, mert a hosszú távon előre nem kalkulálható másodperc-korrekciókra a technikai fejlődéssel párhuzamosan mind több eszközt kell felkészíteni, ami természetesen többletmunkával és hibalehetőséggel jár. Az ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) 2015 novemberében tárgyalja újra a kérdést, akkor dől el, hogy továbbra is érvényben marad-e a szökőmásodpercekkel kiigazított koordinált világidő rendszere, vagy – néhány éves átmenetet követően – az időmérésünk formálisan is elszakad Földünk tényleges forgásától, attól a jelenségtől, melynek létrejöttét köszönheti.

20150629_szokomasodperc_2015_2
A másodpercek a fenti rend szerint követik majd egymást.

Hozzászólás

hozzászólás