A jövő űrhajózása diákpályázat

1277

A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány az Aero Magazin, az Élet és Tudomány, valamint a Természet Világa c. folyóirattal együttműködve az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet „A jövő űrhajózása – emberes űrrepülés a XXI. században” címmel. A pályázó feladata, hogy válasszon ki egyet a megadott tématerületek közül (vagy más, a témához csatlakozó egyéb szempontot), és elgondolásait – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású esszében – fejtse ki.


Fantáziarajz egy leendő holdbázisról (NASA)

Javasolt témakörök:
– expedíciók a Naprendszerben (Hold, Mars stb.)
– az űrturizmus jövője
– a hosszú távú űrrepülések élettani és pszichológiai kihívásai
– önfenntartó űrállomások és űrbázisok
– kozmikus környezetvédelem
– egyéb

Az oktatási intézményekben tanulók a 11-14 és a 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig) pályázhatnak. A pályázatot a MANT Titkárságára (1027 Budapest, II. Fő utca 68. – vagy postacímére: 1371 Budapest Pf. 433.) lehet benyújtani. Felvilágosítás a MANT Titkárságán az 1 / 201-84-43 telefonszámon kapható.

Beküldési határidő: 2008. március 1. éjfél. A határidő után beérkező pályázatot a zsűri nem értékeli, a döntésben postai feladás dátuma az irányadó. A pályamű címoldalán fel kell tüntetni: a pályázó nevét, születési évét, hogy vett-e már részt a MANT korábbi pályázatain, a postai címét és telefonszámát. Emellett fel kell tűntetni még az iskola nevét és postai címét, az osztály számát, és a pályázat elkészítését támogató tanár nevét.

A borítékon fel kell tüntetni az adott pályamű – nem pedig a kiírás – címét. A pályamunkát – legfeljebb 8 A4-es oldal – gépelve vagy számítógéppel nyomtatva 2 példányban szükséges beküldeni (a második lehet fénymásolat, de akár szép kézírás is; az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba). A pályázathoz mellékelni kell irodalomjegyzéket, és az internetes hivatkozásokat is.

Elbírálás

A beérkezett pályaműveket két külön kategóriában értékeli a szakmai zsűri: „általános iskolások” (11-14 éves) és „középiskolások” (15-18 éves).

Értékelési szempontok:
– a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
– a feldolgozás eredetisége;
– a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és esztétika kivitele;
– a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

Díjak: Kategóriánként a két legjobb pályamű szerzője térítésmentesen vehet részt a MANT 2008. évi (immár 15.) magyarországi űrtáborában. A Tizenötödik Magyar Ifjúsági Űrtáborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi években pályázó is) eredményétől függetlenül elnyeri. Mindezek felett további tárgynyeremények is lesznek.

A legjobb eredményt elért, angolul beszélő középiskolás pályázók közül választják ki azokat akik kiutazhatnak az Egyesült Államok nemzetközi ifjúsági űrtáborába, Huntsville-ba. Az a pályázó, aki ezt a lehetőséget egyszer már elnyerte, újból nem kerülhet sorra.

A pályázat eredményét 2008 májusában hozzák nyilvánosságra.

Tájékoztatás és konzultáció: 2008. január 7-én (hétfőn) 10 és 12, valamint 14 és 16 óra között a MANT irodájában (Budapest, II. Fő u. 68. I. em. 138. – közel a Batthyány térhez) lesz. A korábbi nyertes pályaművekről az alábbi honlapon olvasható áttekintés.

Ajánlott irodalomjegyzék

 • Almár Iván-Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr
 • Mészáros István-Gazdag László: A világűr meghódításának első 50 éve
 • Horváth András-Szabó Attila: Űrkorszak c. könyve
 • az Élet és Tudomány archívuma: www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv 
 • Űrtan (SH Atlasz 18)
 • Űrhajózási Lexikon
 • Csillagászati Évkönyv számai
 • Kis atlasz a Naprendszerről sorozat 1-6-ig (bolygófelszínek, -légkörök, űrszondás vizsgálatok)
 • 50 éves a Magyar Űrkutatás, illetve a Magyar Űrkutatás 
 • www.urvilag.hu című asztronautikai űrportál
 • Természet Világa 2001. novemberi, Világűr c. különszáma 
 • Meteor című folyóirat
 • Aero Magazin
 • Élet és Tudomány
 • Természet Világa

Hozzászólás

hozzászólás