Posztoczky Károly

1241

 

Az erdőtagyosi csillagda

Posztoczky Károly 1882. március 28-án született kisbirtokos családban. Felsőbb iskoláit a budapesti Műegyetemen végezte. Csillagászatot Tass Antalnál és Kövesligethy Radónál hallgatott. Ma is meglévő 158 oldalas jegyzetfüzetében találjuk feljegyzéseit, melyet Kövesligethy előadásai alapján vezetett. Ezen kívül közgazdaságtant és geodéziát is tanult. Orvosi tanulmányait nem fejezte be, mert édesapja súlyos betegsége miatt át kellett vennie a birtok irányítását.

Visszatérésekor építette meg csillagvizsgálóját a Környétől 3 km-re nyugatra fekvő erdőtagyosi birtokon. A rendszeres csillagászati megfigyeléseket 1915-ben kezdte és csillagászati fényképezéssel is foglalkozott.

1905-től 1962-ig folyamatosan végzett meteorológiai megfigyeléseket. Az erdőtagyosi meteorológiai állomás 1920-ban tagja lett az országos hálózatnak. 1919-ben a csillagvizsgálóját államosították.

Itt kell említeni Posztoczky és Kármán Tódor kapcsolatát. Ugyanis Kármán közbenjárásának köszönhetően az államosított csillagdája igazgatójaként birtokán maradhatott. A Tanácsköztársaság bukása után viszont Posztoczky segített Kármán nyugatra szökésében.

Fontos esemény volt Posztoczky életében a Stella Csillagászati Egyesület létrejötte, mely az első ilyen jellegű hazai egyesület volt. Ennek elnöki tanácsába is beválasztották. Pártoló tagsági díjat is vállalt, mely a rendes tagdíj ötszöröse volt és ezt legalább 5 évig fizette.

A Stella folyóiratban 1926-28 között jelentek meg első ismeretterjesztő cikkei, amelyek az amatőrcsillagászat gyakorlati oldalával foglalkoztak (pl.: műszeres lehetőségek, meteor- és napészlelések). "Az amatőr csillagász műszerei" című munkája ma is sok hasznos és tanulságos információval szolgál.

Ezeknek is köszönhetően az Astronomische Gesellschaft 1929-ben tagjainak sorába választotta.

1950-ben Hegyfoky Emlékérmet kapott a 30 éven át rendszeresen folytatott és pontosan továbbított észleléseiért.

Az erdőtagyosi csillagda létrehozásáról így nyilatkozott: "… az állandó érdeklődés a csillagászat iránt, a nagy Univerzum csodálata és azok a szép napok, miket kedves öreg barátom, Konkoly Miklós oly szép ógyallai csillagdáján töltöttem inspirált arra, hogy én is hasonlót építsek."

Posztoczkyék és Konkolyék szomszédok lettek, mivel Konkoly 1904-ben, édesanyja halála után visszavonult Nagytagyosra. Egészen biztos, hogy gyakran találkozott vele az ifjú Posztoczky.

Posztoczky Károly 1908-ban vásárolt egy 127/1450-es Reinfelder refraktort, és ezt egy külön épületben helyezte el. Ez beton alapozású volt és a távcső betonoszlopon állt. Ez a műszer mai szemmel nézve is minden igényt kielégítő eszköz. Sok kiegészítő berendezés is tartozott hozzá. Másik műszere egy 3,5 hüvelykes refraktor volt, a bécsi Fritsch cég gyártmánya, tartozékokkel együtt. Ezeken felül volt még 3 darab 5 cm-es refraktora és egy másfél hüvelykes passzázsműszere, amellyel rendszeres időmeghatározásokat végzett, továbbá egy szextánsa, egy teodolitja és 2 darab 6×30-as Zeiss binokulárja.

 

Távcsöve a protuberancia spektroszkóppal

Műszerei alkalmasak voltak a nap-, protuberancia-, hold- és mély-ég észlelésekre. A Konkoly-féle meteoroszkóppal meteor-megfigyeléseket is végezhetett.

A csillagda pozíciójának meghatározása után kettőscsillagok, csillaghalmazok és ködök vizuális megfigyelésével, valamint csillaghalmazok fényképezésével foglalkozott. Néhány változócsillag észlelési programjából: béta Per, béta Lyr, rhó Cas, T Vul, VY Cyg.

A II. világháború idején a csillagda találatot kapott, de Posztoczky folytatta a meteorológiai észleléseit.

1950-ben egy telekkönyvi tévedés folytán a kúriaépület és a csillagda a Környei Állami Gazdaság tulajdonába került. Később lerombolták, és elhordták építőanyagnak, holott többek elmondása szerint a tatai Múzeum "Műemlék" feliratú táblával védte őket…

 

A Heyde-féle passzázsműszer

Posztoczky Károly életének 81. évében halt meg. 22 tételből álló műszereit halála után a Komárom Megyei Tanács vette meg minimális összegért.

Ezeknek darabjai jelenleg is a tatai Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban vannak.

Posztoczky Károly sokrétű, lelkes amatőrcsillagász volt. Nevét Környén csak sírboltja őrzi. 

Hivatkozások:
Mizser Attila: Posztoczky Károly emlékezetére (Föld és Ég, 1982. 8. sz.)
Glász Gábor: Posztoczky Károly (Komárom Megyei CSBK Híradó, 6. sz.)

A TIT Konkoly Thege Miklós Csillagászati Tagszervezet http://konkoly.csillagaszat.hu/Danno_poszt.html honlapján megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás