Miből keletkezett a bolygók anyaga?

3137

A válasz egyszerű: a csillagok legelső generációjának "hamvaiból". Való igaz, hogy az Ősrobbanással a könnyű kémiai elemek jöttek csak létre (hidrogén, hélium, kevés lítium és berillium), azonban a csillagok keletkezése legalább három hullámban zajlott az elmúlt 13,7 milliárd évben.

Egyelőre csak az elméletek mutatják, de nagy valószínűséggel a legelső csillagok gigászi objektumok, akár 100-500 naptömegű óriások voltak, melyek pár millió év alatt létrehoztak minden ma is megfigyelhető nehéz elemet egészen az uránig (minthogy ismerünk 13 milliárd éves csillagot kimutatható urántartalommal). Ez a legelső generáció nagyon gyorsan elégett, nagyon gyorsan letermelte a második csillaggenerációt már beszennyező nehéz elemeket. A mi Napunk már a harmadik generációhoz tartozik, sokkal több nehéz elemmel, mint a második generáció tagjai; ennek oka nemcsak a szupernóva-robbanások során bekövetkező nehézelem-feldúsulás, hanem a közepes tömegű csillagok fehér törpévé fejlődését eredményező evolúció során kiszóródott fémek is fontos szerepet játszottak (csillagászati értelemben minden fém, ami nehezebb a héliumnál).

Pontosan a kis- és közepes tömegű csillagok fejlődése és a csillagközi anyagot beszennyező folyamatai okozzák azt, hogy a jelenleg megfigyelhető kémiai elemgyakoriság csökkenő sorrendben: hidrogén, hélium, szén, nitrogén, oxigén, szilícium, stb. Nemcsak az elsődlegesen szén- és szilíciumvegyületekből álló por, hanem a testünkben levő víz oxigénje is valamikor egy csillagban keletkezett.

Az Univerzum 13,7 milliárd éves kora bőségesen elegendően hosszú volt ahhoz, hogy a különböző csillaggenerációk legnagyobb tömegű tagjai már rég elérjék fejlődési végállapotukat, nehéz elemekkel beszennyezzék a csillagközi anyagot, amiből aztán létrejöhetnek az új csillagok és azok bolygói.

Hozzászólás

hozzászólás