Biblia és csillagászat: Józsue “Nap-megállítási csodája”

1906

Nézzük meg például a Mózes és Józsue idejéből származó adatok segítségével az egyiptomi kivonulás kérdését és a Józsue vezette honfoglaló harc körüli bibliai leírást.

A több mint háromezer éves múlt ezen szakaszáról tudjuk, hogy Mózes a népet az egyiptomi fogságból kb. i.e. 1260 körül vezette ki. A zsidó nép Exodusa után 40 évi pusztai vándorlás következett, majd elért a honfoglaló nép a Kánaán kapujába. A Bibliában olvasható kilencedik csapás a sötétség. Elgondolkodtató, hogy i.e. 1262. április 14-én Egyiptom egy részén majdnem teljes napfogyatkozás volt látható. Talán ez az egyik oka a sötétségnek és még más is hozzásegíthetett ehhez, így a történészek által megadott körülbelüli időadat csak 2 évvel tér el ettől a napfogyatkozástól. Még megdöbbentőbb, ha tovább keresgetünk a nap- és holdfogyatkozások között és elolvassuk a Biblia idevonatkozó részét: (Józsue 10. 12-13)

"…Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében! És megálla a nap és vesztegle a hold is, amíg bosszút álla a nép az ő ellenségein… mert az Úr hadakozik vala Izraelért…"

Ha az előbbi dátumot vesszük a kivonulási időpontnak, akkor érdekes módon 39 évvel később találunk a mai Izrael területéről látható nagyfogyatkozást, mégpedig i.e. 1223. március 5-én, sőt fél hónap múlva van egy holdfogyatkozás is. Ezen holdfogyatkozás pedig március 19-én volt, úgy, hogy a Hold már benne járt a Föld árnyékában, amikor kelt fel a horizontnál. Tehát csak a fogyatkozás elmúltával lett látható, már magasan a horizont felett. Tehát érthető a "veszteglése", mivel rendes időben nem lett látható, hisz fogyatkozásban volt. A régies kifejezés és szóhasználat miatt van a "megálla" szó is használva, ez nyilván egy fogyatkozást jelent.

Természetesen a csillagászati kronológia csak azt tudja megadni, hogy mikor volt egy ilyen fogyatkozás, a történészek feladata pedig a többi tisztázása, az időadatok viszont elgondolkodtatóan egybeesnek.

(Lásd e témakörben: A Biblia néhány csillagászati eseménye [Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, Debrecen, 1990. ISBN: 963 04 0876 7] című kiskiadványomat is.)

Hozzászólás

hozzászólás