Az ALMA tűéles porkorongvariációi: pillanatképek a bolygókeletkezésről

3697

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) hét képe sorozatában január végén az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) első nagy programja, a Disk Substructures at High Angular Resolution Project (DSHARP) keretében 20 látványos protoplanetáris korongról rögzített felvételt mutatott be. A program egyik célja húsz közeli protoplanetáris korongról egyenként több órányi felvétel rögzítése egy néhány hónapos időtartam során. Ezáltal többet tudhatunk meg a bolygókeletkezés legkorábbi fázisáról. A program során összegyűjtött hatalmas adatmennyiséget nemrég tették közzé.

20 látványos protoplanetáris korong az ESO ALMA távcsőhálózat DSHARP programjából. Forrás: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello.

Régóta sejtették a csillagászok, hogy a bolygórendszerek eredete az úgynevezett protoplanetáris korongokra vezethető vissza. Ezek a lapos és kerek, spirális vagy elliptikus gáz- és porképződmények a keletkezőben lévő protocsillagok körül már egészen korán létrejönnek. Azonban a bolygók korongbeli keletkezésének folyamatait még nem pontosan ismerjük. Különösen a fejlődés korai szakaszának leírása jelent ma még kihívást, amikor a korong poranyaga bolygócsírákká tapad össze.

A csillagászok tudják, hogy a növekedés első szakasza, amikor az egyes porszemcsékből néhány kilométeres testek jönnek létre, csillagászati léptéken mérve nagyon gyorsan megy végbe. Ám az ebből a szakaszból származó megfigyelések hiánya miatt a pontos fizikai folyamatok azonosítása bizonytalan. Ez a helyzet szerencsére az ALMA és a hozzá hasonló új távcsövek munkába állásának köszönhetően mára megváltozott.

A csillagászok ma már azt remélik, hogy képesek lesznek pontosan prognosztizálni, hogy milyen típusú korongból milyen bolygórendszer fog majd létrejönni. A DSHARP program e cél felé tesz egy lépést azáltal, hogy részletes képet ad a korongok kis léptékű szerkezetéről – a váltakozó sötétebb és világosabb sávokról és spirális szerkezetekről, amilyenek a fenti ábrán is láthatóak, – és segít megértenünk ezek jelentőségét.

Forrás: ESO

Hozzászólás

hozzászólás