Az Andromeda-köd gömbhalmazai

930

A legközelebbi nagy csillagváros valóságos krőzus gömbhalmazok tekintetében. Pillantás az Andromeda-ködre!Francsics László, Ágasvár

Az Andromeda-galaxis gravitációs terében 460 katalogizált gömbhalmaz oszlik el egyenletesen. Ezek az ősi, a galaxisfejlődésnek korai szakaszában létrejött sűrű csillagcsoportok nagyon hasonlítanak Tejútbéli társaikhoz, melyeknek körkörös, csillagokra bomló szerkezetét kis távcsövekkel is könnyen megfigyelhetjük. Azonban az Andromeda-köd gömbhalmazai olyan távol vannak tőlünk, hogy csak a legnagyobb műszerekkel tudják őket a csillagoktól megkülönböztetni. Valójában a galaxis látómezejében feltűnő apró halvány fényfolt közül sok nem is csillag, hanem 10, vagy akár 100 ezer csillagot magába foglaló gömbhalmaz. Ilyen csillagcsoportosulás például a hatalmas 037-B327. Nagy tömege miatt a csillagászok körében felmerült a gyanú, hogy egy korábban gravitációs csapdába került törpegalaxis centrumának a maradványa is lehet. Halvány vöröses fénye az Andromeda-köd kozmikus porfelhőin át derengve látszik.

2013w01-nagyHárom éjszakán át tartott, míg az északi félteke égboltjának nagy galaxisát egy késő augusztusi jó időjárás alkalmával megörökítettem. A felvétel két mozaikkockából áll, melyek egyenként 70×5 perces expozícióval készültek el. Ennek a felvételnek a részlete látható, az Andromeda-köd középső-nyugati régiója.

Hozzászólás

hozzászólás