Napfogyatkozás 2005. október 3-án

2153

A napfogyatkozások kialakulása

Napfogyatkozás
akkor jön létre, amikor Holdunk a Föld, és a Nap közé kerül, és a Hold
árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld felszínén állva, csak az
árnyék területéről figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az égen
látható mérete közel egyforma, mivel a Hold a Napnál 400-szor kisebb és
400-szor közelebb is van, ezért kedvező helyzetben a Hold az egész
napkorongot eltakarhatja.

Részleges napfogyatkozás
akkor látható, amikor a Hold a napkorongnak csak egy részét takarja el.
Utóbbi egy-egy napfogyatkozás alkalmával a Föld több ezer kilométer
széles területről figyelhető meg. Ezt mutatja az ábrán a nagyobb és
világosabb szürke kört a Földön. Teljes napfogyatkozás idején a Hold az
egész napkorongot eltakarja. Ez a részleges fogyatkozásnál sokkal
kisebb területről látható, ez a mellékelt ábrán a világosabb szürke
korong centrumában lévő kisebb, sötétebb folt. Utóbbi csak 100-200 km
átmérőjű, ez a totalitás sávja. A teljes fogyatkozás onnan nézve is
legfeljebb csak 7,5 percig látható.

A teljes napfogyatkozás az
egyik legszebb természeti jelenség: időtartama alatt a táj és az égbolt
sötétebb lesz, feltűnnek a bolygók és a legfényesebb csillagok,
valamint a Nap külső légköre: a napkorona is. A napfogyatkozásoknak sem
a Földre, sem a rajta élő emberekre nincs hatása – eltekintve attól,
hogy látványos jelenség megfigyelése mindenkinek örömöt okoz.

A 2005. október 3-i napfogyatkozás menetrendje

A
2005. október 3-i napfogyatkozás úgynevezett gyűrűs fogyatkozás, a
jelenség sehonnan sem látható teljes napfogyatkozásként. Ilyen akkor
jön létre, amikor a Hold (enyhén elnyúlt pályáján) a Földtől távol jár,
ezért látszó mérete valamivel kisebb, mint a Napé. Ekkor az egész
napkorongot nem tudja kitakarni, és annak pereme egy keskeny és fényes
gyűrű formájában látható marad. Ekkor nem sötétedik be annyira, mint a
teljes napfogyatkozás idején, de ez is látványos jelenség.

Ez
a fogyatkozás hazánkból csak részleges fogyatkozásként figyelhető meg,
amikor a Hold a napkorongnak csak kisebb részét takarja el. A Hold
hazánk különböző pontjairól nézve a nyári időszámítás szerint 10:02 és
10:09 között lép be a napkorong elé. Részletes időadatok a táblázatban
olvashatók. A fogyatkozás maximális fázisa 11:21 körül lesz, ekkor
kísérőnk a napkorongnak 49-57%-át takarja majd el (lásd jobbra). A
legnagyobb fázis idején is majdnem olyan világos marad, mint nélküle
lenne, és nem is látszanak a teljes napfogyatkozás alkalmával
megfigyelhető rendkívüli jelenségek. Ennek ellenére, megfelelő
felszereléssel megfigyelve látványos jelenségnek lehetünk tanúi. A Hold
fekete sziluettje látszólag 12:40 körül hagyja el a napkorongot, ekkor
ér véget a részleges napfogyatkozás. 

Város

Fogyatkozás kezdete Maximális fázis Fogyatkozás vége Maximális fázis nagysága

Békéscsaba

10:07.09 11:23.06 12:42.06 0.518
Budapest 10:05:25 11:20:46 12:39:33 0,530
Debrecen 10:09:25 11:23:54 12:41:20 0,495
Eger 10:07.07 11:22.02 12:39.07 0.505
Győr 10:03.04 11:18.09 12:38.01 0.546
Kaposvár 10:02.06 11:19.07 12:40.06 0.569
Kecskemét 10:05.08 11:21.07 12:41.01 0.533
Miskolc 10:08:32 11:22:36 12:39:40 0,496
Nagykanizsa 10:01:37 11:18:41 12:39:44 0,578
Nyíregyháza 10:09:55 11:23:50 12:40:36 0,486
Pécs 10:03:06 11:20:22 12:41:28 0,568
Salgótarján 10:06.09 11:21.04 12:39.00 0.510
Sopron 10:01:57 11:17:41 12:37:15 0,559
Szeged 10:06:07 11:22:42 12:42:43 0,539
Szekszárd 10:03.09 11:20.08 12:41.03 0.557
Székesfehérvár 10:04.02 11:20.01 12:39.06 0.545
Szolnok 10:06:51 11:22:16 12:40:58 0,521
Szombathely 10:01.06 11:17.09 12:38.01 0.568
Tata 10:04:25 11:19:48 12:38:44 0,537

Tatabánya

10:04.04 11:19.09 12:38.09 0.538
Veszprém 10:03.01 11:19.03 12:39.02 0.555

Zalaegerszeg

10:01.06 11:18.03 12:38.09 0.573

 

A napfogyatkozás megfigyelése

Soha
ne nézzünk közvetlenül a Napba, se szabad szemmel, se távcsővel, se
fényképezőgéppel, vagy a videokamera keresőjével! Az erős fénytől
azonnal megvakulhatunk!

