Azonosították a CoRoT-küldetés első többes bolygórendszerét?

1150

A CoRoT-küldetés adatainak elemzéséből kiderült, hogy a CoRoT-24 jelű csillagnak valószínűleg két bolygója is van, ezzel ez lehet a CoRoT első bolygórendszere. Az adatok elemzésében honfitársunk, Csizmadia Szilárd is részt vett.

A kutatócsoport a K1V színképtípusú csillag fénygörbéjében két olyan jelet is detektált, melyek mindegyike egy-egy bolygó tranzitjára utalhat. A hozzájuk tartozó keringési periódusok 5,11 és 11,76 nap. Ha valóban bolygótranzitokról van szó, akkor a két planéta mérete 3,7±0,4, illetve 5,0±0,5 földsugár és a CoRoT-24 az első csillag a küldetés rendkívül sikeres történetében, amely körül két planétát is sikerült azonosítani, azaz ez lehet az első CoRoT-bolygórendszer.

Az ESO HARPS és a Keck HiRES spektrográfjával végzett radiálissebesség-mérések szerint a rövidebbik periódusú jelhez tartozó bolygóra 5,7 földtömeg a felső határ, a 11,76 napos keringési idejű planéta tömege pedig 28±11 földtömeg lehet. A becsült méret- és tömegértékek kis sűrűségű égitestekre utalnak, melyek valószínűleg jelentős gázburokkal rendelkeznek.

20140606_arXiv_1406_1270v1_1
A CoRoT-24 fénygörbéje. A fekete pontok 512 másodperces időközökkel követeik egymást, míg a világoskék pontok 1 órás átlagok a fénygörbe jellegzetességeinek kiemeléséhez. Az inzert azokat a részeket mutatja, ahol a tranzitokra utaló jelek figyelhetők meg. A függőleges vonalak a tranzitok pozícióit jelzik: szaggatott világoskék – CoRoT-24b, folytonos sötétkék – CoRoT-24c. (Alonso és mtsai, 2014)

Bár a bolygók léte még nem teljesen bizonyos, a fotometriai és spektroszkópiai adatok részletes elemzése és szimulációk alapján a kutatók szerint annak valószínűsége, hogy két, Neptunuszhoz hasonló méretű bolygó tranzitjáról van szó, 26-szor nagyobb, mint azé, hogy csak egy nagy bolygó és egy csillag fedése okozza a jeleket, illetve 900-szor nagyobb, mint annak a valószínűsége, hogy bolygó egyáltalán nincs is, hanem csak csillagfedések hozzák létre a fénygörbe jellegzetességeit. A radiális sebességekben megfigyelhető egy hosszú periódusú moduláció is, amit esetleg egy 1,5 jupitertömegű, a csillagtól 1,8 csillagászati egységre keringő harmadik bolygó okozhat, de ennek eldöntésére további mérések és adatelemzés szükséges.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astronomy & Astrophysics c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás: arXiv:1406.1270v1 [astro-ph.EP]

Hozzászólás

hozzászólás