Az utolsó magyar polihisztor – Mahler Ede emlékezete

1601

A sokoldalú szakember személyében az ország talán utolsó polihisztorát tisztelhetjük. Minden érdeme ellenére Mahler az ezredfordulóra elfeledett személyiséggé vált. Szerteágazó munkásságából a 21. század embere mindösszesen a Babylonia és Assyria, valamint az Ókori Egyiptom című főműveinek reprintkiadásával, valamint a jellemzően másodlagos forrásokból táplálkozó, a sokszor hibás adatokat egymástól szolgaian átvevő, töredékes életrajzaival találkozhat. Jelen kötet célja, hogy ezen a Mahler emlékéhez és jelentőségéhez méltatlan helyzeten alapjaiban változtasson. Rezsabek Nándor, a csillagászattörténeti publikációiról, életrajzi írásairól, szerkesztői és ismeretterjesztői tevékenységéről ismert szerző alapos munkát végzett. Több éves kutatásai során megtalálta Mahler ma is élő rokonságát, meglelte elhanyagolt, repkénnyel sűrűn benőtt síremlékét, rábukkant elpusztultnak vélt hagyatékára. Beutazta hazai, valamint szlovákiai és ausztriai emlékhelyeit. Levéltári és szakirodalmi kutatásai számtalan eleddig ismeretlen adatot tártak fel. A könyv előszavát Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténész, Mahler Ede kronológiai munkásságának folytatója, szellemiségének méltó örököse jegyezte.

A könyv részletesen foglalkozik Mahler csillagászati munkásságával. Beszámol a Theodor Oppolzer obszervatóriumában végzett csillagászati észlelő- és publikációs tevékenységéről. Az időszámítástannal összefüggő számításairól, illetve naptártörténeti kutatómunkájáról. Az első magyar csillagászati egyesület, a Stella elnökségében betöltött szerepén keresztül a legendás szervezet történetéről.

A kötetet Dr. Komoróczy Géza professor emeritus (ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék), Irsay-Nagy Balázs tanársegéd (ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék), a csillagászati vonatkozások tekintetében Keszthelyi Sándor csillagászattörténész (Pécsi Tudományegyetem) lektorálta.

A kiadvány ára 1370 Ft. További információ a nandor.rezsabek@freemail.hu e-mail címen kérhető.

Hozzászólás

hozzászólás