A napfogyatkozások
megfigyelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni, ellenkező esetben
maradandó szemsérülést szenvedhetünk, akár meg is vakulhatunk.
Távcsöves észleléskor csak megfelelően készített és stabilan rögzített
gyári napszűrőt használjunk. Házilag barkácsolt, vagy nem kifejezetten
távcsövekhez gyártott napszűrőket ne használjunk! A távcsövünkön csak
objektívszűrőt használjunk, az okulárnál elhelyezett szűrő a hőtől
elpattanhat. Szűrőként csak a fémet tartalmazó felületek alkalmasak,
mert a láthatatlan, de káros sugarakat is elnyelik. Nem biztonságos a
kormozott üveg, fotografikus neutrál szűrő, a túlexponált színes film
vagy a napszemüveg használata sem. Jól használható azonban például a
hegesztőüveg.

Amennyiben gyárilag készített szűrőnk nincs, de van
egy távcsövünk, amely nem tartalmaz ragasztott lencséket, kivetítéssel
megfigyelhetjük a fogyatkozást. Ekkor helyezzünk az okulár mögé 10-30
cm-re egy fehér papírlapot, erre vetítjük ki a Nap képét. Emellett a
távcső elejére rakjunk egy kilyukasztott árnyékoló papírlapot, amely
árnyékot vet az okulár mögött tartott lapra. Távcsövünket ezután
irányítsuk a Napra, de már eközben se nézzünk a műszerbe, vagy annak
keresőjébe. Utóbbit feltétlenül fedjük le, nehogy egy érdeklődő
véletlenül belepillantson. Addig mozgassuk a Nap irányába, míg a cső
árnyéka az árnyékoló papírlapon eltűnik. Ugyanekkor hátul megjelenik a
kivetített napkorong képe. Az okulárnál addig állítsuk az élességet,
amíg a napkorongnak éles nem lesz a pereme.

Ha távcsövünk
objektívjének átmérője 4-5 cm-nél nagyobb, érdemes az objektív elé
helyezni egy átlátszatlan lapot, amelybe fúrjunk 4-5 cm átmérőjű
lyukat. Ekkor csak ezen a kisebb területen keresztül jut napfény a
műszerbe. Amikor a távcsövet nem használjuk, érdemes az objektívjét
teljesen letakarni, hogy feleslegesen ne melegedjenek az optikai elemek.

Távcső
nélkül, szabad szemmel is ideális látványt nyújt a jelenség, de a
megfigyeléshez itt is megfelelő napszűrő kell. Ennek hiányában
használjunk hegesztő szemüveget, de kormozott üveggel, vagy túlexponált
negatívval ne próbálkozzunk, mert helyrehozhatatlan szemkárosodást
szenvedhetünk. A fogyatkozás a camera obscura jelenséggel is egyszerűen
vizsgálható: ekkor egy átlátszatlan felületen lévő milliméteres lyukon
áthaladó fény vetíti ki a lyuk mögé helyezett lapra a Nap képét.
Ugyanezt a jelenséget például a lombos fák árnyékában is
megfigyelhetjük: a levelek közötti kis rések a Napot kerekded foltokba
vetítik a földre, majd a fogyatkozás maximális fázisára (a Nap látszó
képének megfelelően) mindegyik kép egyformán „kicsorbul”.

Távcsöves bemutatások helyszínei itthon és a határon túl.
Előzetes egyeztetés szerint teljes iskolai csoportokat is fogadnak a bemutatóhelyek. További információ: mcse@mcse.hu.

Baja

Tóth Kálmán u. 19. Régi Csillagvizsgáló

Bár
(Szlovákia)

Szabadság u. 51., Gyurica István magáncsillagdája

Barcs

Latinca S. u. 11., Dráva Völgye Középiskola

Becsehely

Becsehelyi általános iskola udvara, Kis-hegyi Csillagvizsgálóért Alapítvány tart

Becsvölgye

Szegi Suli Általános Iskola

Bóly

Rákóczi u. 3., Általános- és Müvészeti Iskola, Mountenuovo Nándor Szakközépiskola, Draco Csillagászati Egyesület

Bős
(Szlovákia)

