Planetológiai szeminárium Budapesten

1117

2008. szeptember 4-én és 5-én az Eötvös Loránd Tudományegyetemen planetológiai szeminárium lesz a Föld Bolygó Nemzetközi Éve program keretében. A rendezvény egy magyar-japán együttműködés keretében zajló nemzetközi kutatóprogram részét képezi, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia és a  Japan Society for Promotion of Science MTA-JSPS 104/2007 jelű "Cathodluminescent properties of Martian meteorites" elnevezésű nemzetközi együttműködésének részét képezi.

A szemináriumon a Naprendszer égitestjeivel, azok fejlődéstörténetével, belső és felszíni jellemzőivel kapcsolatos előadások hangzanak el, elsősorban magyar és japán kutatási eredményekkel kapcsolatban. A rendezvény első napján angol, a másodikon magyar nyelvű előadások hangoznak el.

III. Planetológiai Szeminárium
Planetológia és a Naprendszer kozmokémiája – Bolygótudomány az oktatásban

Időpont:

Szeptember 4. 16:00-tól: angol nyelvű előadások (Északi Tömb, 0.89-es terem)
Szeptember 5. 9:00-tól: magyar nyelvű előadások (Északi Tömb, 4.51-es terem)

Helyszín:

ELTE Természettudományi Kar, Fizikai Intézet
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A rendezvény szervezői és támogatói:

Az ELTE TTK Fizikai Intézet, Anyagfizika Tanszék, Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának (VEAB) Planetológiai és Űrtudományi Munkabizottsága
MTA X. Osztály Geonómia Tudományos Bizottság Meteoritikai és Planetológiai Albizottsága
Magyar Asztronautikai Társaság

Program:

2008 szeptember 4.

A – MTA-JSPS akadémiai együttmüködés (angol nyelvű előadások)

Meteoritok nyomában az Antarktiszon (NASA)

16:00-16:15 Megnyitó
16:15-16:30 Gucsik A.: Az együttműködés tudományos eredményei
16:30-16:45 Ninagawa K.: Thermoluminescence Study of Japanese  Antarctic Ordinary Chondrites
16:45-17:00 Nishido H.: New Application of Cathodoluminescence to Earth and Planetary Sciences
17:00-17:15 Nakazato T.: Cathodoluminescence study of calcite in Martian meteorite (Dhofar 019)
17:15-17:30 Kayama M.: Cathodoluminescence and Raman spectroscopic study of maskelynite in shergottites (Dhofar 019) and experimentally shocked plagioclase
17:30-17:45 Noritake K.: Thermoluminescence and ESR study of shocked minerals
17:45-18:00 Bérczi Sz.: Cathodoluminescence microcharacterizatio of forsterite from Kaba CV3 chondrite: Implication for mineralogy and petrology of IDPs
18:00-18:15 Futó Péter: A porrészecskék és a planetezimálok növekedése a Nap protoplanetáris korongjában

2008 szeptember 5.

09:30-10:00 Regisztráció

B – Kozmogén dinamikai folyamatok a Naprendszerben: meteoritok, impaktszerkezetek és kozmokémia

10:00-10:15 Megnyitó
10:15-10:30 Díjátadás
10:30-10:45 Solt P.: Az ukrajnai Ilinyec meteoritkráter és völgyhálózatai
11:00-11:15 Nagy Sz.: Az Allan Hills 77005 marsi meteorit sokkolt olivinjeinek Mikro-Raman spektroszkópiai tanulmánya
11:15-11:45 szünet

C – Planetáris térképezés

11:45-12:00 Kozma J.: Csillagászati elnevezések helyesírási problémái
12:00-12:15 Hargitai H.: Az Itokawa új, kétnyelvű fotótérképe

E – Hunveyor-Husar-program (párhuzamos szekció)

A Hunveyor-4 a terepen (BMF)

10:30-10:45 Lang A.: Husar-5: egy nxt alapú rover építése a soproni Széchenyi István Gimnáziumban
10:45-11:00 Magyar I., Varga T. és munkatársaik: A Hunveyor -9 mágneses mérése
11:00-11:15 Hegyi S.: A Husar-2 rover raj dolgozik a Hunveyor-2 űrszonda modell körül: új munkamódszer a műszeres planetológiai oktatásban a Pécsi Egyetemen
11:15-11:30 Hudoba Gy.: A Hunveyor-4 sztereo kamerája
11:30-11:45 Istenes Z.: A Hunveyor-10 mérések informatikai rendszere az MDRS-en
11:45-12:00 Weidinger T.: Mikrometeorológiai állomás a marsi analóg terepgyakorlaton: Utah, USA, 2008. áprilisában
12:00-12:15 Kabai S.: Hunveyor Mathematica 6.0 demonstrációk

12:45-14:00 Ebédszünet

D – Planetáris geomorfológia: külső és belső erők nyomai a bolygófelszíneken

14:00-14:15 Díjátadás
14:15-14:30 Boros-Oláh M.: Kutatómunka a Mars-analóg bázison – HungaroMars2008
14:30-14:45 Csorba A.: A Hellas-medence (Mars) litológiai és felszínmorfológiai kapcsolatainak előzetes vizsgálata
14:45-15:00 Kuti A.: Az évszakos fagytakaró viselkedése a Dokka kráterben és környékén a Marson
15:00-15:15 Kereszturi Á.: Klimatikus planetomorfológia: egységes rendszer a Mars felszínének vizsgálatára

P – Poszterek

Horváth András: Sötét dűnefoltokból kiinduló folyásnyomok a Mars északi és déli sarkvidékén
Bérczi Szaniszló és mtsai: A kis atlasz a Naprendszerről sorozat 12. füzete: Űrkutatás és technológia
Rózsa Péter: A Barringer Meteor Crater-ből származó impaktitokon végzett ED-SEM és mikro-PIXE tanulmányok
Kálmán Béla: Kérdések és problémák a 24-es napfolciklussal kapcsolatban

A rendezvényen a részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információk a VEAB planetológiai honlapján. Az előadások az interneten is követhetők a Polaris TV élő adásában. További információk a VEAB planetológiai honlapján.

Hozzászólás

hozzászólás