01 – A Naprendszer felépítése

32619

Naprendszerünk egy magányos csillagból, nyolc nagybolygóból, a bizonytalan besorolású Plútóból, több mint 130 ismert holdból, sok millió kisbolygóból, milliárd üstökösből és megszámlálhatatlan porszemcséből áll. Középpontjában a Nap helyezkedik el, amelyben a rendszer össztömegének 99,87%-a összpontosul. Hozzá képest már a bolygók is eltörpülnek, ám közöttük is nagyok az egyenlőtlenségek. A legnagyobb Jupiter egymaga nagyobb tömegű, mint a többi bolygó együttvéve. A nyolc bolygó két csoportba sorolható: a négy belső, Föld típusú bolygó viszonylag közel kering a Naphoz, méretük pedig jóval kisebb, mint a négy külső, Jupiter típusú bolygóé. A két bolygócsoportot a kisbolygók öve választja el egymástól, illetve a Neptunuszon túl is ismeretes egy apró égitestekből álló tartomány. Az üstökösök messzi távolból, a bolygórendszeren túlról érkeznek hozzánk, és csak a Nap közelében fényesednek fel. A bolygóközi por pedig mindenhol megtalálható Naprendszerünkben, de főként a bolygók pályasíkja közelében.


A Naprendszer négy belső bolygója méretében (kicsik) és elhelyezkedésében (közel a Naphoz) is élesen különválik a külső óriásbolygóktól


Még az óriásbolygók is eltörpülnek a Nap mellett, a Föld és testvérei pedig alig látszanak. Egy méretarányt érdemes megjegyezni: Föld : Jupiter : Nap = 1 : 11 : 110

A belső és külső bolygók anyagukban is nagyon különböznek. A Föld típusúak szilikátokból és fémekből, tehát nehéz elemekből állnak. A Jupiter és társai főleg hidrogénből és héliumból épülnek fel, de pl. nagyon sok víz is található a belsejükben, illetve a holdjaikon. Az általános hasonlóságok mellett azért jelentős különbségek is adódnak egy-egy csoporton belül. A Merkúr például sokkal egyszerűbb felépítésű, mint a Földünk. A Jupiternél és a Szaturnusznál nagy tömegük miatt a mélyben különleges állapotba kerül a hidrogén. A megfigyeléseken alapuló modellek szerint az óriásbolygóknak valószínűleg van egy szilárd, szilikátos magjuk, melynek mérete a Föld típusú bolygók méretével egyezik meg.


A négy Föld típusú és a négy Jupiter típusú bolygó belső szerkezete


A Naprendszer tömegeloszlása

Hozzászólás

hozzászólás