Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő

1075

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszéke és Csillagvizsgálója, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete és a Magyar Csillagászati Egyesület országos diákvetélkedőt hirdet. A verseny neve arra utal, hogy 2009-ben lesz 400 éve, hogy Galileo Galilei először használt távcsövet csillagászati megfigyelésekhez. Felfedezéseivel a csillagászat fejlődése hatalmas lendületet vett. Az ENSZ ennek emlékére 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. A hazai programsorozat egyik kiemelt fontosságú rendezvénye ez az országos diákverseny. Célja a tanulók csillagászati-űrkutatási ismereteinek gyarapítása, a probléma-megoldási készségük fejlesztése.

Résztvevők, nevezés:

1. A vetélkedőn részt vehetnek hazai és határon túli magyar ajkú, a 2008/2009. tanévben középiskolás diákok, akik 2009-ben még nem töltik be a 21. életévüket.
2. A vetélkedőre 3 fős csapatok nevezhetnek. Egy iskolából, osztályból több csapat is nevezhet, de egy tanuló csak egy csapatban lehet. A csapatok több iskolából is összeállhatnak. Ha valaki betegség vagy egyéb okok miatt a vetélkedő folyamán kiesik a csapatból, másik diák léphet a helyére, de erről a verseny szervezőit értesíteni kell.
3. A nevezésben kért adatok: a csapattagok neve, születési időpontja, lakhelye, iskolája neve, osztálya, a csapat e-mail címe, ha van felkészítő tanár, annak neve – mindezek titkosak maradnak a döntőig. Éppen ezért meg kell adni egy választott csapatnevet is, ami lehetőleg kapcsolódjon a vetélkedő témájához (a név tartalmazzon minimum öt betűt és egy háromjegyű számot is, pl. Orion567, Marslakók312, maximum 15 karakter hosszúságban. Galilei ne legyen, és speciális, pl. grafikus jeleket se használjanak!).
4. A nevezési díj 3000 Ft/csapat (azaz 1000 Ft/fő), amit a nevezéssel egyidőben kell befizetni átutalással a 11732033-15542229-00000000 (számlatulajdonos: BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet, számlavezető bank: OTP Bajai Fiók, külföldről utalásnál IBAN: HU8911117320331554222900000000) bankszámlára. Fontos, hogy az átutaláson a megjegyzés rovatban a csapat nevét és a befizető nevét is tüntessék fel! Ha a befizetésről nem csak nyugtát, hanem ÁFÁ-s számlát kérnek, akkor a számlán feltüntetendő cégnevet (pl. az iskoláét, ha átvállalja a díjat) szintén jelezzék!
5. A nevezés az első forduló megoldásai beküldésével egyidejűleg történik e-mailben, a verseny hivatalos honlapján szereplő kitöltött nevezési lap csatolásával.
6. Az első forduló beérkezési határideje utáni nevezéseket nem vehetünk figyelembe!

A verseny tartalmáról, a 3 forduló lebonyolításáról:

1. A verseny témája, ismeretanyaga: csillagászat, űrkutatás. A három forduló során a vetélkedő honlapján változatos feladatokat kapnak a résztvevő csapatok. A szokásos feleletválasztós teszteken és számolási feladatokon kívül néhány problémát, témakört rövid esszé formájában kell beküldeniük. Lesznek tudománytörténeti, az űrkutatás mérföldköveire vonatkozó és a fényszennyezéssel kapcsolatos kérdések, valamint gyakorlati vonatkozású feladatok is.
2. A felkészüléshez az első három fordulóban bármi felhasználható, a döntőben semmi sem. Különös gondot fordítunk arra, hogy a megoldások ne legyenek egyszerűen megtalálhatók, „kiollózhatók” az internetről. Ha egy szöveges megoldás ill. esszé több csapatnál feltűnően megegyezik, akkor egyik csapat sem kap pontot rá.
3. A három forduló lebonyolítása és a beküldés is elektronikusan történik. A feladatok a verseny honlapján jelennek meg. Az elérhető maximális pontszám a feladatok kitűzésénél feltüntetésre kerül. A megoldásokat elektronikus levélben (e-mailben, ill. hozzá csatoltan) kell beküldeni.
4. A kiértékelést, a megoldások pontozását a Szegedi Tudományegyetem és a bajai Csillagvizsgáló Intézet munkatársai végzik. A megoldásokat és a pontverseny állását, a csapatok sorrendjét (a csapatnévre hivatkozva) minden forduló után, de legkésőbb a következő forduló kiírása előtt, a vetélkedő honlapján közöljük.

A döntőről:

1. A szóbeli döntőbe a 10 legtöbb pontot elérő csapat kerül be.
2. A döntőben a csapatok főleg szóbeli feladatokat kapnak. A döntőben nem lehet segédeszközöket (pl. könyvet, internetet, mobilt) használni.
3. A döntő 2 napos lesz, egy éjszakát a helyszínen töltenek a csapatok. A döntő eseményeit terveink szerint online közvetítjük majd az interneten.
4. Az utazás, a szállás és az étkezés költségének egy részét a csapatoknak vállalniuk kell (hogy hányadát, az még a szervezők pályázati forrásaitól függ).
5. A csapatok teljesítményét rangos szakmai zsűri értékeli pontozásos rendszerben. A zsűri olyanokból áll, akik tudományterületük elismert szakemberei, ugyanakkor széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, nagy tapasztalatuk van az oktatásban és a szakmai vetélkedők értékelésében.
6. Díjazás: minden döntőbe jutott diák és felkészítő tanár oklevelet kap, az első 5 csapat szakkönyveket, posztereket, digitális fényképezőgépeket, távcsöveket, tábori részvételt, a győztes csapat terveink szerint külföldi szakmai tanulmányutat nyer.
7. Az eredmények közzétételének módja: a verseny honlapján és hírportálunkon. A döntőről beszámoló lesz a Petőfi Népe napilapban és a Meteor havi csillagászati folyóiratban.

A vetélkedő menetrendje:

1. forduló: kiírás: 2008. november 17., beküldési határidő: 2008. december 1.
2. forduló: kiírás: 2009. január 5., beküldési határidő: 2009. január 19.
3. forduló: kiírás: 2009. február 16., beküldési határidő: 2009. március 2.

Döntő: 2009. április 24-25., Kecskemét

Linkajánló:

A verseny hivatalos honlapja
A Csillagászat Nemzetközi Éve hivatalos honlapja

 

Hozzászólás

hozzászólás