Új barna törpe a szomszédban

976

Egy nemzetközi kutatócsoport az Európai Déli Obszervatórium
távcsöveit használva egy újabb közeli csillagra bukkant. Az objektum
egy barna törpe, amelyik Napunkhoz a 24. legközelebbi
csillagrendszerben kering. A hozzá hasonló hideg, kis fénykibocsátású
törpecsillagok között a harmadik legközelebbi példány, mivel csupán
az ε Indi körül keringő két barna törpe előzi meg a sorban. Az
újonnan felfedezett csillag érdekessége, hogy felszíni hőmérséklete az
egyik legalacsonyabb a barna törpék között, mindössze 750 ºC.

A felfedezést a VLT adaptív optikás berendezései tették lehetővé,
melyek nélkül nem lehetett volna megpillantani a rendszer főcsillaga,
az SCR 1845-6357 jelzésű vörös törpe  ragyogásában a 4,5 Csillagászati Egység
távolságban keringõ
objektumot (l. képünkön alul). Az új csillag a T színképosztályba
tartozik, tömegét 9 és
65 jupitertömeg között becsülik a csillagászok. A kettős rendszer
távolsága 12,7 fényév, azaz a két csillag látszó szögtávolsága kb. 1
ívmásodperc.

Az újonnan felfedezett barna törpe (az alul látható halvány csillag) az ESO VLT műszerével készült hamisszínes képen (ESO-PR 11/06).

A
frissen felfedezett közeli barna törpének az ad különös jelentőséget,
hogy segítségével jobban megérthetjük ezen, a bolygó és csillag közti
állapotban megrekedt furcsa objektumok működését, mivel a kis
és viszonylag jól ismert távolság lehetővé teszi a csillag abszolút
fényességének pontos megállapítását. Ezenkívül a rendszer hosszú távú
nyomon követésével a keringési paramétereken keresztül meghatározhatóvá
válik a barna törpe tömege is, ami szintén bizonytalanul ismert.

Az új felfedezés alátámasztja azt az elméletet, mely szerint a barna
törpék  többsége – legalább is a Naphoz közel – kettős rendszerben
található egy másik hasonló objektum vagy egy vörös törpe társaként,
mivel a 20 fényéven belüli 7 barna törpe közül ötnek van kísérője. A
legújabb vizsgálatok is megerősítik azt a gyanút, hogy miközben
milliárd fényévekre lévő egzotikus objektumokat vizsgálunk, a
Naprendszerhez legközelebb eső tartományokat sem ismerjük eléggé.

 Forrás: ESO-PR 11/06

Hozzászólás

hozzászólás