• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Napfogyatkozás 2005. október 3-án  A napfogyatkozások kialakulása

  Napfogyatkozás
  akkor jön létre, amikor Holdunk a Föld, és a Nap közé kerül, és a Hold
  árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld felszínén állva, csak az
  árnyék területéről figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az égen
  látható mérete közel egyforma, mivel a Hold a Napnál 400-szor kisebb és
  400-szor közelebb is van, ezért kedvező helyzetben a Hold az egész
  napkorongot eltakarhatja.

  Részleges napfogyatkozás
  akkor látható, amikor a Hold a napkorongnak csak egy részét takarja el.
  Utóbbi egy-egy napfogyatkozás alkalmával a Föld több ezer kilométer
  széles területről figyelhető meg. Ezt mutatja az ábrán a nagyobb és
  világosabb szürke kört a Földön. Teljes napfogyatkozás idején a Hold az
  egész napkorongot eltakarja. Ez a részleges fogyatkozásnál sokkal
  kisebb területről látható, ez a mellékelt ábrán a világosabb szürke
  korong centrumában lévő kisebb, sötétebb folt. Utóbbi csak 100-200 km
  átmérőjű, ez a totalitás sávja. A teljes fogyatkozás onnan nézve is
  legfeljebb csak 7,5 percig látható.

  A teljes napfogyatkozás az
  egyik legszebb természeti jelenség: időtartama alatt a táj és az égbolt
  sötétebb lesz, feltűnnek a bolygók és a legfényesebb csillagok,
  valamint a Nap külső légköre: a napkorona is. A napfogyatkozásoknak sem
  a Földre, sem a rajta élő emberekre nincs hatása – eltekintve attól,
  hogy látványos jelenség megfigyelése mindenkinek örömöt okoz.

  A 2005. október 3-i napfogyatkozás menetrendje

  A
  2005. október 3-i napfogyatkozás úgynevezett gyűrűs fogyatkozás, a
  jelenség sehonnan sem látható teljes napfogyatkozásként. Ilyen akkor
  jön létre, amikor a Hold (enyhén elnyúlt pályáján) a Földtől távol jár,
  ezért látszó mérete valamivel kisebb, mint a Napé. Ekkor az egész
  napkorongot nem tudja kitakarni, és annak pereme egy keskeny és fényes
  gyűrű formájában látható marad. Ekkor nem sötétedik be annyira, mint a
  teljes napfogyatkozás idején, de ez is látványos jelenség.

  Ez
  a fogyatkozás hazánkból csak részleges fogyatkozásként figyelhető meg,
  amikor a Hold a napkorongnak csak kisebb részét takarja el. A Hold
  hazánk különböző pontjairól nézve a nyári időszámítás szerint 10:02 és
  10:09 között lép be a napkorong elé. Részletes időadatok a táblázatban
  olvashatók. A fogyatkozás maximális fázisa 11:21 körül lesz, ekkor
  kísérőnk a napkorongnak 49-57%-át takarja majd el (lásd jobbra). A
  legnagyobb fázis idején is majdnem olyan világos marad, mint nélküle
  lenne, és nem is látszanak a teljes napfogyatkozás alkalmával
  megfigyelhető rendkívüli jelenségek. Ennek ellenére, megfelelő
  felszereléssel megfigyelve látványos jelenségnek lehetünk tanúi. A Hold
  fekete sziluettje látszólag 12:40 körül hagyja el a napkorongot, ekkor
  ér véget a részleges napfogyatkozás. 

  Város

  Fogyatkozás kezdete Maximális fázis Fogyatkozás vége Maximális fázis nagysága

  Békéscsaba

  10:07.09 11:23.06 12:42.06 0.518
  Budapest 10:05:25 11:20:46 12:39:33 0,530
  Debrecen 10:09:25 11:23:54 12:41:20 0,495
  Eger 10:07.07 11:22.02 12:39.07 0.505
  Győr 10:03.04 11:18.09 12:38.01 0.546
  Kaposvár 10:02.06 11:19.07 12:40.06 0.569
  Kecskemét 10:05.08 11:21.07 12:41.01 0.533
  Miskolc 10:08:32 11:22:36 12:39:40 0,496
  Nagykanizsa 10:01:37 11:18:41 12:39:44 0,578
  Nyíregyháza 10:09:55 11:23:50 12:40:36 0,486
  Pécs 10:03:06 11:20:22 12:41:28 0,568
  Salgótarján 10:06.09 11:21.04 12:39.00 0.510
  Sopron 10:01:57 11:17:41 12:37:15 0,559
  Szeged 10:06:07 11:22:42 12:42:43 0,539
  Szekszárd 10:03.09 11:20.08 12:41.03 0.557
  Székesfehérvár 10:04.02 11:20.01 12:39.06 0.545
  Szolnok 10:06:51 11:22:16 12:40:58 0,521
  Szombathely 10:01.06 11:17.09 12:38.01 0.568
  Tata 10:04:25 11:19:48 12:38:44 0,537

  Tatabánya

  10:04.04 11:19.09 12:38.09 0.538
  Veszprém 10:03.01 11:19.03 12:39.02 0.555

  Zalaegerszeg

  10:01.06 11:18.03 12:38.09 0.573

   

  A napfogyatkozás megfigyelése

  Soha
  ne nézzünk közvetlenül a Napba, se szabad szemmel, se távcsővel, se
  fényképezőgéppel, vagy a videokamera keresőjével! Az erős fénytől
  azonnal megvakulhatunk!

