Holdbéli tájakon

487

Tengerek, kráterek, sugársávok, világos és sötét foltok – Holdunk eseményekben gazdag múltjáról mesélnek.Orbán Károly, Budapest

A mellékelt képen a Hold számtalan érdekessége figyelhető meg. A kép jobb szélén az alacsony napállás következtében a súroló fény plasztikusan rajzolja ki a domborzatot, főleg a Mare Crisium (középen), a Petavius- és a Langrenus-kráternél (jobbra lent). A kép bal felén a magasabb napállásnál az albedókülönbségek dominálnak: a fiatal kráterek friss anyaga világos gyűrűként rajzolódik ki. A Mare Serenitatis közepén a távoli Tycho-kráter (képünkön nem látható) egyik fehér sugársávja húzódik át, a síkság peremén lévő bazaltlávák pedig a belső részénél sötétebbek, mivel titániumban szegényebbek.

Hozzászólás

hozzászólás