Hullócsillagok pazar felmérése Japánból

1113

Az éjszakai égen feltűnő meteorok észlelése hagyományosan amatőrcsillagászok feladata. A földi légkörben pillanatok alatt elégő parányi kozmikus porszemek megfigyelhetők akár vizuális technikával, akár fotózással, akár érzékeny videokamerákkal. Természetesen a legpontosabb eredményeket műszeres adatrögzítéssel érhetjük el, ebben pedig a japán amatőrcsillagászok mindig is élenjárók voltak.

A meteorészlelés iránt lelkesedő japán amatőrök nemrégiben páratlan hálózatot hoztak létre egész Japán területét lefedve: 100 videokamerát az ég felé fordítottak 25 helyszínről, majd a koordinált műszeregyüttessel két éven át folyamatosan nyomon követték a hullócsillagok feltűnését. A 2007. január 1. és 2008. december 31. közötti két év megfigyelései alapján új meteorraj-katalógus készült el. Összesen 39 208 db meteort válogattak le az adatbázisból,
melyet több kamera is látott egyszerre. A különböző helyszínekről detektált meteorokra lehetséges volt a pontos pályaszámítás, ami alapján felrajzolhatóvá vált az összes többszörösen észlelt jelenség égi kiindulópontjának eloszlása.

Közel 40 ezer egyedi meteor kisugárzási pontja a teljes égen. A sűrűsödések a meteorrajokat jelzik.

Az eredményül kapott pazar térképen jól felismerhetők az egyedi üstökösökből származó, így nagyon hasonló pályán nagyon hasonló irányokból érkező meteorrajok koncentrációi. A egyedi csomósodások nem teljesen egy pontból erednek, amit az magyaráz, hogy a meteorrajok porfelhői hosszú idő alatt szétszóródnak az eredeti üstököspálya környezetében. Mivel videokamerás észlelésekkel nem csak a a meteorok feltűnése, hanem látszó sebessége is megmérhető, minden korábbinál részletesebb és pontosabb képet kaptak a meteorok egész éven át folyamatosan változó jelentkezéséről. Tekintve, hogy mindegyik kamera az északi
szélesség 32. és 40. foka között található, a déli rajok nagy része
kimaradt az elemzésből.

A legfontosabb rajokat általában a kisugárzási pontot (radiánst) tartalmazó csillagkép alapján nevezik el.

A részletes statiszikus analízis eredményeként összesen 38 meteorrajt találtak, melyek 14381 db meteort tartalmaztak.
Ez az összes megfigyelt meteor 37%-a. A többi egyenletesen oszlik el az egész égen, ezek az ún. sporadikus meteorok, melyek nem kötődnek semmilyen ismert üstököshöz, vagy kisbolygóhoz. Eredményeiket összehasonlítva a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 56 rajt tartalmazó hivatalos listájával, kiderül, hogy 24 megfigyelt meteorraj
hasonlít az IAU 30 rajához, viszont 14 rajból 11 az IAU által is elismerten új felfedezésnek tekinthető.

A megfigyelések továbbra is zajlanak, hiszen a meteoros ég állandóan változik, egyes meteorrajok csak néhány évenként, vagy akár évtizedenként erősödnek meg. Ennek megfelelően a 2007-2008-as felmérés eredménye hihetetlenül részletes, ám mégis csak pillanatkép a hullócsillagok nagy égi színjátékában.

Linkajánló:

Hozzászólás

hozzászólás