  A napfogyatkozások
  megfigyelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni, ellenkező esetben
  maradandó szemsérülést szenvedhetünk, akár meg is vakulhatunk.
  Távcsöves észleléskor csak megfelelően készített és stabilan rögzített
  gyári napszűrőt használjunk. Házilag barkácsolt, vagy nem kifejezetten
  távcsövekhez gyártott napszűrőket ne használjunk! A távcsövünkön csak
  objektívszűrőt használjunk, az okulárnál elhelyezett szűrő a hőtől
  elpattanhat. Szűrőként csak a fémet tartalmazó felületek alkalmasak,
  mert a láthatatlan, de káros sugarakat is elnyelik. Nem biztonságos a
  kormozott üveg, fotografikus neutrál szűrő, a túlexponált színes film
  vagy a napszemüveg használata sem. Jól használható azonban például a
  hegesztőüveg.

  Amennyiben gyárilag készített szűrőnk nincs, de van
  egy távcsövünk, amely nem tartalmaz ragasztott lencséket, kivetítéssel
  megfigyelhetjük a fogyatkozást. Ekkor helyezzünk az okulár mögé 10-30
  cm-re egy fehér papírlapot, erre vetítjük ki a Nap képét. Emellett a
  távcső elejére rakjunk egy kilyukasztott árnyékoló papírlapot, amely
  árnyékot vet az okulár mögött tartott lapra. Távcsövünket ezután
  irányítsuk a Napra, de már eközben se nézzünk a műszerbe, vagy annak
  keresőjébe. Utóbbit feltétlenül fedjük le, nehogy egy érdeklődő
  véletlenül belepillantson. Addig mozgassuk a Nap irányába, míg a cső
  árnyéka az árnyékoló papírlapon eltűnik. Ugyanekkor hátul megjelenik a
  kivetített napkorong képe. Az okulárnál addig állítsuk az élességet,
  amíg a napkorongnak éles nem lesz a pereme.

  Ha távcsövünk
  objektívjének átmérője 4-5 cm-nél nagyobb, érdemes az objektív elé
  helyezni egy átlátszatlan lapot, amelybe fúrjunk 4-5 cm átmérőjű
  lyukat. Ekkor csak ezen a kisebb területen keresztül jut napfény a
  műszerbe. Amikor a távcsövet nem használjuk, érdemes az objektívjét
  teljesen letakarni, hogy feleslegesen ne melegedjenek az optikai elemek.

  Távcső
  nélkül, szabad szemmel is ideális látványt nyújt a jelenség, de a
  megfigyeléshez itt is megfelelő napszűrő kell. Ennek hiányában
  használjunk hegesztő szemüveget, de kormozott üveggel, vagy túlexponált
  negatívval ne próbálkozzunk, mert helyrehozhatatlan szemkárosodást
  szenvedhetünk. A fogyatkozás a camera obscura jelenséggel is egyszerűen
  vizsgálható: ekkor egy átlátszatlan felületen lévő milliméteres lyukon
  áthaladó fény vetíti ki a lyuk mögé helyezett lapra a Nap képét.
  Ugyanezt a jelenséget például a lombos fák árnyékában is
  megfigyelhetjük: a levelek közötti kis rések a Napot kerekded foltokba
  vetítik a földre, majd a fogyatkozás maximális fázisára (a Nap látszó
  képének megfelelően) mindegyik kép egyformán „kicsorbul”.

  Távcsöves bemutatások helyszínei itthon és a határon túl.
  Előzetes egyeztetés szerint teljes iskolai csoportokat is fogadnak a bemutatóhelyek. További információ: mcse@mcse.hu.

  Baja

  Tóth Kálmán u. 19. Régi Csillagvizsgáló

  Bár
  (Szlovákia)

  Szabadság u. 51., Gyurica István magáncsillagdája

  Barcs

  Latinca S. u. 11., Dráva Völgye Középiskola

  Becsehely

  Becsehelyi általános iskola udvara, Kis-hegyi Csillagvizsgálóért Alapítvány tart

  Becsvölgye

  Szegi Suli Általános Iskola

  Bóly

  Rákóczi u. 3., Általános- és Müvészeti Iskola, Mountenuovo Nándor Szakközépiskola, Draco Csillagászati Egyesület

  Bős
  (Szlovákia)

  Művelődési Ház előtt, Corvus Csillagászati Egyesület

  Budapest

  I. kerület, Szentháromság tér

  Budapest

  III. kerület, Laborc u 2/c Polaris Csillagvizsgáló

  Budapest

  III. kerület, Csobánka tér 7., Veres Péter Gimnázium

  Budapest

  VIII. ker. Horváth Mihály tér 8.
  Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

  Budapest

  XVI. kerület, Havashalom park, Önkormányzat előtt

  Budapest

  XVII. kerület, Kapocs úti Általános Iskola

  Budapest

  XVIII. kerület, Kassa u. 173., Kassa Utcai Általános Iskola

  Budapest

  XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 8., Kondor Béla Közösségi Ház

