Feltűnő felhőzavar a Jupiter légkörében!

7055

A Jupiter Északi Mérsékelt Sávjának (North Temperate Belt, NTB) pompás kitörését és a sáv eseménydús megújulását figyelhetjük meg jelenleg és az elkövetkező hetekben.

Stefan Buda, Melbourne, Ausztrália

A Jupiter egyes sávjai nem állandó intenzitásúak a bolygón. Az egyenlítői és a mérsékelt sávok is többéves félszabályos periódusokkal fokozatosan elhalványodnak, majd egy intenzív, hasadásokkal és turbulenciákkal kísért finomskálájú viharkitörés nyomán újra elsötétednek és kontrasztossá válnak. Az utóbbi, rendkívül izgalmas jelenséget hívjuk a sáv megújulásának (revival), és éppen ennek lehetünk tanúi a napokban!

Az NTB megújulása egy augusztus 18-án feltűnt apró világos csomó megjelenésével kezdődött. A sávkitörések kezdőeseménye mindig egy vagy több, apró, igen világos hasadás vagy csomó megjelenése, amelyek a mélyből feltörő és a sáv felszínénél magasabbra nyúló friss turbulens ammóniafelhők, viharok. Ezek a hasadások a sávban vagy a sáv alatti zónában sodródva kölcsönhatnak a sávszéli futóáramokkal, melyek igazi turbulens fátyolként hosszabb területre is széthordják a friss felhőanyagot. A világos hasadásokat követő turbulens régiókban gyakran igen sötét, szürkés-feketés anyag is megjelenik, erős világos-sötét kontrasztot adva a csak nagy távcsővel látható, finomskálájú részleteknek.

Pontosan ez zajlik jelenleg az NTBs (déli komponens) szélén. Az NTBs direkt irányú (az óramutató járásával ellentétes irányú) futóárama (NTBs jet), a bolygó egyik leggyorsabb (600 km/h) futóáramaként messze szétvitte az 1-es Kitörés (Plume #1) felhőpamacsának anyagát. Azóta két kisebb kitörés (#2 és #3) is megjelent az NTB déli részén.

A Jupiter közepén áthaladó két széles sáv az északi és déli egyenlítői sáv (NEB és SEB). Az NTB a képen felső NEB feletti első keskeny, sötét sáv, amelyben feltűnő fényes foltként látszik a bolygókorong középvonalától balra az új felhőzavar.

Várható, hogy a bolygó körül sodródó kitörés, elérve az előtte levő kitörés hullámzó és turbulens farvizét, feloszlik majd, és az NTBs egy sötét, finom skálán turbulens sávrész marad. Jelenleg is jól látszik, hogy az NTrZ-ben sodródó turbulens áram a NEB sávval is kölcsönhat, a NEB-et is az eddiginél jóval aktívabbá és turbulensebbé téve. Ennek a szeptember végére kibontakozó folyamatnak az előszele a felvételen a NEB közepén, az #1-es kitörés alatt látható világos, hullámos NEB hasadás. Valószínű, hogy az NTrZ teljesen a felkavarodó megújulás áldozatává válik, és az NTB a NEB-bel összeolvadva egy széles turbulens régiót alkot majd körben a bolygón. Ez néhány hónapon belül konszolidálódik, a két sáv leülepszik és elválik egymástól. Az NTB pedig ekkorra sötét narancssárgára elszíneződik majd, egy erőteljes, kontrasztos és megújult Északi Mérsékelt Sávot képezve.

A pompás fotót Stefan Buda ausztráliai amatőrtársunk készítette 40,5 cm-es DK távcsővel, 2020.09.14-én 11:57 UT-kor, CMII 91,4. Az #1-es Kitörés SII hosszúsága kb. 107 fok. Külön szépség a NEB közepén hullámzó világos turbulens hasadás, jelezve a NEB megnövekedett aktivitását.

Jupiter sávjainak és zónáinak magyarázó ábrája (BAA).

Szöveg: Kiss Áron Keve

Hozzászólás

hozzászólás