A Sólyom felszállt

932

A HAWK-I (High Acuity, Wide-field K-band Imaging) eszköz három évi tervező- és építőmunka után 2007. augusztus 1-jén látta meg az első csillagfényt a VLT távcsőegyüttes negyedik, Yepun teleszkópjára szerelve. Már a beüzemelés során nyert felvételek is jól mutatják a műszer teljesítőképességét. A HAWK-I egyetlen expozícióval a
telihold tizedrészének megfelelő területű, 7,5 × 7,5 ívperces égboltdarabot tud leképezni a 0,9 és 2,5 mikron közötti hullámhossztartományt lefedő szűrőkön át. Ez a látómező közel kilencszerese a VLT-n 1998 óta üzemelő ISAAC infravörös kameráénak, ami már számtalanszor demonstrálta, hogy a közeli infravörös felvételek milyen nagy mértékben járulhatnak hozzá a távoli galaxisok, a csillagok körüli porkorongok vagy például a Jupiter nagyságrendjébe eső objektumok természetének jobb megértéséhez. A 4 darab CCD 2×2-es mozaikjából álló műszerben
az egyenként 2048×2048 pixeles detektorok 0,1 ívmásodperc/pixel képskálával, azaz nagyon jó felbontással rögzítik az infravörös ég képét.

A HAWK-I műszer a Yepun teleszkóp Nasmyth-fókuszában (ESO)

A Serpens csillagkeletkezési terület a HAWK-I négy detektorával fényképezve. A képen jól látszik a detektorok közötti kereszt alakú "vak" terület. A színes végeredmény a J, H és K szűrőkkel készült felvételek kombinációja. (ESO)

Az ESO várakozása szerint a következő évtizedben munkába álló
James Webb Űrteleszkóp fellövéséig a 3 mikron alatti közeli infravörös tartományban végzett megfigyelések során a 8 méteres kategóriájú földi teleszkópok infravörös kamerái fogják a vezető szerepet játszani. A nagy látómezőnek, a kis pixelméretnek és a kimagasló érzékenységnek köszönhetően a HAWK-I fő célpontjai a halvány források lesznek, ezek közül is a nagyon távoli, az Univerzum élete során legkorábban keletkezett objektumok. Ezzel egyidőben ideális eszköz lesz a nagyon nagy tömegű csillagok, illetve a Tejútrendszer nagyon kis tömegű objektumai (például forró Jupiterek) kutatására is, de a Naprendszer kicsiny égitestjei (távoli jeges aszteroidák és üstökösök) is ígéretes célpontoknak mutatkoznak.

A HAWK-I a VLT-re installált műszerek sorában a tizenegyedik.

Forrás: ESO 36/07 – Instrument Release

Hozzászólás

hozzászólás