  Csikszentmárton
  (Románia)

  Tivai Nagy Imre Szaközépiskola

  Dávod

  Dózsa György u. 66., Forrás Általános Iskola

  Dorog

  Otthon tér 3., Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, MCSE Esztergomi Csoport

  Dunaszerdahely
  (Szlovákia)

  Városi Művelődési Központ előtti tér

  Dunaújváros

  Kossuth Lajos utca magas Duna-parti keleti vége, valamint
  Széchenyi István gimnázium udvara, MCSE Dunaújvárosi csoport

  Eger

  Dobó Tér

  Esztergom

  Főapát u. 1., Bottyán János Műszaki Szakközépiskola

  Fülöpszállás

  Herpai Vilmos Általános Iskola, Petőfi Sándor u. 12. MCSE Kiskun Helyi Csoport

  Gyöngyös

  Fő tér

  Győr

  Megyeház előtti tér, MCSE Győri Helyi Csoport

  Harta

  Semmelweis tér, MCSE Kiskun Helyi Csoport

  Hegyhátsál

  Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány birtoka, új csillagvizsgáló

  Hévizgyörk

  Petőfi Sándor Ált. Isk. Ady E. u. 143.

  Jósvafő

  Táncsics u. 1., Aggteleki Nemzeti Park, (ANP) Kúria Oktatóközpont

  Kalocsa

  Negyvennyolcasok tere

  Kaposvár

  Berzsenyi park

  Kecskemét

  Kecskeméti Planetárium, Lánchíd u. 18./a, MCSE Kiskun Helyi Csoport

  Kiskunhalas

  Kossuth u. 43., Városi Csillagvizsgáló

  Kisnána

  Petőfi Sándor u. 34., Kisnánai Általános Iskola

  Kiskőrös

  Árpád u. 4., Petőfi Sándor Gimnázium, az iskola diákjainak a tanítási órák közti szünetekben, MCSE Kiskun Helyi Csoport

  Kiskunfélegyháza

  Honvéd sporttelep

  Kunszentmárton

  Városi Általános Iskola Mátyás király u.-i épülete, valamint
  József Attila Gimnázium, Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület és az MCSE Kunszentmártoni Csoportja

  Lég
  (Szlovákia)

  iskola udvara, Corvus Csillagászati Egyesület

  Mélykút

  Dankó P. u. 13.

  Miskolc

  Városház tér, "Virágóra"; valamint
  Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló, Dorottya u. 1.

  Miskolc-Szirma

  Több látogatót nem tudnak már fogadni!
  Élő webcam közvetítés

  Mosdós

  Kossuth u. 4., Napköziotthonos óvoda (az óvodások részére)

  Nagykanizsa

  Batthyány Gimnázium udvara, valamint
  Erzsébet tér, Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület

  Nagyszalonta
  (Románia)

  Városháza

  Nyírbátor

  Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola, Ifjúság útja 2., valamint
  Nyírbátor, Hunyadi Mátyás általános iskola, Fáy András u. 17.

  Paks

  Energetikai Szakközépiskola

  Pécs

  Szőlő u. 65. a Pécs-Baranyai TIT bemutató csilagvizsgálója,
  Tiborc utcai iskola udvara,
  Boszorkány u. 2. a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, labdarúgópálya
  Ifjúság u. 6. a PTE Természettudományi Kar udvara,
  Rákóczi u. 80. a PTE Közgazdaságtudományi Kar, főépület kilátótornya
  Széchenyi tér 11., Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

  Sopron

  Széchenyi tér (a Széchenyi szobornál)

  Sülysáp

  Szent István Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület

  Szarvas

  Vajda Péter Gimnázium, Kunszentmártoni Csillagászati Egyesület és az MCSE Kunszentmártoni Csoportja

  Szeged

  Dóm tér, Szegedi Csillagvizsgáló, MCSE Szegedi Csoportja 

  Székesfehérvár

  Terkán Lajos Bemutato Csillagvizsgáló, valamint
  A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.

  Szekszárd

  Kadarka u. 25-27., I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola

  Szentendre

  Szentendrei Református Gimnázium, Áprily tér 5. 

  Szolnok

  Hild Viktor tér

  Tápiószecső

  Alsótagozatos Általános Iskola, Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület

  Veszprém

  Március 15. úti klubkönyvtár

  Zalaegerszeg

  Pais Dezso Tagiskola, Pais D. u. 16. Vega Csillagaszati Egyesulet, MCSE Zalaegerszegi Csoportja, TIT Oveges Jozsef Egyesulet

  Zenta
  (Szerbia)

  Zentai csata emlékmű, Poligon csoport, Natura Kutatók Klubja

  Online webkamerás közvetítés a Polaris Csillagvizsgáló oldalain. 

  Támogatók:

  • Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
  • Eurpoean Association for Astronomy Education
  Ez a bejegyzés Hírek, felhívások kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul