„Új” csillag a Kígyótartóban

1321

A Kígyótartó (Ophiuchus) csillagkép egyik különleges
csillaga az RS Ophiuchi visszatérõ nóva. Ezt a csillagot 1898 óta
ismerjük, elõször abban az évben sikerült megfigyelni kitörését,
melynek során a normálisan csak távcsõvel észlelhetõ jelentéktelen
csillag néhány nap leforgása alatt kb. százszorosára fényesedett,
szabad szemmel még éppen láthatóvá vált. Az ilyen viselkedésû
változócsillagokat nevezzük nóváknak, vagyis “új” csillagoknak, melyek
jelentõs felfényesedésükkel hívják fel magukra a figyelmet. A nóvák
szoros kettõscsillagok, melyekben egy vörös óriáscsillag anyagot ad át
egy fehér törpének – a törpecsillagnak átadott anyag felhalmozódása
termonuklerális robbanáshoz vezet, ami mûszereinkkel jól megfigyelhetõ.
A robbanás után az anyagátadás folytatódik, ami néhány évized, évszázad
után újabb kitörést eredményez.

Azokat a nóvákat,
amelyeknek több kitörését is észleltük, visszatérõ nóváknak nevezzük. E
változócsillag-osztály egyik legismertebb képviselõje az RS Ophiuchi,
amely 1898-ban, 1933-ban, 1958-ban, 1967-ben, 1985-ben (és valószínûleg
1945-ben) mutatott vissza-visszatérõ, látványos kitöréseket. A csillag
21 év nyugalom után épp újabb ismét kitörésen esik át.

A
jelenlegi kifényesedés február 12-én kezdõdött, H. Narumi japán
amatõrcsillagász észlelte elsõnek maximális fényében, 4,5 magnitúdónál
a csillagot. Az RS Ophiuchi fényessége ezt követõen folyamatosan
csökken, jelen sorok írásakor már elérte a szabad szemes láthatóság
határát, és tovább halványodik. Az M. Fujii által február 13-án
készített színkép Ha vonala a nóváknál szokásos P Cygni-profilt
mutatja. A színképvonal kiszélesedésébõl kiszámolható tágulási sebesség
3300 km/s, vagyis ekkora sebességgel távolodik a nóvarobbanás során
kidobott anyag.

MISSING DST IMAGE!!!!

Az RS Ophiuchi 1985-ös kitörésének fénygörbéje az MCSE Változócsillag Szakcsoport archívum alapján. Az ábra több mint 2500 nap fényváltozását mutatja be

Az
RS Ophiuchiról és más változócsillagokkal kapcsolatos kutatási
eredményekrõl is szó lesz a magyar változócsillag-megfigyelõk február
18-i találkozóján, melynek az óbudai Polaris Csillagvizsgáló ad otthont, a rendezvény programja itt olvasható: Változós Találkozó.

Kapcsolódó anyagok:

Hozzászólás

hozzászólás