• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Határ a csillagos ég  A pályázók köre

  A pályázaton 3 fős csapatok indulhatnak, melyek tagjai magyarországi és határon túli magyar nemzetiségű, 14. életévüket betöltött középiskolai diákok.

  A pályázat témája

  Egy olyan égi objektumot kell választani, amelyet a csapat az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, például egy égi objektum láthatósága, fényessége, látszó átmérője, a színszűrők használata, a digitális képrögzítés sajátosságai stb. A diákok egy valódi tudományos cél feldolgozása révén bepillantást nyerhetnek a 21. század csillagászati megfigyelési technikáiba, a modern berendezések használatába, részt vesznek egy távcsőidő-pályázat előkészítő munkáiban, csillagászati felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai-matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegennyelvi tudásukat is kamatoztathatják.

   

  Díjak

  Az első három helyezett csapat 1-1 óra távcsőidőt kap 2011 augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-távcsövére a megpályázott feladat elvégzésére. Az I. helyezett csapat egy felkészítő tanárral együtt meghívást kap a Piszkéstetői Obszervatóriumba, ahol csillagász szakember segítségével személyesen működhetnek közre a csillagászati észlelés lefolytatásában. A II. és III. helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai készítik el a felvételeket. A nyertesek a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az elkészült képeket megjelentetjük az intézeti honlapon (konkoly.hu), az Akadémia honlapján (mta.hu), a hirek.csillagaszat.hu csillagászati hírportálon és a magyar tudományos ismeretterjesztő sajtóban.

  Formai követelmények

  A pályázathoz kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
  A pályázatnak tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges fényességét.
  Maximum 2 gépelt oldalon (A4) be kell mutatni, hogy az adott égi objektum valóban alkalmas a célra (ne válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány égitesteket stb.). Röviden össze kell foglalni, hogy milyen tudományos és egyéb szempontok alapján esett rá a választás (pl. valamiért épp a tudományos érdeklődés középpontjába került, vagy magyar vonatkozású, egyéb különlegessége van, esetleg személyes élmény fűződik hozzá stb.). Ki kell térni arra is, hogy a felvételek alapján milyen tudományos kérdés eldöntésére, sejtés igazolására nyílhat lehetőség, továbbá hogy az objektum esetleg miért lehet érdekes a tudományos ismeretterjesztés szempontjából.
  Maximum 1 oldal (A4) terjedelemben külön leírást kérünk az objektum észlelésének kívánatos módjáról:

  •         expozíciós idők, színszűrők használata;
  •         ha nem fér el a látómezőben, az objektumnak mely része szerepeljen a képen, esetleg készüljön-e mozaik;
  •         holdfázis mennyiben befolyásoló tényező stb.

  A pályázat leadása

  Pályázatot magyar nyelven, kizárólag elektronikusan (e-mailben) lehet benyújtani az alábbi formátumok egyikében: PDF, RTF, Microsoft Word, OpenOffice, vagy PostScript.
      A pályázatokat a hatar@konkoly.hu címre kérjük elküldeni, a tárgymezőben a „Határ a csillagos ég – 2011” jelige feltüntetésével.

  Beküldési határidő: 2011. június 4. 00h00mUT

  Technikai adatok

  •     A távcső: 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkóp
  •     A detektor: fókuszban elhelyezett CCD-chip (Apogee Alta U16), mérete 4k x 4k pixel
  •     Az elérhető látómező kb. 1,2 x 1,2 fok.
  •     Használható színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös), I (infravörös)

  Néhány jó tanács

  • Az objektum Piszkéstetőről 2011 augusztusában legyen megfigyelhető (törekedjünk a minél nagyobb horizont feletti magasságra).
  •     Az objektum legyen látványos, ne csak egyetlen fénypont árválkodjon a képen! Bármilyen érdekesek is az exobolygós csillagok, vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcső felvételén nem fognak impozáns látványt nyújtani. Javasoljuk több színszűrő használatát, így azok kombinálásával színes kép készíthető.
  •     Szóba jövő objektumok természetes eredetűek legyenek. Lehetnek naprendszerbeli, galaktikus vagy extragalaktikus objektumok.

  Fontosabb bírálati szempontok

  • formai követelményeknek való megfelelés
  •     a pályázat technikai kivitelezhetősége
  •     tudományos igényesség
  •     a választás ötletessége, élményszerűsége

   

  Eredményhirdetés: 2011. június 30.

  További információ kérhető a hatar@konkoly.hu email címen.

  Ez a bejegyzés Egyéb témák kategóriában van. Link könyvjelzője.

  Határ a csillagos ég  A Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete (MTA KTM CsKI) pályázatot hirdet középiskolai tanulók részére annak alkalmából, hogy az ENSZ 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. 400 éve történt, hogy Galilei és kortársai elõször végeztek csillagászati megfigyeléseket távcsővel.

