Az Eiffel-toronynál kétszer nagyobb kisbolygó száguld el nagy sebességgel a Föld közelében március 21-én

10942

Március 21-én, azaz jövő vasárnap egy nagy méretű aszteroida közelíti meg bolygónkat. Mai ismereteink szerint ebben az évben ez lesz a legnagyobb méretű és találkozási sebességű, már most is ismert kisbolygó, amely elszáguld bolygónk közelében. A legújabb megfigyelések szerint az űrszikla mintegy 440-680 méter átmérőjű.

A (231937) 2001 FO32 földközeli kisbolygót a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a US Air Force és a NASA által közösen működtetett LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) kisbolygókereső égboltfelmérő program keretében fedezték fel húsz évvel ezelőtt, 2001. március 23-án a program Soccorro-ban (Új-Mexikó) működő egyik teleszkópjával. Felfedezésekor a kisbolygó a a Hydra csillagképben haladt, látszó fényessége pedig 15,6 magnitúdó volt. A felfedező kutatócsoport tagjai M. Blythe, F. Shelly, M. Bezpalko, R. Huber, L. Manguso és S. Adams voltak. A kisbolygó pályájának további pontosítása 2003-ban történt.

A húsz éve ismert aszteroidáról nagy számú megfigyelés gyűlt már össze, így pályáját nagy pontossággal ismerjük. A 0,826 excentricitású, elnyúlt pályán az égitest napközelben kb. 0,30 CSE-re van a Naptól, naptávolban pedig 3,11 CSE-re eltávolodik. A kisbolygó pályasíkja közel 39 fokos szöget zár be a Föld pályasíkjával. Keringési ideje 2,219 év (mintegy 810,5 nap). Pályája alapján egy Apollo-típusú földközeli kisbolygóról van szó.

A (231937) 2001 FO32 földközeli kisbolygó Nap körüli pályája (fekete ellipszis). A függőleges vetítőszakaszok az aszteroida pályájának pontjait a Föld pályasíkjára vetítik, így érzékeltetik a pálya térbeli elhelyezkedését. A belső bolygók pályáit színes vonalak jelölik, a Földet a vöröses szín jelzi (NASA/JPL)

A Földhöz idén március 21-én, 16:03 UT-kor lesz legközelebb, mintegy 2,02 millió km-re, azaz a Hold átlagos távolságától több mint 5-ször messzebb. A találkozás relatív sebessége 34,4 km/s lesz, ami a 2021-re előrejelezhető ismert aszteroida-közelségek közül a leggyorsabbnak számít. Ma már nem is lenne hírértéke ennek, de a kis égitest viszonylag nagyobb mérete, valamint az idén bekövetkező földközelsége és nagy találkozási sebessége miatt érdemes erről tudósítani.

A Földre nézve potenciális ütközési veszélyt jelentő kisbolygók (Potentially
Hazardous Asteroids, röv. PHA) a legalább 140 méter átmérőjű kis égitestek, amelyek pályája 7,5 millió km-nél (0,05 CSE-nél) közelebb húzódik a Földéhez, ami egyben a két égitest veszélyesen közeli találkozását is lehetővé teszi. Minthogy a 2001 FO32 7,5 millió km-nél is jobban megközelítheti bolygónkat, ezért a PHA-k közé sorolták. Egyébként 2021. márciusában már 2173 potenciálisan veszélyes aszteroidát tartunk számon, ami a becslések szerint az összes földközeli kisbolygónak mintegy 9%-a. Az 1 km-nél nagyobb PHA-k száma 153. Ma nem ismerünk olyan konkrét kis égitestet, amely valamikor ütközne bolygónkkal, de a PHA-kat azonosítani kell, és mozgásukat nyomon kell követni.

A 2001 FO32 mozgását 2196-ig pontosan előre tudjuk jelezni, és ez alatt nem fog veszélyes közelségbe kerülni a Földhöz, azonban a potenciálisan veszélyes kategóriába tartozó marad még több ezer évig. A 2001 FO32 kisbolygó a következő 100 évben az idei földközelségénél nem kerül közelebb bolygónkhoz.

A 2001 FO32 méretére a korábbi becslések 770 és 1400 méter közötti átmérőt adtak meg (a határokat a kis égitest elnyújtott alakja, illetve a korai, még nem elegendő fotometriai adat adja). A legújabb mérések már jelentősen kisebb méretet sugallnak. A NASA IRTF (Infrared Telescope Facility) infravörös távcsövével végzett megfigyelések szerint az átmérője inkább csak 440 és 680 méter között lehet, ami a kis égitest elnyúlt alakjára utalhat. A 440-680 méteres méret a párizsi Eiffel-torony csúcsának 324 méteres magasságánál, valamint a londoni The Shard felhőkarcolóénál is nagyobb, sőt azokat duplán is meghaladhatja.

A NASA IRTF műszerével az infravörösben tovább folytatódik majd a 2001 FO32 megfigyelése. Például a kisbolygó színképének vizsgálatával megállapítható a színképi típusa és ásványi összetétele. Ezzel és más teleszkópokkal a ma még ismeretlen fénygörbéje, abból a közelítő alakja és tengelykörüli forgási periódusa is meghatározható lesz a következő napokban kedvező megfigyelési körülményeknek köszönhetően.

A NASA IRTF infravörös teleszkópja a Hawaii-szigeteken, a Mauna Kea csúcson működik (NASA News, 2021.03.11.).

A 2001 FO32 legnagyobb látszó fényességét a földközelsége előtt egy
nappal éri el, pontosabban 2021. március 20-án 11:45 UT-kor, a különböző
becslések 11,7 és 12,0 magnitúdó közötti értéket adnak rá. Akkor még a Lupus csillagképben lesz -41 fokos deklinációnál, 119 fokos elongációval. A rákövetkező másfél napban végigvonul a Lupustól a Sagittarius csillagképig, ahol a március 21-én 16:03 UT-kor bekövetkező földközelsége idején is található lesz. A földközelségkor -24 fokos deklinációnál jár majd, 64 fokos elongáció mellett fényessége 12,8 magnitúdó körül lesz. Később észak felé gyorsulva mozog, viszont rohamosan halványodni fog, így hazánkból nem lesz kedvező a megfigyelhetősége.

A hír a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt témaköréhez kapcsolódik.

Források:

Kapcsolódó internetes oldalak:

Hozzászólás

hozzászólás