Duplacsóvás üstökös

1102

A Garradd-üstökös már hónapok óta kápráztatja el az észlelőket furcsa megjelenésű csóváival.

Papp András, Veszprémvarsány

Ezekben a hónapokban figyelhető meg az északi égbolton a fényes Garradd-üstökös, amely binokulárokkal is könnyen látható. Hírét azonban nem ennek, hanem rendkívüli megjelenésű csóvájának köszönheti, amely a szokásoktól eltérően nem egy, hanem két irányba mutat. Az üstököscsóvák kialakításában a napszélnek és a napsugárzásnak van elsődleges szerepe, így ezek a képződmények mindig a nappal ellentétes irányba mutatnak. A Garradd két csóvája viszont majdnem 180 fokos szöget zár be egymással, vagyis az egyiknek a Nap felé kell mutatnia. Természetesen ez nem így van, a furcsa megjelenésnek csak látszólagos, elsősorban geometriai okai vannak. Egyrészt nagyon közel vagyunk a kométa pályasíkjához, így közel lapjáról látjuk azt a hatalmas, legyező alakú porcsóvát, amit az üstökösből kiszabadult porszemek alkotnak. Másrészt az égitest messze a Naprendszer fősíkja felett, Földünktől és a Naptól is északra található. Így valójában hosszában látunk bele a porlepelbe, az üstökös feje van hozzánk legközelebb, a csóva pedig távolodik tőlünk. Így a lepel az üstökös elé is benyúlik, pedig valójában a Naptól ellentétes irányba mutat (persze nem pontosan az antiszoláris irányba).

2012w10-nagy

A hét csillagászati képe március 4-én hajnalban készült egy 200/750-es Newton-reflektorral, Canon EOS 550D géppel, ISO 1600-as érzékenységen. Összesen 40 darab két és fél perces kép lett összeadva, így egy 100 perces expozíció született az üstökösről, melynek köszönhetően fantasztikus részletességgel rajzolódnak ki csóvái. Ehhez persze az is kellett, hogy az egyedi felvételeket az üstökös elmozdulásának megfelelően adják össze. Ez teszi nehéz és különleges feladattá az üstökösfotózást. Így a csillagok egyenes vonalakká húzódtak szét, ám a célpont “egy helyben marad”.

A sötétkék, szálakból álló, enyhén hullámzó csóva ionokból áll, és ez jelöli ki pontosan a Nappal ellentétes irányt. A szélesebb, sárgás színű ellencsóva lefelé, látszólag a Nap irányába mutat. Ez porszemekből áll, csak a Nap fényét veri vissza, ám jól látható, hogy a másik oldalra is átnyúlik, az ioncsóva mellett is megfigyelhető. Valójában egy nagy legyező, melyre az alsó része felől nézünk rá.

Hozzászólás

hozzászólás