Mekkora egy exobolygó?

1104

A Georgia State University és a Michelson Science
Center munkatársainak először sikerült geometriai módszerrel megmérnie
egy Naprendszeren kívüli bolygó méretét. A vizsgált égitestet még 2005-ben fedezték fel a HD 189733
jelű kettőscsillag
körül. Pályáját szinte pontosan éléről látjuk, aminek következménye,
hogy a bolygó a mindössze 2,2 napig tartó keringései során rendszeresen
átvonul központi csillag előtt. Ennek fénye a fedések során mintegy
3%-kal lecsökken. A fényváltozás modellje alapján az exobolygó átmérője
a csillag átmérőjének mintegy 17%-a lehet, de utóbbi pontos ismeretének
hiányában ettől többet eddig nem tudtunk az exobolygó abszolút
átmérőjéről.

A HD 189733b pályája a Merkúr és a Vénusz naprendszeri útvonalához viszonyítva (chara.gsu.edu)

A
CHARA Array a kaliforniai Wilson-hegyen található hat távcsőből
álló optikai interferométer, amellyel a HD 189733-nak a látszó
átmérőjét mérték meg. A távcsőegyüttes maximális felbontóképessége egy
400 m-es távcsőével egyezik meg, így a CHARA az északi félteke
legnagyobb szögfelbontású csillagászati műszere. Az Y-alakban
elhelyezett távcsövek képek rekonstruálását is lehetővé teszik, amivel
a rendszer az összes többi optikai interferométert messze megelőzi.

A HD 189733 látszó méretét
az infravörös tartomány H-sávjában, azaz 1,65 mikronos hullámhosszon
vizsgálták. A mérés eredménye 0,38
ezredívmásodperc (mas), ami a Hipparcos asztrometriai műhold 62,8
fényéves távolságmérésével összevetve 1,1 millió km-es valódi
csillagátmérőnek felel meg (a Nap
átmérőjének kb. 78%-a). Az exobolygó 185 ezer km-es átmérőjűnek
adódott, ami jelenleg a legpontosabban ismert exobolygóméret abszolút
mértékegységekben.

A HD 189733 és bolygójának méretei a Nappal és a Jupiterrel összevetve (chara.gsu.edu)

Az
új eredmények alapján a kísérő valamivel nagyobb, mint ahogy azt a
korábbi mérésekből sejteni lehetett. Eddig ugyanis a csillag
méretét csak közvetett, a mostani mérésnél kisebb értékeket adó
módszerekkel tudták megbecsülni. A CHARA rendszerével
elvégzett mérések azonban már közvetlenül a csillag méretét adták meg,
melynek eredményeként a rendszer komponenseinek átmérőjét mintegy
10%-os
bizonytalansággal sikerült meghatározni. Ezek az adatok a bolygó
kialakulására és fejlődésére vonatkozó elméletek számára jelentenek
fontos megkötéseket.

Forrás: CHARA News

Kapcsolódó híreink:

Fedési exobolygó kettőscsillagrendszerben

Új fedési exobolygó

Hozzászólás

hozzászólás