Először észlelték a mágneses tér átfordulását egy Naphoz hasonló csillagnál

1378

Régóta ismeretes, hogy központi csillagunk mágneses tere 11 évenként átfordul, így összesen kb. 22 év múlva kerül a mágneses tér ugyanolyan helyzetbe. Ez a Hale-ciklus néven ismert jelenség Napunk esetében szorosan összefügg a megfigyelhető napfoltok számával. Emellett a ciklus hatással van a földi időjárás alakulására is, bizonyos jelek például arra mutatnak, hogy hasonló hatás váltotta ki a XVII. századi kis jégkorszak néven ismert igen hideg periódust is. Legutóbb 2007-ben következett be napfoltminimum, aminek időszakában a Nap felszíne szinte teljesen üres. Azóta már az új napfoltciklus foltjai ismét jelzik csillagunk megújuló aktivitását.

Jean-Francois Donati és Claire Moutou francia kutatók és munkatársaik a Manua Kea csúcsán levő kanadai-francia-hawaii-i távcsővel térképezték fel csillagok mágneses terének irányát. E munka során figyeltek fel a csillagászok arra, hogy a Napunknál alig 20 százalékkal nagyobb tömegű, kissé fényesebb tau Bootis mágneses terének iránya a megfigyelési időszak 2 éve alatt átfordult. Ez az első eset, hogy a Napon kívül egy csillag esetében sikerült kimutatni a mágneses tér átfordulását.

Fantáziakép a tau Bootisról és bolygójáról. A mágneses mező szerkezetét és irányát a csillagba rajzolt rúdmágnes, illetve ennek erővonalai szemléltetik (Forrás: Karen Teramura (University of Hawaii, IfA)

A Bootes  (Ökörhajcsár) csillagképben levő, szabad szemmel éppen megfigyelhető, tőlünk mintegy 51 fényévre levő csillagot különösen érdekessé teszi furcsa bolygója. A megfigyelések szerint a saját Jupiterünknél mintegy 6,5-szer nagyobb óriásbolygó a Nap-Föld távolság alig huszadára kering a csillag körül. A roppant közelség révén fellépő intenzív gravitációs árapályhatás révén a bolygó kötött keringést végez, vagyis folyamatosan ugyanazt a félgömbjét fordítja a központi csillag felé (ugyanúgy, ahogyan a Hold is ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé).

Az a tény, hogy a mágneses tér átfordulását a megfigyelés rövid, két éves időszaka alatt sikerült észlelni, arra utalhat, hogy a tau Bootis esetében a ciklus jóval rövidebb lehet, mint a Napnál. Erre magyarázat lehet, hogy a csillaghoz közel keringő bolygó is árapályhatást gyakorol a csillagra, ami révén a tau Bootis felszínének anyaga igen gyorsan áramolhat, illetve a bolygó hatással van a mágneses tér kialakulásáért felelős, a csillag belsejében zajló folyamatokra.

A tau Bootis megfigyelése tovább folytatódik, remélve, hogy rövidesen sikerül észlelni a következő mágneses átfordulást is. A tau Bootishoz hasonló csillagok vizsgálata segít megérteni, hogyan keletkezik és működik a mágneses tér a csillagokban, köztük saját Napunkban.

Forrás: ScienceDaily, 2008. február 26.

Hozzászólás

hozzászólás