Emlékezés Ponori Thewrewk Aurél csillagászra

1645

EMLÉKEZÉS PONORI THEWREWK AURÉL
csillagászra, csillagászattörténészre,
napóra szerkesztőre

Bibliográfia

PÉCS

2016.

Szerkesztette Sragner Márta

A bibliográfia rendhagyó módon Ponori Thewrewk Aurél két életrajzi ihletésű írásával, vallomásával kezdődik. Ezt követi a tulajdonképpeni bibliográfiai rész, amelynek első fejezetében az írásait soroltam fel, a magyar nyelvű csillagászati írásait, az idegen nyelvű csillagászati írásait, szépirodalmi közleményeit, verseit, majd az idegen nyelvű (eszperantó) írásait. Az egyes alfejezeteken belül az időrend a mérvadó. Azonos éven belül először az önálló kötetek szerepelnek, ezt követik a tanulmánykötetekben található írásai majd a folyóiratokban közölt cikkek, a kötetek illetve a folyóiratok címének betűrendjében. A második nagy fejezetben az életére, sokoldalú munkásságára vonatkozó írásokat adom közre, szintén időrendben, az előző fejezetnél leírt módszer szerint.

EMLÉKEZÉS PONORI THEWREWK AURÉL csillagászra, csillagászattörténészre, napóra szerkesztőre
Bibliográfia
PÉCS
2016.
Szerkesztette Sragner Márta

Hozzászólás

hozzászólás