400 éve történt — Johannes Kepler Vas megyében

1150

Johannes Kepler lutheránus volt, s a grazi evangélikus középiskolában tanított az 1500-as évek utolsó évtizedében. Stájerország trónját 1598-ban Ferdinánd főherceg foglalta el, aki hívő katolikus volt, mi több jezsuita. Rómában járva onnan azzal a fogadalommal tért vissza, hogy egész Stájerországból kiirtja a protestantizmust és helyreállítja a katolikus egyház egyeduralmát. Első intézkedésévei rendeletet adott ki minden protestáns iskola bezáratására, 1598. szeptember 20-án pedig halálbüntetés terhe mellett 8 napon belül az egész tartományból azonnal kitiltotta a protestánsokat, közöttük a tanár Keplert is.

A Stájerországból menekülők egy csoportja a Vas megyei Petánc községben lelt menedékre, köztük Kepler is. E helység akkor a tudománypártolásáról is ismert Nádasdy család birtokához tartozott.
Kepler egy hónapot töltött magyar honban az egykori Vas megyei kisközségben, s ez alatt az idő alatt grazi jezsuita tudós barátai megszerezték számára az engedélyt a grazi tanítóskodás folytatására.

1600 táján már Prágában találjuk, mint udvari csillagászt Tycho de Brahe munkatársát, s annak halála után igen értékes tudományos hagyatékának rendezőjét. 1604 őszén jutott el Szenczi Molnár Prágába, ahol majd három hónapon át volt Kepler vendége, aki kijárta számára azt is, hogy a császár fogadja őt.

A tény tehát igaz: Szenczi Molnár és Kepler ismerték egymást. Az is, hogy néhány hónapon át egy fedél alatt éltek. Mindössze arra kell figyelnünk, hogy a neves csillagászt 1598-ban magyar honi házában aligha látta vendégül a sem önálló házzal, sem komolyabb jövedelemmel nem rendelkező literátorunk: az azonban valós tény, hogy Kepler szerény prágai otthonában megfordult a korábban Heidelbergben diákoskodó szótárírónk.

1612 után Kepler kénytelen volt elhagyni Prágát, mivel az udvar nem folyósította császári matematikusi fizetését, s Linzben vállalt tanári állást. 1626-ban II. Ferdinánd — már, mint császár — azután egész Ausztriából ismételten kitiltotta a protestánsokat. Kepler ekkor Ulmban telepedett le, ahol 26 évnyi munkával összeállított táblázatait, életművét végre kinyomathatta.

Amit tettél, azt Isten dicsőségére tetted! — mondhatjuk e csodálatos életműről Madách stílusában.

Megjegyzés: Az egykori történelmi Vas megyéhez tartozó település a történelem furcsa fintora következtében ma a Szlovén Köztársaság területén található és Petanjci néven ismert. Az épület, amelyben egykor Kepler és tanártársai is menedéket találhattak ma már romjaiban sem létezik. A nagy csillagász egykori rövid petánci látogatásáról és ennek idei 400. évfordulójáról a község mai lakói Egyesületi Híradónkból fognak értesülni.

{mosimage}

Felhasznált irodalom:
GAZDA István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből. Tudósnaptár. Kossuth K. 1990.
A fenti közlés egyes részletei a kötet 303. oldalán olvashatók.

Az Egyesületi Híradó 1998/3. számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás