Dr. Fejes István (1939-2011)

1425
Röviddel 72. születésnapja előtt, nagy türelemmel viselt súlyos
betegsége következtében június 11-én elhunyt Dr. Fejes István, a
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) penci Kozmikus Geodéziai
Obszervatóriumának (KGO) nyugalmazott munkatársa, 1990 és 2003 között
vezetője.

Fejes István 1965-ben szerzett diplomát a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) matematika-fizika szakán. Egyetemi doktori
fokozatát 1973-ban ugyanitt, rádiócsillagászati témában szerezte (A
csillagközi semleges hidrogén eloszlása a Virgo régióban), majd négy év
múlva a kandidátusi címet is elnyerte. A fizikai tudomány doktora
fokozatot 1988-ban ítélte oda neki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a
disszertáció címe „Az SS433 megfigyelése VLBI technikával” volt.
1997-ben az ELTE egyetemi magántanára lett.

A FÖMI-ben a penci obszervatórium alapítása, 1973 óta dolgozott.
Szakmai pályafutásának különleges értéke, hogy több szakterületen is
maradandót alkotott. Rádiócsillagászként elindított Magyarországon egy
sikeresen működő kutatócsoportot, amely a nagyon hosszú bázisvonalú
interferometria (VLBI) asztrofizikai és geodézia alkalmazásaival
foglalkozik. Részt vett az űr-VLBI technika kidolgozásában. A
mikrohullámú űrgeodéziai megfigyelési technikákkal kapcsolatban az
1980-as években részt vett a GPS technológia előfutárának tekinthető
Doppler-interferometriai eljárás kifejlesztésében.  A rendszerváltással
egyidőben egy nehéz, de izgalmas időszakban vette át a KGO vezetését.
Kihasználva a KGO kiterjedt kapcsolatrendszerét, egyik kezdeményezője
volt a „GPS in Central Europe” szemináriumsorozatnak, amely sikeresen
hozta össze kelet és nyugat kutatóit, komoly támogatást adva ezzel a
magyarországi kutatásoknak is. Vezető szerepet játszott a GPS technika
hazai meghonosításában, amiért 1993-ban többedmagával Akadémiai Díjban
is részesült. Az 1980-as évek végén egyik kezdeményezője volt a hazai
GPS mozgásvizsgálati programnak, amelynek keretében Európa legjobb GPS
geodinamikai alapponthálózatát (HGRN) hozták létre az ország tektonikai
mozgásainak vizsgálatára. Ez a program azóta is nagy sikerrel folyik. A
programot a közép-európai régióra is sikerült kiterjeszteni (CEGRN),
ahol Fejes István az együttműködés vezetője volt. Szívügye volt a
nemzeti GPS referenciaállomás-hálózatokat összefogó közép- és
kelet-európai EUPOS kezdeményezés, amelyben a kezdetektől egészen a
legutóbbi időszakig végzett eredményes munkát.

Igen fontosnak tartotta a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. Ő maga is
többször töltött hosszabb-rövidebb időt vendégkutatóként külföldön,
főleg Hollandiában és Németországban. Nagy hangsúlyt fektetett a
fiatalabb generációra, a kutatói utánpótlás nevelésére.
Rádiócsillagászati speciális előadásokat kezdett az ELTE-n, doktori
témavezetéseket vállalt. Dolgozott a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) földmérő és térinformatikai mérnöki
doktori programjának testületeiben. Sikerült elérnie, hogy azok a
kutatási irányok, amiknek az alapjait lerakta, ma is a penci
obszervatórium tevékenységének szerves részét képezik.   
 
Lehetetlen volna felsorolni mindazokat a hazai és nemzetközi szakmai
szervezeteket, testületeket, amelyekben szerepet vállalt. Itthon tagja
volt például az Űrkutatási Tudományos Tanácsnak, egy időben vezette az
MTA Kozmikus Geodéziai Albizottságát (1991-96), részt vett az MTA
Csillagászati és űrfizikai Bizottságának munkájában. Szívén viselte a
rádiócsillagászati frekvenciák védelmét, tagja volt az ezen őrködő
európai szervezetnek (CRAF). A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU), a
Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG), a Nemzetközi Rádiótudományi Unió
(URSI) mind aktív tagját veszítette el Fejes István halálával.

S akit egykori kollégái, barátai elveszítettek benne: egy mindig új
ötletekkel előálló kutatót, a fiatalokat támogató vezetőt, a célok
elérésében hajthatatlan munkatársat. Emléke, tevékenységének sok-sok
eredménye még hosszú ideig velünk marad.

Hozzászólás

hozzászólás