  A pályázati kiírás
  A pályázati adatlap

  A pályázók köre: A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli magyar, 14 és 18 év közötti középiskolai diák. Kizárólag 3 fős csapatok pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából több csapat is pályázhat.

  A piszkés-tetői Schmidt-távcső.

  A pályázat témája: Végiggondolni, hogy melyik az a csillagászati objektum, amit Magyarország egyik legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI Piszkés-tetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni a csapat. Rövid indoklását várjuk annak, hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok alapján választották az adott égitestet, van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges aktualitása. Van-e lehetőség valamely tudományos kérdés eldöntésére vagy sejtés igazolására a felvételek alapján? Miért lehet érdekes a megörökítendő égitest a nagyközönség számára?

  Beküldési határidő: 2009. május 15. 24h 00m

  Az elbírálás határideje : 2009. június 10.

  A pályázat célja, hogy lehetőséget teremtsünk Galilei egykori vizuális csillagászati élményeinek megismétlésére, megtapasztalására korunk eszközeivel. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, úgymint egy égitest láthatósága, fényessége, látszó átmérője, színszűrők használata, digitális képrögzítési eljárások. Egy tudományos probléma feldolgozása révén bepillantást nyernek a XXI. század csillagászati megfigyelési technikáiba, berendezéseinek használatába, részt vesznek egy távcsőidő-pályázat előkészítő munkáiban, csillagászati felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai-matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegennyelvi tudásukat is kamatoztathatják.

  Díjak: Az első három helyezett pályázata 1-1 óra távcsőidőt kap 2009 augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkés-tetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-távcsövére a projekt megvalósítására. Az első helyezett jutalma, hogy a csapat tagjai felkészítő tanárukkal együtt meghívást kapnak a Piszkés-tetői Obszervatóriumba, ahol – szakember segítségével – személyesen rögzítik a pályázati anyagban szereplő objektumot. A második és harmadik helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai készítik el a felvételeket. A csapatok a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az első három helyezett pályázat eredményeképpen készült kép vagy montázs megjelenik az MTA KTM CsKI honlapján és a magyar tudományos sajtóban.

  A pályázat formai követelményei:

  • A pályázathoz kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges fényességét.
  • Rövid, maximum 2 oldalas indoklás szükséges, amiben a választott objektum tudományos és kulturális jelentősége, magyar kötődése (ha van), esetleges aktualitása szerepeljen, és hogy miért éppen erre esett a csapat választása. Térjünk ki arra, hogy az adott távcső és detektor mennyire felel meg a választott égitest megfigyelésére (Ne válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány égitesteket, stb.) Írjuk le, hogy van-e olyan tudományos kérdés, aminek eldöntésében, vizsgálatában segítséget nyújthat a Schmidt-távcsővel készült megfigyelés. Miért lehet érdekes az adott égitest a nagyközönség számára?
  • Külön részletes leírást kérünk az objektum észlelésének kívánatos módjáról (maximum 1 oldal)
   • expozíciós idők, színszűrők használata
   • az égitest mely része szerepeljen a képen, ha nem fér el a látómezőben, készüljön-e mozaik
   • holdfázis nagysága mennyiben zavaró és így tovább…

  A pályázat technikai követelményei: A pályázatot kizárólag elektronikus formában kérjük beküldeni. Az elfogadható formátumok: PDF, rtf, Microsoft Word, Openoffice, vagy postscript.

  A pályázatokat a hatar@konkoly.hu címre kérjük küldeni. Jelige: "Határ a csillagos ég."

  Egyéb szempontok a pályázat elkészítéséhez:

  • A teleszkóp technikai adatai: 60/90/180 cm Schmidt-teleszkóp
  • A detektor adatai: Photometrics CCD-kamera a fókuszban, mérete: 1536×1024 pixel, 1 pixel mérete: 9 mikrométer
  • A látómező mérete: 26 x18 ívperc
  • Használható színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös), I (infravörös)

  Az értékelés szempontjai:

  • Az objektum Magyarországról legyen megfigyelhető 2009 augusztusában (törekedjünk a minél nagyobb horizont feletti magasságra).
  • Az objektum lehetőleg látványos legyen, ne csak egyetlen fénypont árválkodjon a képen. Így bármilyen érdekesek is az exobolygóval rendelkezõ csillagok, vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcsőben nem nyújtanak impozáns látványt. Javasoljuk több színszűrő használatát a minél esztétikusabb, végső színes kép készítéséhez.
  • Szóba jövő objektumok: naprendszerbeli, galaktikus, extragalaktikus természetes égitestek.
  • További fontos szempontok:
   •  
    • a tudományos indoklás,
    • a választás ötletessége, illetve
    • a pályázat technikai kivitelezhetősége

   

  További információ kérhető a hatar@konkoly.hu címen.

  Kellemes fejtörést, jó munkát kíván a szervezõbizottság !

  Ez a bejegyzés Hírek, felhívások kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul