Négy Föld méretű bolygót találtak a legközelebbi napszerű csillag körül

9803

Egy új tanulmány eredményeképpen négy Földhöz hasonló méretű bolygót találtak a hozzánk legközelebbi napszerű csillag, a τ (tau) Ceti körül, amely mintegy 12 fényévnyire található tőlünk és szabad szemmel is megfigyelhető az égen. A kimutatott bolygók közel 1,7 földtömegnyit nyomnak, amellyel az eddig felfedezett legkisebb tömegű bolygók közé tartoznak. Kettő közülük szuperföld és a csillag lakhatósági zónáján belül helyezkedik el, azaz akár folyékony állapotban is megtalálható víz a felszínén.

A bolygókat az ún. radiálissebesség-mérési technikával fedezték fel, azaz a τ Ceti parányi és periodikus sebességváltozásait mérték ki, melyeket a bolygók gravitációs ereje okoz a csillag körüli keringésük során. Ez a másodpercenként kb. 30 cm-es mozgás detektálását jelenti, azaz nagyon érzékeny műszerezettség szükséges hozzá.

“Különböző független mérésekből származó nagyszámú adat kombinációjából bonyolult modellezési folyamatok révén különválasztottuk a csillag aktivitását és a bolygók gravitációjától származó kicsiny mozgásokat” – nyilatkozta Steven Vogt (UC Santa Cruz). A kutatócsoport vezetője, Fabo Feng (University of Hertfordshire) szerint a tudósok már nagyon közel járnak ahhoz, hogy akár 10 cm/s-os változást is képesek legyenek detektálni, amellyel már Föld méretű bolygókat tudnak majd kimutatni: “Egy új módszert fejlesztettünk ki, amellyel a zajt le tudjuk vonni az adatokból, így egészen pici jeleket is tudunk detektálni.”

Illusztráció a τ Ceti bolygóiról a Naprendszer belső bolygóival.

A τ Ceti külső két bolygója ugyan a lakhatósági zónán belül van, a csillag körüli nagytömegű porkorong csökkenti az esélyét annak, hogy valóban élet is kialakulhatott, hiszen valószínűleg folyamatosan bombázzák kisbolygók és üstökösök a felszínüket.

Ugyanez a kutatócsoport 2013-ban is vizsgálta a csillagot, amikor is a Mikko Tuomi (University of Hertfordshire) vezette  kutatás során már használták a csillag adatait, hogy az analízisüket fejlesszék: “Egy új módszert dolgoztunk ki arra, hogy meg tudják különböztetni a bolygóktól származó és a csillag aktivitásából származó jelet. Rájöttünk arra, hogy a különböző hullámhosszakon a csillag aktivitása is különbözik és ezt az információt használtuk fel, hogy szétválasszuk a bolygóktól származó jeltől.” Akkor két bolygót találtak ezzel a technikával.

“Akárhogy is nézzük ezt a csillagot, legalább négy bolygó található körülötte. – nyilatkozta Tuomi – Lassan képesek vagyunk megkülönböztetni a csillagfelszín aktivitásából és a bolygók okozta sebességvátozásból származó jeleket, így tudtuk kimutatni a két új külső, potenciálisan lakható bolygó létezését.”

A napszerű csillagokról úgy tartják, hogy a legjobb jelöltek arra, hogy a lakhatósági zónán belül találjunk igazi földszerű bolygókat. Ugyan vörös törpéből sokkal több van és már sikerült is több körül potenciálisan lakható bolygót felfedezni (pl. Proxima Centauri, Trappist-1), ezek a csillagok igen kis abszolút fényességűek, és emiatt a lakhatósági zónában keringő bolygóik túl közel keringenek, keringésük kötötté vált és mindig ugyanazt az oldalukat fordítják csillaguk felé. A szoláris csillagok, mint a τ Ceti, nagyon hasonlóak Napunkhoz mind méretben, mind fényességben és immáron a τ Ceti esetében is igazi bolygórendszer létezéséről tudunk. És ki tudja, talán egyszer az is ki fog derülni, hogy nem hiába szerepel a τ Ceti annyi tudományos-fantasztikus történetben, esetleg tényleg alkalmas az élet számára a csillag környezete.

A kutatáshoz a HARPS spektrográf (European Southern Observatory, Chile) és a Keck-HIRES (W. M. Keck Observatory, Mauna Kea, Hawaii) műszereit használták.

Forrás: UCSC

Hozzászólás

hozzászólás