Bolygótalálkozó a Nap mellett

964

A Földről nézve a Nap közelében látható bolygók látványos
csoportosulása figyelhető meg a SOHO (Solar and Heliospheric
Observatory) űrobszervatórium november 11-én készített felvételein. A mellékelt kép
közepén a Nap található, melynek közvetlen fényét az
egyenletesen sötétkék színű kitakarás rejti el a műszer érzékelői
elől. A fehér kör jelzi ezen belül a Nap valódi látszó méretét. A teljes látómezőben olyan halványabb csillagok is
megfigyelhetőek,
melyek gyenge fényét földfelszíni körülmények között
elnyomja a légkörben szóródó napfény ragyogása. A képen megörökített
négy bolygó közül kettő, a Jupiter és a Vénusz, olyan fényes, hogy a
műszer érzékelőjét telítésbe vitték, amit a belőlük vízszintesen
kiinduló fehér csíkok jeleznek. A
leggyorsabb mozgású közülük a Merkúr, amely mindössze néhány nappal
ezelőtt haladt át a Nap előtt
. A képen felfedezhető még a Marstól balra
egy fényes kettőscsillag, a Zuben El Genubi, azaz az α Librae is.

 

Ez
az egyik "oka" annak, hogy a kora esti égen egyetlen fényes bolygót sem
láthatunk (a Szaturnusz éjfél után kel, a hajnali égen figyelhető meg).
Hasonló bolygóegyüttállások viszonylag gyakran fordulnak elő.
Emlékezetes, hogy 2000 májusában mind az öt szabad szemmel látható
bolygó produkált még a mostaninál is érdekesebb együttállást,
melyet a Nap fényözöne miatt földi halandó nem is láthatott… Az
esemény ráadásul a "bűvös" 2000-es évben következett be, ami további
muníciót adott az időről-időre szárnya kapó világvége-hisztériának. A
világvége ugyanúgy elmaradt, mint két évvel később, 2002 tavaszán,
amikor a szabadszemes bolygók "sorakozóját" figyelhettük meg.

Forrás:

Hozzászólás

hozzászólás