Észlelési élményem: ifjúsági pályázat

1668

A Magyar Csillagászati Egyesület „Észlelési élményem” címmel pályázatot ír ki magyarországi vagy határon túli, 15–19 éves diákok részére. A pályázat témaköre: egy (vagy több) 2007–2008. évi, saját csillagászati megfigyeléssel, vagy a megfigyelt csillagászati jelenség hátterével kapcsolatos cikk készítése. A cikk legyen érthetõ a téma iránt érdeklõdõ, de szakmai végzettség nélküli olvasó számára is. A pályaműnek mindenképpen kapcsolódnia kell valamilyen csillagászati megfigyeléshez, ugyanakkor nem szükséges, hogy a megfigyelés tudományosan hasznosítható legyen, elsõsorban az észlelés élményét kell visszaadni. A megfigyelések lehetnek távcsöves, szabadszemes, fotografikus, CCD-s vagy más módon végzett észlelések is.

Bármely észlelési területrõl várunk írásokat. A cikk terjedelme legfeljebb 6000 leütés legyen, legfeljebb három ábrát tartalmazhat. A szöveget és a képeket külön fájlban kell elküldeni, elektronikus levélben. A pályázat szövegét rtf formátumban, a képeket jpg formátumban fogadjuk el. A szöveg és a képek fájlneveinek tartalmazniuk kell a beküldõ teljes nevét ékezet nélküli formában. A teljes beküldött pályamunka terjedelme ne haladja meg a 10 Mbyte-ot. A cikk végén, az rtf fájlban fel kell tüntetni a szerzõ nevét, postacímét és e-mail címét. Egy résztvevõ csak egy pályaművet adhat be.

A W2 csillagkeletkezési régió (ESO, NTT, La Silla)

A pályamunkákat az mcse@mcse.hu. címre kérjük elküldeni, beküldési határidő 2008. május 20. A nyertes munkákat a Meteorban közöljük.

Díjazás:

1. helyezés: csillagászati könyvnyeremény 15 000 Ft értékben és ingyenes részvétel az MCSE ágasvári ifjúsági észlelõtáborán (júl. 1-8.)
2. helyezés: ingyenes részvétel az MCSE ágasvári ifjúsági észlelõtáborán (júl. 1-8.)
3. helyezés: csillagászati könyvjutalom 10 000 Ft értékben

Hozzászólás

hozzászólás