Majdnem 5000 év után ismét a Nap felé közeledik egy figyelemre méltó üstökös!

12692

Újabb, kis távcsövekkel is megfigyelhető üstökös közeledik a Nap felé. Reméljük, hogy a C/2020 F3 (NEOWISE) nem esik szét, mint ebben az évben már két, szintén ígéretes rokona, és július elejétől a nyár végéig binokulárokkal, esetleg szabad szemmel is megfigyelhető lesz.

Az idén tavasszal sok olyan üstökös volt, amelyet kisebb távcsövekkel is meg lehetett figyelni, sőt, néhány csóvás égi vándornak szabad szemmel való megfigyelhetőségét is előrejelezték, mint például a C/2019 Y4 (ATLAS) és C/2020 F8 (SWAN) üstökösökét. Sajnos egyik sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, azonban ezek helyett most egy újabb jelölt kínálkozik arra, hogy kis távcsővel, binokulárral vagy szabad szemmel is jól megfigyelhető legyen.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstököst a NASA által üzemeltetett WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) infravörös égboltfelmérő űrtávcsövének meghosszabbított programja, a NEOWISE (Near-Earth Object WISE) keretében fedeztek fel 2020. március 27-én. A felfedezésekor az üstökös még a déli égbolton, a Puppis (Hajófara) csillagképben kúszott a csillagok előterében, de később átjött az északi égre, és napközelsége környékén már az északi félteke megfigyelői számára lesz elérhető. Az üstökösről földfelszíni teleszkóppal készített első felvételekből összeállított animáció szemléletesen mutatja az égitest látszó mozgását a csillagos égi háttér előtt.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökösről földfelszíni távcsővel készült első, egyenként 40 másodperc expozícióból álló felvételsorozat. A 22 felvételen jól látható az akkor még halvány, de rövid csóvát mutató égitest látszó mozgása. A képek március 31-én éjszaka készültek a 2 méteres déli Faulkes-teleszkóppal az ausztráliai Siding Springben. (Astronomy and Internet in Münster)

Az üstökös nagyon elnyújtott ellipszis pályán kering a Nap körül, legutóbb mintegy 4600 éve járt a közelében. Most 2020. július 3-án kerül napközelbe, amikor 0,29 CSE-re közelíti meg központi csillagunkat, a Merkúr pályáján belüli távolságra. Naptávolban az üstökös 740 CSE-re távolodik el csillagunktól. Az üstökös pályasíkja 129 fokos szöget zár be a földpálya (ekliptika) síkjával, ami azt jelenti, hogy keringési iránya retrográd, vagyis a bolygók keringési irányával ellentétesen halad, 51 fokos hajlású pályán.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös pályája a földpálya (ekliptika) síkjába vetítve. A nagybolygók pályái a Merkúrtól a Marsig is jelölve vannak. (NASA JPL/SSD)

A következőkben néhány, amatőrcsillagászok által készített asztrofotót mutatunk be az üstökösről. Az alábbi felvételt José J. Chambó készítette az iTelescope hálózat Siding Springben levő 43 cm-es Planewave CDK f/4,5-ös fényerejű távcsövével, FLI PL6303E CCD kamerával.

Az üstökös José J. Chambo május 14-ei felvételén. A kép egy 42’x28′-es égterületet mutat, észak balra, nyugat felfelé van. A felvételek készítésekor az üstökös 9,5 magnitúdós volt, és 4 ívperces jellegzetes zöld színű gázkómát mutatott.

Az alábbi felvételt Gerald Rhemann osztrák amatőrcsillagász készítette Namíbiából.

Gerald Rhemann május 20-ai felvétele a C/2020 F3 (NEOWISE) üstökösről. A képet LRGB szűrőkkel rendre 14/6/6/6 perces expozíciókkal készített felvételekből állította össze. (Tivoli Farm, ASA 30,5 cm-es, f/3,6 asztrográf, FLI ML 16200 kamera)

Az utolsó felvételünket Michael Mattiazzo készítette az ausztráliai Swan Hill-ből június 10-én, amikor az üstökös már mintegy 7 magnitúdó látszó fényességű volt, de már igen közel látszott a Naphoz. Alig 5 fokkal volt horizont felett és 21 fokra csillagunktól.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökösről Michael Mattiazzo által 2020. június 10-én készített felvétel. (28 cm Schmidt-Cassegrain + Canon 6D, 4×30 sec)

A NEOWISE-üstökös egyelőre biztatóan fényesedik. Az alábbi ábra a június elejéig összegyűlt látszó fényesség becsléseket mutatja Seiichi Yoshida által szerkesztett fénygörbén. Derűlátó becslések szerint a legfényesebb időszakában elérheti a +2 magnitúdót is, de az óvatosabb becslések inkább +4 – +5 magnitúdó körülinek jelzik előre az üstökös fényességét.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös látszó fényességének növekedése és az előrejelzett maximális látszó fényessége. (Seiichi Yoshida)

Mindenesetre a kométa érdekes megfigyelései programot ad professzionális és amatőrcsillagászoknak egyaránt.

Az üstökösök viselkedésének előrejelzése mindenképp óvatosságra int, ugyanis főleg napközelben gyakran széteshet a magjuk, vagy ha nem is esik szét, de nem biztos, hogy elérik a nagyon kedvezőnek gondolt fényességüket és a vártnál halványabbak lesznek.

A NEOWISE az északi félteke megfigyelői számára a július 3-i napközelsége után egyre kedvezőbb égi pozícióba kerül, amit az alábbi térkép mutat.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös látszó égi útja 2020. március 1. és 2021. január 15. között. (Seiichi Yoshida)

Most júniustól az Orionban látszik, majd átmegy a Gemini (Ikrek) csillagképbe, onnan pedig július elején érinti az Auriga (Szekeres) csillagképet. Július második felében átmegy a Lynx (Hiúz), majd pedig az Ursa Maior (Nagy Medve) csillagképekbe. Augusztusban a Coma Berenices (Bereniké Haja), majd a hónap második felében a Bootes (Ökörhajcsár) déli részén át a Virgo (Szűz) csillagképbe kúszik át. Gyors mozgása július 23-ai, 0,692 CSE-s földközelségének köszönhető.

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Források:

Hozzászólás

hozzászólás