Művelődési Ház előtt, Corvus Csillagászati Egyesület

Budapest

I. kerület, Szentháromság tér

Budapest

III. kerület, Laborc u 2/c Polaris Csillagvizsgáló

Budapest

III. kerület, Csobánka tér 7., Veres Péter Gimnázium

Budapest

VIII. ker. Horváth Mihály tér 8.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Budapest

XVI. kerület, Havashalom park, Önkormányzat előtt

Budapest

XVII. kerület, Kapocs úti Általános Iskola

Budapest

XVIII. kerület, Kassa u. 173., Kassa Utcai Általános Iskola

Budapest

XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 8., Kondor Béla Közösségi Ház

Csikszentmárton
(Románia)

Tivai Nagy Imre Szaközépiskola

Dávod

Dózsa György u. 66., Forrás Általános Iskola

Dorog

Otthon tér 3., Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, MCSE Esztergomi Csoport

Dunaszerdahely
(Szlovákia)

Városi Művelődési Központ előtti tér

Dunaújváros

Kossuth Lajos utca magas Duna-parti keleti vége, valamint
Széchenyi István gimnázium udvara, MCSE Dunaújvárosi csoport

Eger

Dobó Tér

Esztergom

Főapát u. 1., Bottyán János Műszaki Szakközépiskola

Fülöpszállás

Herpai Vilmos Általános Iskola, Petőfi Sándor u. 12. MCSE Kiskun Helyi Csoport

Gyöngyös

Fő tér

Győr

Megyeház előtti tér, MCSE Győri Helyi Csoport

Harta

Semmelweis tér, MCSE Kiskun Helyi Csoport

Hegyhátsál

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány birtoka, új csillagvizsgáló

Hévizgyörk

Petőfi Sándor Ált. Isk. Ady E. u. 143.

Jósvafő

Táncsics u. 1., Aggteleki Nemzeti Park, (ANP) Kúria Oktatóközpont

Kalocsa

Negyvennyolcasok tere

Kaposvár

Berzsenyi park

Kecskemét

Kecskeméti Planetárium, Lánchíd u. 18./a, MCSE Kiskun Helyi Csoport

Kiskunhalas

Kossuth u. 43., Városi Csillagvizsgáló

Kisnána

Petőfi Sándor u. 34., Kisnánai Általános Iskola

Kiskőrös

Árpád u. 4., Petőfi Sándor Gimnázium, az iskola diákjainak a tanítási órák közti szünetekben, MCSE Kiskun Helyi Csoport

Kiskunfélegyháza

Honvéd sporttelep

Kunszentmárton

Városi Általános Iskola Mátyás király u.-i épülete, valamint
József Attila Gimnázium, Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület és az MCSE Kunszentmártoni Csoportja

Lég
(Szlovákia)

iskola udvara, Corvus Csillagászati Egyesület

Mélykút

Dankó P. u. 13.

Miskolc

Városház tér, "Virágóra"; valamint
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló, Dorottya u. 1.

Miskolc-Szirma

Több látogatót nem tudnak már fogadni!
Élő webcam közvetítés

Mosdós

Kossuth u. 4., Napköziotthonos óvoda (az óvodások részére)

Nagykanizsa

Batthyány Gimnázium udvara, valamint
Erzsébet tér, Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület

Nagyszalonta
(Románia)

Városháza

Nyírbátor

Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola, Ifjúság útja 2., valamint
Nyírbátor, Hunyadi Mátyás általános iskola, Fáy András u. 17.

Paks

Energetikai Szakközépiskola

Pécs

Szőlő u. 65. a Pécs-Baranyai TIT bemutató csilagvizsgálója,
Tiborc utcai iskola udvara,
Boszorkány u. 2. a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, labdarúgópálya
Ifjúság u. 6. a PTE Természettudományi Kar udvara,
Rákóczi u. 80. a PTE Közgazdaságtudományi Kar, főépület kilátótornya
Széchenyi tér 11., Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Sopron

Széchenyi tér (a Széchenyi szobornál)

Sülysáp

Szent István Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület

Szarvas

Vajda Péter Gimnázium, Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület és az MCSE Kunszentmártoni Csoportja

Szeged

Dóm tér, Szegedi Csillagvizsgáló, MCSE Szegedi Csoportja 

Székesfehérvár

Terkán Lajos Bemutato Csillagvizsgáló, valamint
A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.

Szekszárd

Kadarka u. 25-27., I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola

Szentendre

Szentendrei Református Gimnázium, Áprily tér 5. 

Szolnok

Hild Viktor tér

Tápiószecső

Alsótagozatos Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület

Veszprém

Március 15. úti klubkönyvtár

Zalaegerszeg

Pais Dezso Tagiskola, Pais D. u. 16. Vega Csillagaszati Egyesulet, MCSE Zalaegerszegi Csoportja, TIT Oveges Jozsef Egyesulet

Zenta
(Szerbia)

Zentai csata emlékmű, Poligon csoport, Natura Kutatók Klubja

Online webkamerás közvetítés a Polaris Csillagvizsgáló oldalain. 

Támogatók:

  • Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
  • Eurpoean Association for Astronomy Education

Hozzászólás

hozzászólás