A nagy tömegű fekete lyukak kozmikus fejlődése

1259

Mai tudásunk szerint a kvazárok, azaz a csillagszerű rádióforrásként észlelhető aktív galaxismagok, fontos szerepet játszanak a csillagvárosok fejlődésében, hiszen a bennük lejátszódó folyamatok és a csillagközi anyaggal való kölcsönhatásuk erőteljesen befolyásolhatja a csillagok keletkezését az adott galaxisban. Ugyanakkor az Univerzum életének első néhány milliárd évében uralkodó fizikai feltételek jelentősen különböztek a mai állapotoktól. Az a kérdés, hogy a galaxismagok masszív fekete lyukai is fejlődtek-e az idők során, elvben úgy válaszolható meg a legkönnyebben, ha összehasonlítunk nagyon távoli kvazárokat közelebbi példányokkal. Nagyon távoli, illetve viszonylag közeli, hasonló objektumok
megfigyelésével megállapítható, hogy az égitestek jellemzői
eltérőek-e a Világegyetem különböző korszakaiban.

 

Egy kvazár fantáziarajza. A központi, több millió-milliárd naptömegnyi masszív fekete lyukat porkorong veszi körül, amiből a beszippantott anyag egy része irányított anyagsugár, azaz jet formájában távozik. (Forrás: NASA)

Korábbi vizsgálatok az ultraibolya és röntgen hullámhosszakon minimális különbsegeket mutattak ki, míg a legújabb eredmények az infravörös tartományban hasonló következtetésre vezettek. Linhua Jang és munkatársai (University of Arizona) a Spitzer infravörös űrtávcsővel 13 rendkívül idős kvazárt figyeltek meg. Ezek az objektumok az Univerzum életének első évmilliárdjában keletkeztek, vagyis közel 13 milliárd évvel ezelőtt. Az új mérések célja annak eldöntése volt, hogy a kvazárok körül található-e már rögtön a kialakulás után a környező anyagból keletkezett porkorong.

A kutatócsoport eredményei szerint az ősi objektumok igen sok hasonlóságot mutatnak a fiatalabb kvazárokkal: 11 esetben mutatták ki a keresett porkorong létét. Két esetben nagyon gyenge infravörös sugárzást detektáltak, ami arra utal, hogy ezek körül vagy nincs anyagbefogási korong, vagy a poranyag elrendeződése eltér a többi kvazárnál tapasztalttól.

 

Az SDSS J0005-0006 jelzésű távoli kvazár, amely körül csak kis mennyiségű port találtak. (Forrás: NASA/JPL-Caltech)

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a galaxisképződés legkorábbi szakaszaiban már ott vannak a központi nagy tömegű fekete lyukak, melyek lényegében azonnal elkezdik bekebelezni a környezetűkben található anyagot.

Forrás: NASA/Spitzer Space Telescope Newsroom, 2006. december 11.

Hozzászólás

hozzászólás