Bolygószerű barna törpe

892

Amerikai és német csillagászokból álló kutatócsoport a Chamaeleon
csillagkeletkezési terület vizsgálata közben felfedezett egy barna
törpe kísérőt egy kis tömegű vörös törpecsillag körül. A CHXR 73A
fiatal égitest,
becsült kora mindössze 2 millió év, míg tömege egyharmad
naptömeg.
A K.L. Luhman (Pennsylvania State University) által vezetett
kutatócsoport a Hubble Űrtávcső ACS kamerájával készített felvételeket
a déli égen látható csillagkeletkezési régióról, és a terület felmérése
közben tűnt fel a vörös törpétől mindössze 1,3 ívmásodpercre látható
halvány kísérő.

A CHXR 73 A és B komponense a HST felvételén (STScI-2006-31) 

A barna törpéről ezek után infravörös spektrumokat vettek fel a 6,5
m-es Magellan II teleszkóppal, melyek elemzéséből megbecsültek a
tömegét. A kapott 12 jupitertömeggel, illetve a mindössze 200 Cs.E.
pályasugárral a CHXR 73B minden szempontból a bolygószerű égitestek
közé tartozik, attól eltekintve, hogy legnagyobb valószínűség szerint
nem a központi csillagot szorosan körülvevő porkorongban keletkezett,
mint azt az exobolygók esetén feltételezzük, hanem egy önálló, nagyobb
felhő összesűrűsödésével – pontosan úgy, mint a csillagok.
Mindezek alapján a kutatócsoport exobolygó méretű barna törpének
tekinti az újonnan felfedezett parányi égitestet, ami rámutat arra,
hogy nem csak a Naprendszerben nehéz pontosan megmondani, hogy egy-egy
égitest bolygó-e vagy sem…

Forrás: K.L. Luhman és munkatársai, Astrophysical Journal (astro-ph/0609187) 

Hozzászólás

hozzászólás