Galaxisszomszédok az Oroszlánban

821

Az Oroszlán csillagkép galaxistriója: három egzotikus csillagváros tőlünk „alig” 35 millió fényévnyire.


Francsics László, Ágasvár

A Leo csillagkép irányába eső apró galaxiscsoportosulás három jellegzetes csillagvárosnak ad otthont, melyeknek az együttes megjelenése izgalmas fotográfiai témát jelent az amatőrcsillagászoknak. 35 millió fényévnyire a Tejútrendszertől az M66 jelű galaxis halmaza három jellegzetes spirális csillagváros otthona. A csillagvárosok, melyek egyenként is izgalmas morfológiájú képződmények, egy közös gravitációs játékban vesznek részt. Közös tömegközéppontjuk körül keringve egymás gravitációs erőterében alakjuk és csillagaik eloszlása megváltozik, azaz perturbálódnak az árapályerők hatására. A galaxishármas, azaz triplet ennek a játéknak az első ciklusán esett át megközelítőleg 800 millió évvel ezelőtt. Ennek a múltbéli eseménynek a hatásai figyelhetőek meg a galaxis-komponensek alakváltozásaiban.

2012w13-nagy

NGC 3628

A figyelemre méltó kiterjedésű, éléről látszó spirálszerkezetén árapályerők keltette komplex deformációk láthatóak. A galaxis egyenlítői régiója kibillent síkjából, fölötte sugaras struktúrában csillagfelhők dobódtak ki a magból. Megfigyelhető a 300 000 fényév hosszú árapálycsóva, melyet egyik társával létrejött kölcsönhatás kelthetett. A galaxis belső szerkezetének kinematikája is szokatlan, ugyanis spektrális mérésekből arra lehet következtetni, hogy a csillagmező keringési iránya ellentétes az egyenlítői porsáv galaxismag körüli keringésének irányával.

M66

A 100 000 fényév átmérőjű, azaz a Tejútrendszerrel megegyező méretű csillagváros szerkezetét két erőteljes, de aszimmetrikus spirálkar határozza meg. A spirálkarok, melyek látszólag kibillennek a galaxis fősíkjából heves csillagkeletkezésnek és fiatal csillaghalmazoknak adnak otthont. A kékes területek a fiatal csillagoktól, a barna és vörös struktúrák a porfelhőktől és HII zónáktól kapják színüket.

M65

A jellegzetes gyűrűs galaxis egyetlen markáns porsávját leszámítva csillagközi anyagban szegény, csillagpopulációi idősek. Kevés fiatal csillagnak ad otthont, azaz fényes, kék csillaghalmaz alig fedezhető fel benne. Ennek is köszönheti az M66-énál jóval sárgásabb összfényét. Az M65 korongján is megfigyelhető egy finom „vetemedés”, melyet a szomszédos galaxisok 800 millió évvel ezelőtti közelsége okozhatott

Hozzászólás

hozzászólás