Üstökösök zápora a Nap közelében

866

Tavaly decemberben ámulattal figyelték a déli félteke lakói a Lovejoy-üstökös rövid, de annál látványosabb tündöklését. Ez az égitest a Kreutz-féle napsúrolók családjába tartozott, melyek egy hajdan volt üstökös maradványai. Hasonló pályán közelítik meg a Napot, ám érkezésüket nem lehet előre megjósolni. A Lovejoy-üstökös is több mint 40 éves szünet után érkezett, bár ez a hosszú pauza csak a látványos családtagokra vonatkozik. Az 1996 óta működő SOHO napkutató szonda felvételein legalább kétezer olyan családtagot azonosítottak, amelyek túl halványak voltak ahhoz, hogy a Földről megfigyelhessük őket és valamennyi elpárolgott, még mielőtt elérte volna a Nap felszíne felett 100-200 ezer km-rel húzódó napközelpontját.

 
Napsúroló ikrek a SOHO C3-as koronagráfjának 1998 júniusi felvételén.

Ezen "törpe napsúrolók" döntő része alig látható a felvételeken, ám számontartásuk azért lehet fontos, mert előre jelezhetik egy nagyobb, igazán látványos kométa érkezését. A Lovejoy érkezése előtti hónapokban figyelték meg például az elmúlt 15 év két legfényesebb napsúrolóját a SOHO-val, illetve idén márciusban is érkezett egy nagyobb darab a Nap közelébe. Ezek szintén nem látszottak a Földről, de a képeken igen látványos, hosszú csóvás üstökösként mutatkoztak. Reményeink szerint ezek az égitestek egy, még a Lovejoy-nál is nagyobb és fényesebb fragmentum jövetelét jelzik, amely a következő öt-tíz évben érheti el napközelpontját. Egy ilyen üstökös a nappali égen is könnyedén megfigyelhető lenne, csóvája pedig szerencsés esetben átérné a fél égboltot.

 
Két fényesebb üstökös az április 16-22. közötti záporból a SOHO C2-es koronagráfjának felvételein. A fényesebbik +1-2 magnitúdós lehet.  

Emiatt várjuk kitüntetett figyelemmel a SOHO képein felfedezett törpe napsúrolók érkezését, és ezért láttuk örömmel, hogy április 16-a és 22-e között nyolc Kreutz-féle mini üstökös érkezett és párolgott el a Nap mellett. Szinte záporoztak az üstökösök a képeken, az átvizsgálásukat végző amatőrcsillagászok alig tudták követni és számontartani őket. Az utóbbi években többször is láttunk már hasonló üstökösfelhőket érkezni a Nap közelébe, miközben 10 évvel ezelőtt ezek még nem voltak jellemzők. A mostani csoportosulás azt mutatja, hogy a Lovejoy-üstökössel még nem ért véget az anyag sűrűsödése az áramlatban, így a déli félteke üstökösvadászainak érdemes résen lenni, hogy mielőbb megtalálhassák a következő nagy és látványos fragmentumot.

Hozzászólás

hozzászólás